Daytoy ket listaan dagiti naturay nga estado nga agitited ti pannakabuklan dagiti estado ti lawlaw ti lubong nga adda dagiti pakaammo ti kasasaad ken panakabigbigan ti panakaturayda.

Dagytoy a listaan ket adda dagiti 207 a naikabil. Dagiti estado ket nabingbinga nga inus-usar ti dua a pamay-an:

 1. Ti panakaikameng ti uneg ti Nagkaykaysa a Pagpagilian a sistema ti aray ket bingayenna dagiti estado iti dua a kategoria: dagiti 193 a naikaemeng nga estado ken maysa nga agpalpaliiw nga estado iti Nagkaykaysa a Pagpagilian, ken dagiti daduma pay a 13 nga estado.
 2. Ti naisuppiatan a panakaturay nga aray ket bingayenna dagiti estado iti dua a kategoria: dagiti 17 nga estado a ti kinaturayda ket naisuppiatan ken dagiti dadduma pay a 190 nga estado

Listaan dagiti estado

Ababa ken dagiti pormal a nagan Ti panakaikameng ti kaunegan ti Sistema ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Panakaturay a suppiat Dagiti adu pay a pakaammo iti kasasaad ken panakabigbigan iti panakaturay
A AAA A AAA A AAA
ZZZdagiti kameng nga estado ti N.P. wenno agpalpaliiw nga estado A AAA ZZZ
ZZZAbkhazia → Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Apganistán – Islamiko a Republika ti Apganistan A Kameng nga estado ti N.P. A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Albania – Republika iti Albania A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Arhelia – Demokratiko a Republika ti Tattao ti Arhelia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Andorra – Prinsipalidad iti Andorra A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Andorra ket maysa a kumaduaan a prissipalidad a ti opisina ti daulo ti estado ti kumaduaan a tinengtengngel ti ex officio babaen ti Pranses a presidente ken ti obispo iti Romano Katoliko a mitra iti Urgell, nga isu ket naidutokan babaen ti Batikano.
Listaan dagiti naturay nga estado Angola – Republika iti Angola A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Antigua ken Barbuda A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Antigua kenBarbuda ket maysa a Mankomunidad a pagturayan nga adda ti 1 nga autonomo a reghion, ti Barbuda.
Listaan dagiti naturay nga estado Arhentina – Arhentino a Republika A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Arhentina ket maysa a pederasion dagiti 23 probinsia ken 1 ng autonomo a siudad. Ti Arhentina ket mangitunton ti Is-isla ti Falkland ken Abagatan a Georgia ken ti Abagatan nga Is-isla ti Sandwich, nga inadministro baaben ti . Ti Arhentina ket mangitunton ti Ahentino nga Antartka a kas paset ti nailian a teritoriona, opisial a departamento ti probinsia ti Tierra del Fuego, Antartika, ken Is-isla ti Abagatan nga Atlantik, a maituon ti panakaitunton ti Nagkaykaysa a Pagarian ken Chile.
Listaan dagiti naturay nga estado Armenia – Republika iti Armenia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Saan a mabigbigan babaen ti
Listaan dagiti naturay nga estado Australia – Mankomunidad iti Australia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Australia ket maysa a Mankomunidad a pagturayan ken maysa a pederasion dagiti 6 nga estado ken 10 a teritorio. Dagiti akain-ruar a teritorio ti Australia ket:
Listaan dagiti naturay nga estado Austria – Republika iti Austria A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Kameng iti KE. Ti Austria maysa a pederasion dagiti 9 nga estado (Bundesländer).
ZZZAzawad → Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Azerbaijan – Republika iti Azerbaijan A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Azerbaijan ket aglaon kadagiti 2 nga autonomo a rehion, ti Nakhchivan ken Nagorno-Karabakh (Dağlıq Qarabağ). In Nagorno-Karabakh, ket naipabangonen.
Listaan dagiti naturay nga estado Bahamas – Mankomunidad iti Ti Bahamas A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A AWan Ti Bahamas ket maysa a Mankomunidad a pagturayan.
Listaan dagiti naturay nga estado Bahrain – Pagarian iti Bahrain A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Bangladesh – Republika ti Tattao iti Banglades A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A AWan
Listaan dagiti naturay nga estado Barbados A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Barbados ket maysa a Mankomunidad a pagturayan.
Listaan dagiti naturay nga estado Belarus – Republika iti Belarus A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Belgá – Pagarian iti Belga A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Kameng iti KE. Ti Belga ket maysa a pederasion a nabingbinagay kadagiti linguistiko a komunidad a rehion.
Listaan dagiti naturay nga estado Belize A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Belize ket maysa a Mankomunidad a pagturayan.
Listaan dagiti naturay nga estado Benin – Republika iti Benin A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Bhutan – Pagarian iti Bhutan A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Bolivia – Plurinational nga Estado iti Bolivia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Bosnia ken Herzegovina A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Bosnia ken Herzegovina ket maysa a pederasion iti 2 kontituensia a pas=paset: ti Pederasion iti Bosnia kenHerzegovina ken ti Republika Srpska.
Listaan dagiti naturay nga estado Botswana – Republika iti Botswana A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Brasil – Pederatibo a Republika iti Brasil A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Brasil ket maysa a pederasion kadagiti 26 nga estado ken 1 a pederal a distrito.
Listaan dagiti naturay nga estado Brunei – Estado iti Brunei, Pagtaengan ti Kappia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Brunei ket mangitunton ti paset ti Is-isla ti Spratly.
Listaan dagiti naturay nga estado Bulgaria – Republika iti Bulgaria A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Kameng iti KE.
Listaan dagiti naturay nga estado Burkina Faso A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Burma – Republika ti Kappon iti Myanmar A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Burundi – Republika iti Burundi A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Cambodia – Pagarian iti Cambodia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Cameroon – Republika iti Kamerun A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Kanada A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Kanada ket maysa a Mankomunidad a pagturayan ken maysa a pederasion kadagiti 10 a probinsia ken 3 a teritorio.
Listaan dagiti naturay nga estado Cape Verde – Republika iti Cape Verde A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Central African Republic A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Chad – Republika iti Chad A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Chile – Republika iti Chile A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Easter Island ken ti Is-isla ti Juan Fernández ket "naipangpangruna ateritorio" iit Chile idiay Rehion ti Valparaíso. Ti Chile ket tumunton ti paset iti Antartika a kas ti komuna ti Rehion ti Magallanes ken Antártica Chilena. TI panagituntonna ket tumoon kadagitipanagitunton ti UK ken Arhentina.
Listaan dagiti naturay nga estado Tsína – Republika dagiti Tattao iti Tsina A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian B Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Sinuppiat babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Ti Republika dagiti Tattao iti Tsina (PRC) ket aglaon kadagiti lima nga autonomo a rehion, Guangxi, Inner Mongolia, Ningxia, Xinjiang ken Tibet. Ti maipatinayon, adda ti panakaturayna ti Dagiti Espesial nga ADministratibo a Rehion iti:

Mangitunton pay ti:

Ti Aksai Chin, a tinengtengngel babaen ti PRC, ket tinunton babaen ti India a kas paset iti Jammu ken Kashmir. Ti PRC ket saan a mabigbigan babaen dagiti 22 a kamkameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpahilian ken ti Santa Sede, nga embes ket binigbigan ti ROC.

Tsina, Republika iti (Taiwan) → Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Colombia – Republika iti Colombia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Comoros – Kappon iti Komoros A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Komoros ket maysa a pederasion dagiti 3 nga is-isla, ken tumonton ti Mayotte, nga agdama apaset ti Pransia, a kas ti maikapat. Ti Komoros ket suppiatenna pay ti Pranses a panakaturay ti [Banc du Geyser]].
Listaan dagiti naturay nga estado Congo, Democratic Republic of the (Congo-Kinshasa) A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Congo, Republic of the (Kongo-Brazzaville) A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
ZZZIs-isla ti Cook → Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Costa Rica – Republika iti Costa Rica A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Côte d'Ivoire – Republika iti Côte d'Ivoire (Ivory Coast) A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Kroasia – Republika iti Kroasia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Cuba – Republika iti Kuba A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Cyprus – Republika iti Cyprus A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Saan a mabigbigan babaen ti ken Kameng iti KE. Ti akin-amianan a a paset ti isla ket isu ti de facto nga estado iti . Kitaen ti Ganganaet a Panakibiang iti Cyprus ken Suppiatan ti Cyprus. Ti Turkia ket mangitudo ti Republik aiti Cyprus a gobierno a kas ti "Ti Griego a Cypriot nga Administrasion iti Abagatan a Cyprus".
Listaan dagiti naturay nga estado Czech Republic A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Kameng iti KE.
Demokratiko aRepublika iti Kongo → Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Dinamarka – Pagarian iti Dinamarka A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Kameng iti KE.

Ti Danes apagturayan ket mairaman pay ti dua a bukod nga agturturay a teritorio:

Listaan dagiti naturay nga estado Djibouti – Republika iti Djibouti A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Dominica – Mankomunidad iti Dominika A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Dominican Republic A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado East Timor – Demokratiko a Republika iti Timor-Leste A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Ecuador – Republika iti Ecuador A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Ehípto – Arabo a Republika iti Ehipto A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado El Salvador – Republika iti El Salvador A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Equatorial Guinea – Republic of Equatorial Guinea A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Eritrea – Estado iti Eritrea A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Estonia – Republika iti Estonia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan kameng iti KE.
Listaan dagiti naturay nga estado Ethiopia – Pederala Demokratiko a Republika iti Etiopia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Etiopia ket maysa a pederasion dagiti 9 a rehion ken 2 a naidokumento ti linteg a siudad.
Listaan dagiti naturay nga estado Fiji – Republika iti Fiji A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Fiji ket aglaon ti 1 autonomo a rehion, ti Rotuma.
Listaan dagiti naturay nga estado Pinlandia – Republika iti Pinlandia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Kameng iti KE.
 • Ti Listaan dagiti naturay nga estado Åland ket agmangngamangnga ken awan milisia nga atutonomoa a rehion ti Pinlandia.
Listaan dagiti naturay nga estado Pransia – Pranses a Republika A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Kameng iti KE. Dagiti ballasiw taaw a rehion ti Pranses/dagiti departamento (Pranses a Guiana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte ken Réunion) ket napno, ken integrala paset iti Pransia.

Ti pRanses a Republika ket mangiraman pay ti ballasiw taaw a teritorio iti:

Ti Isla ti Clipperton ket tagikua ti gobierno. Ti Pransess apanagturay iti Banc du Geyser, Bassas da India, Isla ti Europa, Is-isla ti Glorioso, Isla ti Juan de Nova, Mayotte, ken Isla ti Tromelin ket naisuppiatan babaen tii , , ken ti .

Listaan dagiti naturay nga estado Gabon – Gabonese a Republika A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Gambia Listaan dagiti naturay nga estado The Gambia – Republika Ti Gambia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Georgia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan ti Georgia ket aglaon kadagiti 2 nga autonomo a rehion, ti Adjara ken Abkhazia. Idiay ken , dagiti de facto nga estado ket naporman.
Listaan dagiti naturay nga estado Alemania – Pederal a Republika iti Alemania A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Kameng iti KE. Ti Alemania ket maysa a pederasion kadagiti 16 pederado nga estado (Länder).
Listaan dagiti naturay nga estado Ghana – Republika iti Ghana A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Gresia – Heleniko a Republika A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Kameng ti KE. Ti Bantay Athos ket autonomo a paset ti Gresia a kumaduaan a tinurturayan babaen ti adu a pagilian ti "Nasantuan a Komunidad" idiay bantay ken ti maysa a sibil a gobernador a naidutok babaen ti gobierno ti Gresia.
Listaan dagiti naturay nga estado Grenada A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Grenada ket maysa a Mankomunidad a pagturayan.
Listaan dagiti naturay nga estado Guatemala – Republika iti Guatemala A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Guinea – Republika iti Guinea A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Guinea-Bissau – Republika iti Guinea-Bissau A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Guyana – Kooperatino a Republika iti Guyana A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Amina daga ti laud ti Karayan Essequibo ket tinunton babaen ti .
Listaan dagiti naturay nga estado Haiti – Republika iti Haiti A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Santa a Sede → Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Honduras – Republika iti Honduras A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Hungary A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Kameng ti KE.
Listaan dagiti naturay nga estado Iceland – Republika iti Islandia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado India – Republika iti India A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti India ket maysa a pederasion dagiti 28 nga estado ken 7 a kappon a teritorio. Ti panakaturay ti India iti Arunachal Pradesh ket sinuppiatan babaen ti . Ti India ket tumonton ti panakaturay ti sibubukel a Kashmir, ngem tinurturayanna leang ti paset daytoy a kas tipederado nga estado iti Jammu ken Kashmir.
Listaan dagiti naturay nga estado Indonesia – Republika iti Indonesia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A AWan Ti Indonesia ket adda kadagiti 3 a probinsia nga adda ti opisial nga autonomo a kasasaad: Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, ken Laud a Papua.
Listaan dagiti naturay nga estado Iran – Islamiko a Republika iti Iran A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Iraq – Republika iti Irak A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Irak ket maysa a fpederasion iti 18 a gobernorado, 3 a mangbukel ti autonomo nga Iraki a Kurdistan.
Listaan dagiti naturay nga estado Ireland A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Kameng iti KE.

Ti Batay-linteg iti Irlandia ket mangibaga a ti aspirasion ti panakapartuat ti maysa a Nagkaykaysa nga Irlandia babaen ti nakappia a pamay-an.

Listaan dagiti naturay nga estado Israel – Estado iti Israel A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian NSaan a mabigbigan babaen dagiti 33 nga estado Ti Israel ket inkapetna ti Daya a Herusalem, ket saksakupenna ti Golan Heights and parts of the West Bank. These areas are not internationally-recognised as being part of Israel. Israel no longer has a permanent military presence in the Gaza Strip, following its unilateral disengagement, but is still considered the occupying power under international law. Ti Israel ket saan a mabigbigan akas maysa nga estado babaen dagiti 32 a kamkameng ti UN (a kaaduan amairaman dagiti Arabo nga estado) ken babaen ti SADR.
Listaan dagiti naturay nga estado Italia – Italiano a Republika A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Kameng ti KE. Ti Italia ket adda kadagiti 5 ng aautonomo arehion, Aosta Valley, Friuli-Venezia Giulia, Sardinia, Sicily ken Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Ivory Coast → Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Jamaica A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Hamaika ket maysa a Mankomunidad a pagturayan.
Listaan dagiti naturay nga estado Hapon A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Hapon ket suppiatenna ti nga administrasion iti Abagatan nga Is-isla ti Kuril.
Listaan dagiti naturay nga estado Jordan – Hashemite a Pagarian iti Jordan A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Kazakhstan – Republika iti Kazakhstan A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Kenya – Republika iti Kenya A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Kiribati – Republika iti Kiribati A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Korea, North – Demokratiko a Republika dagiti Tattao iti Korea A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian B Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Sinuppiat babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti North Korea is not recognised by two UN members: and South Korea.
Listaan dagiti naturay nga estado Korea, South – Republika iti Korea A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian B Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Sinuppiat babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti South Korea contains 1 autonomous region, Jeju-do. South Korea is not recognised by one UN member: North Korea.
ZZZKosovo → Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Kuwait – Estado iti Kuwait A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Kyrgyzstan – Kyrgyz a Republika A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Laos – Lao People's Democratic Republic A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Latvia – Republika iti Latvia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Kameng iti KE.
Listaan dagiti naturay nga estado Lebanon – Lebanes a Republika A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Lesotho – Pagarian iti Lesoto A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Liberia – Republika iti Liberia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Libya A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan The former government of Muammar Gaddafi, which claims to be the sole legitimate representative of the Libyan people, still has some international recognition (see Foreign relations of the National Transitional Council and Foreign relations of Libya under Gaddafi).
Listaan dagiti naturay nga estado Liechtenstein – Prinsipalidad iti Liechtenstein A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Lithuania – Republika iti Lithuania A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Kameng iti KE.
Listaan dagiti naturay nga estado Luxembourg – Grand Duchy of Luxembourg A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Kameng iti KE.
Listaan dagiti naturay nga estado Macedonia – Republika iti Macedonia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Because of the Macedonia naming dispute, the country is referred to by the UN and a number of states and international organizations as "the former Yugoslav Republic of Macedonia".
Listaan dagiti naturay nga estado Madagascar – Republika iti Madagascar A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Madagascar claims the French territories of Banc du Geyser, Juan de Nova Island, and the Glorioso Islands.
Listaan dagiti naturay nga estado Malawi – Republika iti Malawi A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Malaysia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Malaysia is a federation of 13 states and 3 federal territories. Malaysia claims part of the Spratly Islands.
Listaan dagiti naturay nga estado Maldives – Republika iti Maldives A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Mali – Republika iti Mali A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Mali claims , an unrecognised state, as part of its sovereign territory.
Listaan dagiti naturay nga estado Malta – Republika iti Malta A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan MKameng iti KE.
Listaan dagiti naturay nga estado Marshall Islands – Republika iti Is-isla ti Marshall A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Babaen ti Kompakto iti Nawaya nga Asosasion iti .
Listaan dagiti naturay nga estado Mauritania – Islamiko a Republika iti Mauritania A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Mauritius – Republika iti Mauritius A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Mauritius has an autonomous island, Rodrigues. Mauritius claims the British Indian Ocean Territory and the French island of Tromelin.
Listaan dagiti naturay nga estado Mexico – Nagkaykaysa a Mehikano nga Estado A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Mexico is a federation of 31 states and 1 federal district.
Listaan dagiti naturay nga estado Micronesia, Federated States of A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A AWan Babaen ti Kompakto iti Nawaya nga Asosasion iti . Dagiti pederado nga Estado ti Micronesia ket maysa a pederasion dagiti uppat nga estado.
Listaan dagiti naturay nga estado Moldova – Republika iti Moldova A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Moldova has the autonomous regions of Gagauzia and , the latter of which has established a de facto state.
Listaan dagiti naturay nga estado Monaco – Prinsipalidad iti Monaco A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Mongolia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Montenegro A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Morocco – Pagarian iti Morocco A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Morocco claims sovereignty over Western Sahara and controls most of it, which is disputed by the . Morocco disputes sovereignty over Ceuta, Melilla and the "Plazas de soberanía".
Listaan dagiti naturay nga estado Mozambique – Republika iti Mozambique A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Myanmar → Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Awan
ZZZNagorno-Karabakh → Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Namibia – Republika iti Namibia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Nauru – Republika iti Nauru A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Nepal – Pederal a Demokratiko a Republika iti Nepal A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Nepal ket maysa a pederasion a buklan dagiti 14 a sona.
Listaan dagiti naturay nga estado Olanda – Kingdom of the Netherlands A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Kameng iti KE. The Kingdom of the Netherlands consists of four constituent countries:

The monarch and her ministers form the government of the kingdom as well as the government of the country the Netherlands. Following the dissolution of the Netherlands Antilles in 2010, Curaçao and Sint Maarten have become constituent countries, which, alongside Aruba, enjoy considerable autonomy. The other three islands (Bonaire, Saba, Sint Eustatius) became special municipalities of the Netherlands.

The designation "Netherlands" can refer to either one of the Kingdom's constituent countries or to the short name for the Kingdom (e.g., in international organizations). The Kingdom of the Netherlands as a whole is a member of the EU, but EU law applies only to parts within Europe.

Listaan dagiti naturay nga estado New Zealand A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan New Zealand is a Commonwealth realm and has responsibilities for (but has no sovereignty over) two freely associated states:

The Cook Islands and Niue have diplomatic relations with 31 and 6 UN members respectively. They have full treaty-making capacity in the UN, and are members of some UN specialized agencies.

New Zealand has the dependent territories of:

The Tokelauan government claims sovereignty over Swains Island, part of American Samoa, a territory of the United States. New Zealand does not recognize the Tokelauan claim.

Listaan dagiti naturay nga estado Nicaragua – Republika iti Nicaragua A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Claims the San Andrés archipelago, currently part of Colombian territorial waters Ti Nicaragua ket aglaon ti 2 nga autonomo a rehion, Atlántico Sur ken Atlántico Norte.
Listaan dagiti naturay nga estado Niger – Republila iti Niger A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Nigeria – Pederala Republika iti Nigeria A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Nigeria ket maysa a pederasion dagiti 36 nga estado ken 1 a pederal a teritorio.
ZZZNiue → Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Awan
ZZZAkin-amianan a Cyprus → Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Awan
North Korea → Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Norwéga – Pagarian iti Norwega A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A AWan Svalbard is an integral part of Norway, but has a special status due to the Svalbard Treaty.

Bouvet Island is a dependent territory of Norway. Norway also claims Peter I Island and Queen Maud Land as dependent territories of Norway.

Listaan dagiti naturay nga estado Oman – Sultanato iti Oman A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Pakistan – Islamiko a Republika iti Pakistan A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Pakistan is a federation of 4 provinces, 1 capital territory, and tribal regions. Pakistan disputes sovereignty over Kashmir. It exercises control over some areas, but does not explicitly claim any part of it, instead regarding it as a disputed territory. The portions that it controls are divided into two polities, administered separately from Pakistan proper:
Listaan dagiti naturay nga estado Palau – Republika iti Palau A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Babaen tiKompakto iti Nawaya nga Asosasion iti .
ZZZPalestine → Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Panama – Republika iti Panama A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Papua New Guinea – Nawaya nga Estado iti Papua New Guinea A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Papua New Guinea ket maysa a Mankomunidad a pagturayan nga adda ti 1 nga autonomo a rehion, Bougainville.
Listaan dagiti naturay nga estado Paraguay – Republika iti Paraguay A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Peru – Republika iti Peru A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Pilipinas – Republika iti Pilipinas A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan The Philippines contains two autonomous regions, the Autonomous Region in Muslim Mindanao and the Cordillera Administrative Region. The Philippines administers Scarborough Shoal and some of the Spratly Islands, and claims sovereignty over the Macclesfield Bank and Sabah, which is part of .
Listaan dagiti naturay nga estado Poland – Republika iti Polonia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Kameng iti KE.
Listaan dagiti naturay nga estado Portugal – Portuges a Republika A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Kameng iti KE. Portugal contains 2 autonomous regions, Azores and Madeira. Portugal does not recognize sovereignty over Olivenza and Táliga.
Pridnestrovie → Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Qatar – Estado iti Qatar A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A AWan
Republika iti Kongo → Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Romania A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A AWan Kameng iti KE.
Listaan dagiti naturay nga estado Rusia – Ruso a Pederasion A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A AWan Russia is officially a federation of 83 federal subjects (republics, oblasts, krais, autonomous okrugs, federal cities, and an autonomous oblast). Several of the federal subjects are ethnic republics. Sovereignty over the South Kuril Islands is disputed by .
Listaan dagiti naturay nga estado Rwanda – Republika iti Rwanda A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
ZZZSahrawi Arab Democratic Republic → Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Saint Kitts and Nevis – Pederasion iti Saint Kitts ken Nevis A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Saint Kitts and Nevis is a Commonwealth realm and is a federation of 14 parishes.
Listaan dagiti naturay nga estado Saint Lucia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Santa Lucia ket maysa a Mankomunidad a pagturayan.
Listaan dagiti naturay nga estado Saint Vincent and the Grenadines A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Saint Vincent and the Grenadines is a Commonwealth realm.
Listaan dagiti naturay nga estado Samoa – Naway anga Estado iti Samoa A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado San Marino – Republika iti San Marino A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado São Tomé and Príncipe – Democratic Republic of São Tomé and Príncipe A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan São Tomé and Príncipe contains 1 autonomous province, Príncipe.
Listaan dagiti naturay nga estado Saudi Arabia – Pagarian iti Saudi Arabia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Senegal – Republika iti Senegal A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Serbia – Republika iti Serbia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Serbia contains 2 autonomous regions, Vojvodina and Kosovo and Metohija. Most of the latter is under the de facto control of the .
Listaan dagiti naturay nga estado Seychelles – Republika iti Seychelles A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Seychelles claims the British Indian Ocean Territory.
Listaan dagiti naturay nga estado Sierra Leone – Republika iti Sierra Leone A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Singapore – Republika iti Singapore A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Slovakia – Eslobakia a Republilka A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Kameng ti KE.
Listaan dagiti naturay nga estado Slovenia – Republika iti Eslobenia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Kameng ti KE.
Listaan dagiti naturay nga estado Solomon Islands A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Is-isla ti Solomon ket maysa a Mankomunidad a pagturayan.
Listaan dagiti naturay nga estado Somalia – Somali a Republika A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Somalia is presently divided with its official government (TFG) controlling only part of the country. Puntland and Galmudug have declared themselves as autonomous regions of Somalia (a claim that the TFG does not recognise),Plantilia:Request quotation while has formed an unrecognised de facto state.
ZZZSomaliland → Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Awan
Listaan dagiti naturay nga estado South Africa – Republika iti Abagatan nga Aprika A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Abagatan a Korea → Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian AWan
ZZZAbagatan nga Ossetia → Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Awan
Listaan dagiti naturay nga estado South Sudan – Republika iti Abagatan a Sudan A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Abagatan a Sudan ket maysa a pederasion dagiti 10 nga estado. Suppiatenna ti Abyei iti .
Listaan dagiti naturay nga estado Spain – Pagarian iti España A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Kameng iti KE. Spain is divided into autonomous communities and cities. Sovereignty over Ceuta, Isla de Alborán, Isla Perejil, Islas Chafarinas, Melilla and Peñón de Alhucemas is disputed by . Sovereignty over Olivenza and Táliga is disputed by . Spain calls for sovereignty over Gibraltar.
Listaan dagiti naturay nga estado Sri Lanka – Demokratiko aSosialista a Republika iti Sri Lanka A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Dati a kas ti Ceylon.
Listaan dagiti naturay nga estado Sudan – Republika iti Sudan A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Sudan ket maysa a pederasion dagiti 17 nga estado. Suppiatenna ti Abyei ken Kafia Kingi iit .
ZZZSudan, Abagatan → Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Suriname – Republika iti Suriname A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Swaziland – Pagarian iti Swaziland A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Sweden – Pagarian iti Suesia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Kameng iti KE.
Listaan dagiti naturay nga estado Suisa – Suisa a Konpederasion A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Suisa ket maysa a pederasion dagiti 26 a kanton.
Listaan dagiti naturay nga estado Syria – Arabo a Republika ti Syria A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti ket sakupenna Golan Heights.
ZZZTaiwan (Republika iti Tsina) → Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Tajikistan – Republika iti Tajikistan A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Tajikistan ket aglaon ti 1 nga autonomo a rehion, Autonomo a Probinsia ti Gorno-Badakhshan.
Listaan dagiti naturay nga estado Tanzania – Nagkaykaysa a Republika Tanzania A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Tanzania ket aglaon ti 1 ng autonomo arehion, ti Zanzibar.
Listaan dagiti naturay nga estado Tailandia – Pagarian ti Tailandia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Timor-Leste → Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Togo – Togolese a Republika A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Tonga – Pagarian iti Tonga A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
ZZZTransnistria → Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Trinidad and Tobago – Republika iti Trinidad ken Tobago A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Trinidad ken Tobago ket aglaon ti 1 ng aautonomo a rehion, ti Tobago.
Listaan dagiti naturay nga estado Tunisia – Republika iti Tunisia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Turkia – Republika iti Turkia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Turkmenistan A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Tuvalu A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Tuvalu ket maysa a Mankomunidad apagturayan.
Listaan dagiti naturay nga estado Uganda – Republika iti Uganda A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Ukrania A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Ukrania ket aglaon ti 1 autonomo a rehion, ti Crimea.
Listaan dagiti naturay nga estado Dagiti Nagkaykaysa nga Emirato nga Arabo A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Dagiti Nagkaykaysa nga Emirato nga Arabo ketmaysa a pederasion dagiti 7 nga emirato.
Listaan dagiti naturay nga estado Nagkaykaysa a Pagarian – Nagkaykaysa a Pagarian iti Gran Britania ken Akin-amainan nga Irlandia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Kameng ti KE. Ti Nagkaykaysa aPagarian ket maysa a Mankomunidad a pagturayan a buklen dagiti uppat a pagilaina: Inglatera, Northern Ireland, Eskoses, and Gales. Ti Nagkaykaysa a Pagarianket adda dagiti ballasiaw taaw a teritorio:

The British monarch has direct sovereignty over three self-governing Crown dependencies:

Listaan dagiti naturay nga estado Estados Unidos – Estados Unidos iti Amerika A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan The United States is a federation of 50 states, 1 federal district, and the incorporated territory of Palmyra Atoll. The United States has sovereignty over the following inhabited possessions and commonwealths:

In addition, there are uninhabited possessions of the United States in the Pacific Ocean and the Caribbean Sea: Baker Island, Howland Island, Jarvis Island, Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway Atoll, Navassa Island, and Wake Island. The United States also asserts claims to Bajo Nuevo Bank and Serranilla Bank.

Listaan dagiti naturay nga estado Uruguay – Oriental a Republika iti Uruguay A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A AWan
Listaan dagiti naturay nga estado Uzbekistan – Republika iti Uzbekistan A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Uzbekistan ket aglaon ti 1 autonom arehion, ti Karakalpakstan.
Listaan dagiti naturay nga estado Vanuatu – Republika iti Vanuatu A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Siudad ti Batikano – Estado iti Siudad ti Batikano A UN observer state A Awan Inadministro babaen ti Santa Sede, ti maysa a naturay nga entidad nga adda dagiti diplomatikona dagiti 179 nga estado. Ti Santa Sede ket maysa a permanente nga agpalpaliiw iti UN iti kategoria iti "Saan a Naikameng nga Estado" ken kameng iti IAEA, ITU, UPU, kenWIPO. i Siudad ti Batikano ket tinurayan dagiti opisial nga indutokan ti Papa, nga isu ti Obispo iti Roma ken ex officio a turay ti Siudad ti Batikano. Ti Santa Sede pay ket administuenna dagiti nadumaduma a teritorio a tagikuana idiay .
Listaan dagiti naturay nga estado Venezuela – Bolibariano a Republika iti Venezuela A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Venezuela ket maysa a pederasion dagiti 23 nga estado, 1 a kapitolio adistrito, ken dagiti pederal nga agkamkammatakek.
Listaan dagiti naturay nga estado Bietnam – Sosialista a Republika iti Bietnam A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan Ti Bietnam ket tuntunenna ti panakaturayan ti Paracel ken Is-isla ti Spratly.
Listaan dagiti naturay nga estado Yemen – Republika iti Yemen A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Zambia – Republika iti Zambia A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
Listaan dagiti naturay nga estado Zimbabwe – Republika iti Zimbabwe A Kameng nga estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian A Awan
ZZZDagiti kameng nga estado ti UN ken agpalpaliiw nga estado A ZZZ ZZZ
ZZZ AB B
ZZZ↓ Dagiti dadduma pay nga estado ↓ D AAA ZZZ
Listaan dagiti naturay nga estado Abkhazia – Republika iti Abkhazia D Awan ti panakaikameng B Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Sinuppiat babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Mabigbigan babaen ti Rusia, Nauru, Nicaragua, Tuvalu, Vanuatu, Venezuela, Abagatan nga Ossetia ken Transnistria. Napno a tinunton babaen ti a kas ti Autonomo a Republika iti Abkhazia.
Listaan dagiti naturay nga estado Azawad D Awan ti panakaikameng B Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Sinuppiat babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Ti panakawaya manipud ti Mali ket nairangarang idi 6 Abril 2012. Awan ti panakabigbigan a naited.
Listaan dagiti naturay nga estado Cook Islands D Member of some Naipangpangruna nga ahensia ti UN A Awan A state in free association with , recognized by Japan, Netherlands and China. The Cook Islands is a member of multiple UN agencies with full treaty making capacity. It shares a head of state with New Zealand as well as having shared citizenship.
Listaan dagiti naturay nga estado Kosovo – Republika iti Kosovo D Member of some UN specialized agencies B Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Sinuppiat babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Kosovo unilaterally declared independence in 2008 and it has Plantilia:Numrec and the Republic of China. Pursuant to United Nations Security Council Resolution 1244, Kosovo is formally under the administration of the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo. Serbia continues to maintain its sovereignty claim over Kosovo. Other UN member states and non UN member states continue to recognise Serbian sovereignty or have taken no position on the question. Kosovo is a member of the International Monetary Fund and the World Bank Group. The Republic of Kosovo has de facto control over most of the territory, with limited control in North Kosovo.
Listaan dagiti naturay nga estado Nagorno-Karabakh – Nagorno-Karabakh Republic D Awan ti panakaikameng B Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Sinuppiat babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti A de facto independent state, recognised only by Abkhazia, South Ossetia and Transnistria. Claimed in whole by .
Listaan dagiti naturay nga estado Niue D Member of some UN specialized agencies A Awan Maysa nga estado idiay nawaya nga asosasion iti , mabigbigan babaen ti Tsina. Niue is a member of multiple UN agencies with full treaty making capacity. It shares a head of state with New Zealand as well as having shared citizenship.
Listaan dagiti naturay nga estado Northern Cyprus – Turkish Republic of Northern Cyprus D Awan ti panakaikaemng Tinunton babaen ti Cyprus Recognised only by . It has participated as an observer state of the Organisation of Islamic Cooperation under the name "Turkish Cypriot State" since 1979. In addition, the Nakhchivan Autonomous Republic regards TRNC as sovereign but has not followed suit. Northern Cyprus is claimed in whole by the .
Listaan dagiti naturay nga estado Palestina – State of Palestine D Member of one UN specialized agency B Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Sinuppiat babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti The declared State of Palestine has received diplomatic recognition from Plantilia:Numrec states. The proclaimed state has no agreed territorial borders, or effective control on the territory that it proclaimed. The Palestinian National Authority is an interim administrative body formed as a result of the Oslo Accords that exercises limited autonomous jurisdiction within the Palestinian territories. In foreign relations, Palestine is represented by the Palestine Liberation Organization, which has permanent observer status at the United Nations General Assembly as a non-member entity. The State of Palestine is a member state of UNESCO.
Listaan dagiti naturay nga estado Sahrawi Arab Democratic Republic D Awan ti panakaikaemng B Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Sinuppiat babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Recognised by 84 other states. It is a founding member of the African Union and the Asian-African Strategic Partnership formed at the 2005 Asian-African Conference. The territories under its control, the so-called Free Zone, are claimed in whole by as part of its Southern Provinces. In turn, the Sahrawi Arab Democratic Republic claims the part of Western Sahara to the west of the Moroccan Wall controlled by Morocco. Its government resides in exile in Tindouf, .
Listaan dagiti naturay nga estado Somaliland – Republika iti Somaliland D Awan ti panakaikaemng B Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Sinuppiat babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti A de facto independent state, not diplomatically recognised by any other state, claimed in whole by the .
Listaan dagiti naturay nga estado South Ossetia – Republika iti Abagatan nga Ossetia D Awan ti panakaikameng B Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Sinuppiat babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti A de facto independent state, recognised by Russia, Nicaragua, Nauru, Venezuela, Abkhazia and Transnistria. Claimed in whole by as the Provisional Administrative Entity of South Ossetia.
Listaan dagiti naturay nga estado Taiwan – Republic of China D Former UN member state;

Participant in some UN related organizations as "Chinese Taipei"

B Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Sinuppiat babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti A state competing for recognition with the People's Republic of China as the government of China since 1949. The Republic of China controls the island of Taiwan and associated islands, Quemoy, Matsu, the Pratas and parts of the Spratly Islands, and has not renounced claims over its annexed territories on the mainland. The Republic of China is recognised by Plantilia:Numrec, including the Holy See. The territory of the Republic of China is claimed in whole by the People's Republic of China. The Republic of China participates in the World Health Organization and a number of non-UN international organizations such as the World Trade Organization, International Olympic Committee and others under a variety of pseudonyms, most commonly "Chinese Taipei". The Republic of China enjoyed UN membership from 1945 to 1971.
Listaan dagiti naturay nga estado Transnistria – Transnistrian Moldovan Republic (Pridnestrovie, Trans-Dniester) D Awan ti panakaikameng B Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Sinuppiat babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti Tinunton babaen ti A de facto independent state, recognised only by Abkhazia ken Abagatan ngaOssetia. Napno a tinunton babaen ti a kas ti Teritorio a Paet iti Transnistria.
ZZZ↑ Dagiti dadduma pay nga estado ↑ D ZZZ ZZZ
ZZZZ ZZZZ ZZZZ

Alagaden para iti panakairaman

The dominant customary international law standard of statehood is the declarative theory of statehood that defines the state as a person of international law if it "possess[es] the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states." Debate exists on the degree to which recognition should be included as a criterion of statehood. The declarative theory of statehood, an example of which can be found in the Montevideo Convention, argues that statehood is purely objective and recognition of a state by other states is irrelevant. On the other end of the spectrum, the constitutive theory of statehood defines a state as a person under international law only if it is recognized as sovereign by other states. For the purposes of this list, included are all states that either:

 • (a) have declared independence and are often regarded as having control over a permanently populated territory

or

 • (b) are recognized as a sovereign state by at least one other sovereign state

Nota that in some cases there is a divergence of opinion over the interpretation of the first point, and whether an entity satisfies it is disputed.

On the basis of the above criteria, this list includes the following 207 entities:

Dagiti paammo

 1. Daytoy nga aray ket mangitudo no ti maysda nga estado ket kameng ti Nagkaykaysa a Pagpagilian. Daytoy ket manginagan pay no ania kadagiti saan a naikameng nga estado ket makibingbinglay iti Sistema ti Nagkaykaysa a Pagpagilian babaen ti panakaikaemng iti Ahensia ti Internasional nga Atomiko nga Enerhia wenno maysa kadagiti naipangpangruna nga ahensia ti Nagkaykaysa a Pagpagilian. Amin dagiti kameng ti Nagkaykaysa a Pagpagilian ket tagikua ti maysa a naipangpangruna nga ahensia ken kappon ti alagaden iti Internasional a Korte ti Hustisia.
 2. Daytoy nga aray ket mangitudo no ti maysa nga estado ket suheto iti maysa a nangruna a panakasuppiat ti kinaturay. Dagiti laeng estado a ti amain a panakaturayda ket naisuppiatan babaen ti sabali nga estado ti nailista. Dagiti bassit laeng a panakasuppitan ket naisalaysay idiay Adu pay a Pakaammo.. aray.
 3. Dagiti kameng nga estado iti Kappon ti Europa ketnagisubli ti paset ti teritorioda ti porama ti lehislatibo, ehekutibo, ken hustisia a kabilegan ti intituto iti KE, a daytoy ket kas pagarigan ti supranationalismo. Ti KE ket adda dagiti 27 a naikameng nga estado.
 4. Ti pakaammo ket nairaman dagiti:
 5. Dagiti mankomunidad a pagturayan ket kamkameng iti Mankomunidad ti Pagpagilian a ti daulo ti estado ket ni Reyna Elizabeth II. Dagitoy a pagturayan ket naturayda nga estado; kitaen ti Panakaibagian dagiti Pagturayan.
 6. Para kadagiti adu pay a pakaammo iti panakabingbingay nga adda ti nangato a degrado ti panakaturay, kitaen ti Listaan dagiti autonomo a lugar babaen ti pagilian.
 7. To Argentino a Batay-linteg (Art. 35) ket bigbigenna dagiti sumaganad a denominasion ti Arhentina: "Dagiti Nagkaykaysa a Probinsia iti Río de la Plata", "Arhentino a Republika" ken "Argentino a Konpederasion"; ti maipatinayon, ipatakderna ti panag-usar iti "Arhentino a Pagilian" para kadagiti kapanggepan ti lehislasion.
 8. Ti kontinente iti Antartika, a mairaman dagiti isla a naisanglad ti abagatn ti 60°S, ket tinegtengngel babaen kadagit alagaden iti [[Sistema ti Antartiko a Tulagan]. Babaen ti daytoy a tulagan, dagiti panagtunton ti teritorio ket saan a mabigbigan wenno maisuppiatan. Dagiti mangitunton a pagilian ket ti Arhentina, Australia, Chile, Pransia, Baro a Selada, Norwwga, ken ti Nagkaykaysa a Pagarian, a dagiti amin ket nangidulim ti Ahentina ken Chile a mabigbigan ti tunggal maysa a mangitunton.
 9. Dati a maknkuna a kas ti Dahomey, ti opisial a naganna manipud idi 1975.
 10. Par kadagiti adu pay a pakaammo a maipangngep ti panakabingbingay iti Bosnia ken Herzegovina, kitaen ti Dayton a Tulagan ken ti testo ti Ti Sapasap nga Alagaden a Tulagan para iti Kappia idiay Bosnia ken Herzegovina (14 Disiembre 1995). Opisina ti nangato a Represantatibo. Naal aidi 28 Pebrero 2011.
 11. Ti panakaturay ti Is-isla ti Spratly ket suppiaten babaen ti Republika dagiti Tattao iti Tsina, ti Republika iti Tsina, Bietnam, ken babaen ti Brunei, , ken ti . Malaksid para iti Brunei, etunggal maysa kadagitoy a pagilian ket sumaksakop ti paset iti daytoy nga isla (kitaen ti Listaan dagiti teritorio a naisuppiatan).
 12. Makunkuna pay a Burkina; dati a makunkuna a ti Upper Volta, ti opisial a naganna manipud idi 1984.
 13. Ti opisial nga ababa a porma a nagan ti Burma nag inus usar babaen ti Nagkaykaysa aPagpagilian ket "Myanmar". Ti gobierno ket binaliwanna ti opisial nga Inggles a naganna ti "Union of Myanmar" iti "Republic of the Union of Myanmar" idi Oktubre 2010.
 14. Tilegado a nagan para iti Kanada ket ti is-isu laeng a balikas; ket opisial ngem saan a maus-usar, ti nagan ket Dominion iti Kanada (nga isu daytoy ti legado a a titulona); kitaen ti: Nagan iti Kanada, Dominio.
 15. Ti Republika dagiti Tattao iti Tsina (PRC) ket kadawyan a makunkuna a kas ti "Tsina", bayat a ti Republika iti Tsina (ROC) ket kadawyan a makunkuna a kas ti "Taiwan". Ti ROC ket sagpamisan a diplomatiko a naamammoan a kas ti Insik a Taipei, a mairaman ti dadduma a nagan.
 16. In 1949, the Republic of China government led by the Kuomintang (KMT) lost the Chinese Civil War to the Communist Party of China (CPC) and set up a provisional capital in Taipei. The CPC established the PRC. As such, the political status of the ROC and the legal status of Taiwan (alongside the territories currently under ROC jurisdiction) are in dispute. In 1971, the United Nations gave the China seat to the PRC and the ROC withdrew from the UN. Most states recognise the PRC to be the sole legitimate representative of all China, and the UN classifies Taiwan as "Taiwan, Province of China". The ROC has de facto relations with most sovereign states. A significant political movement within Taiwan advocates Taiwan independence.
 17. Ti Insik a panakaturay ti Is-isla ti Paracel ket sinuppiatan babaen ti Bietnam ken ti Republika iti Tsina (kitaen ti Listaan dagiti Naisuppiatan a Teritorio);
 18. Ti panakaturay ti Kashmir ket suppiatan anagbaetan ti ken ; dagiti basbassit a paset ket sinuppiatan babaen ti ken ti . Ti Kashmir ket biningbingay a nagbaetan ti India, Pakistan ken ti PRC. Kitaen ti Listaan dagiti nasuppiatan a teritorio.
 19. Kitaen pay ti Dagiti petsa ti panakabangon ti diplomatiko a panakibanag iti REpublika dagiti Tattao iti Tsina ken Ganganaet a Panakibiang ti Republika dagiti Tattao iti Tsina.
 20. Adu pay a pakaammo iti adu wenno bassit a pederal a patakder ket mabirukan idiay Listaan dagiti pederasion.
 21. Naipangyabaan a kas ti DRC, ken naamammoan pay a kas ti Kongo-Kinshasa.Dati a kas ti Zaire, ti opisial a naganna manipud idi 1971 aginggana idi 1997.
 22. Ti nalaklaka nga ababa a porma nga opisial a nagan ket inawawis babaen ti Tseko a Gobierno: ti Inggles a Czechia ket saan a naamammoan unay, ngem ti Czech (Česko) ken dagiti sabali a pagsasao ket nadaydayeg. Kitaen ti Nagan iti Tseko a Republika
 23. Ti gobierno ti Daya a Timor ket agus-usar ti "Timor-Leste" a kas ti Inggles a panakaipatarus.
 24. Ti Åland ket inikaat idi ti milisia babaen ti Tulag iti Paris idi 1856, a kalpasan daytoy ket pinasingkedan babaen ti Liga dagiti Pagilian idi 1921, ken iti sabali a kontesto a naipasingkedan iti tulag iti panakaawat ti Pinlandia iti Kappon ti Europa idi 1995.
 25. Ti Irlandes nga estado ket kanayon a maitudtudo a kas ti Republika iti Irlandia (ti opisial a panakaipalpalawagan ngem saan a ti nagan). Sagpaminsan a daytoy ket naararamid tapno mailasin ti estado manipud ti isla iti Irlandia a kas maysa a sibubukel. Nupay kasta, sagpaminsan a naararamid daytoy ti naisuppiatan a politiko a raso.
 26. Both North Korea and South Korea claim to be the sole legitimate government of Korea. See also Foreign relations of North Korea and Foreign relations of South Korea.
 27. The non-state sovereign entity Order of Malta is not included. It claims neither statehood nor any territory. Entities considered to be micronations are not included. It is often up to debate whether a micronation truly controls its claimed territory. Also omitted from this list are all uncontacted peoples, either who live in societies that cannot be defined as states or whose statuses as such are not definitively known.

Dagiti nagibasaran

 1. "Dagiti Naikameng nga Estado ti Nagkaykaysa a Pagpagilian". Nagkaykaysa a Pagpagilian. 3 Hulio 2006. Naala idi 30 Agosto 2010.
 2. Inpablaak ti midia ORG/1469 (3 Hulio 2006), naala idi 28 Pebrero 2011)
 3. "Bariweswes ti pagilian ti Andorra". BBC News. Naala idi 8 Nobiembre 2011.
 4. Gobierno iti Antigua ken Barbuda. "Kapitulio 44: Ti Tignay ti Lokal a Gobierno ti Barbuda" (PDF). Dagiti linteg ti Antigua ken Barbuda. Naala idi 2010-11-10.
 5. "Dagiti suppiatan - Internasional". CIA World Factbook. Naala idi 8 Nobiembre 2011.
 6. Gobierno iti Estados Unidos, Kongreso, Opisina iti Teknolohia a Panagusig (1989). Dagiti Polar a prospeto: ti minarales a tulagan para iti Antartika. Pagmalditan nga Opisina ti Estados Unidos. p. 43. ISBN 978-1-4289-2232-7. "Ti Napagtulagan a panakabigbigan ti panagitunton ket naipatingga ti Australia, Pransia, Baro a Selanda, Norwega, ken ti Nagkaykaysa a Pagarian ... ti Chile ken Arhentina ket saan a mangbigbig ti panagitunton ti tungngal maysa ..."
 7. Pakistan Worldview - Reporta 21 - Panagbisita idiay Azerbaijan Senado iti Pakistan - Komite ti Ganganaet a Panakibiang ti Senado, 2008
 8. Nilufer Bakhtiyar: "Para iti Azerbaijan Pakistan ket saanna a bigbigan ti Armenia a kas maysa a pagilian" 13 Septiembre 2006 [14:03] - Today.Az
 9. Europa, naala idi 28 Pebrero 2011
 10. "Adda baro a wagayway ti Myanmar , opisial a nagan, ken nailaina akanta". Reuters. 21 Oktubre 2010. Naala idi 22 Oktubre 2010.
 11. Batay-linteg iti Komoros, Art. 1.
 12. SeeRepublika iti Turkia a Ministro para iti Kappon ti Europ a a Panakibinag Naala idi Hunio 12, 2012.
 13. "Rotuma a Tignay". Dagiti linteg iti Fiji (1978 nga ed.). Suva, Fiji: Gobierno iti Fiji. 1927. Naala idi 2010-07-10.
 14. Gobierno iti Fiji, Opisina ti Kangrunaan a Ministro (1978). "Kapitulio 122: Rotuma a Tignay". Dagiti linteg iti Fiji. Unibersidad iti Abagatan a Pasipiko. Naala idi 2010-11-10.
 15. Batay-linteg iti Grsia, Art. 105.
 16. Taudan: Batay-linteg ti Irak
 17. "Batay-linteg iti Irlandia – Burnreacht na hÉireann" (PDF). Gobierno iti Irlandia. Naala idi 8 Nobiembre 2011. Artikulo 3: Isu daytoy ti natibler a akinakem ti Irlandes a Pagilian...ti panagkaykaysa amin dagiti tattao a nakibinningay ti isla iti Irlandia...a mabigbigan a ti naipagkaykaysa nga Irlandia ket nasken a maaramid laeng babaen ti nakappia a pamay-an
 18. Nasakupan a teritorio:
  • "Ti nasakupan ti Israel a Golan Heights" (Central Intelligence Agency. CIA World Factbook 2010, Skyhorse Publishing Inc., 2009. pg. 339. ISBN 1-60239-727-9.)
  • "...the United States considers the Golan Heights to be occupied territory subject to negotiation and Israeli withdrawal..." ("title=CRS Issue Brief for Congress: Israeli-United States Relations", Congressional Research Service, April 5, 2002. pg. 5. Retrieved August 1, 2010.) * "Occupied Golan Heights" (Travel advice: Israel and the Occupied Palestinian Territories, UK Foreign and Commonwealth Office. Retrieved August 1, 2010.) * "In the ICRC's view, the Golan is an occupied territory." (ICRC activities in the occupied Golan during 2007, International Committee of the Red Cross, April 24, 2008.) * "...occupied Syrian Golan Heights..." (The Arab Peace Initiative, 2002, www.al-bab.com. Retrieved August 1, 2010.) * In 2008, a plenary session of the United Nations General Assembly voted by 161–1 in favour of a motion on the "occupied Syrian Golan" that reaffirmed support for UN Resolution 497. (General Assembly adopts broad range of texts, 26 in all, on recommendation of its fourth Committee, including on decolonization, information, Palestine refugees, United Nations, Disiembre 5, 2008.)
 19. Gold, Dore; Instituto para iti Konytemporario a Panakibiang (26 Agosto 2005). "Dagiti Legado nga Akrobatiko: Ti Palestina a Panagitunton tit Gaza ket "Nasakupan" pay laeng Urayno ti Israel ket Pimmanawen". Jerusalem Issue Brief, Vol. 5, No. 3. Herusalem a Sentro para iti Publiko a Panakibiang. Naala idi 2010-07-16. Ti dakamat ket agus-usar ti nasukatanen a parametro ti |coauthors= (tulong)
 20. Bell, Abraham (28 Enero 2008). "Internasional aLinteg ken Gaza: Ti Panagraut ti Karbengan a Panagsalaknib ti Israel". Jerusalem Issue Brief, Vol. 7, No. 29. Herusalem a Sentro para iti Publiko a Panakibiang. Naala idi 2010-07-16.
 21. "Address by Foreign Minister Livni to the 8th Herzliya Conference" (Press release). Ministry of Foreign Affairs of Israel. 22 Enero 2008. Naala idi 2010-07-16.
 22. Salih, Zak M. (17 Nobiembre 2005). "Panelists Disagree Over Gaza's Occupation Status". University of Virginia School of Law. Naala idi 2010-07-16.
 23. "Israel: 'Disengagement' Will Not End Gaza Occupation". Human Rights Watch. 29 Oktubre 2004. Naala idi 2010-07-16.
 24. "Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea". Naala idi 2008-10-27.
 25. Keun Min. "Greetings". Jeju Special Self-Governing Province. Naala idi 2010-11-10.
 26. Federal Foreign Office of Germany (Nobiembre 2009). "Beziehungen zu Deutschland". Government of Germany. Naala idi 2010-07-16. For more information, see Foreign relations of the Cook Islands.
 27. China Internet Information Centre (13 Disiembre 2007). "Full text of joint communique on the establishment of diplomatic relations between China and Niue". Xinhua News Agency. Naala idi 2010-07-16.
 28. Republic of Nauru Permanent Mission to the United Nations. "Foreign Affairs". United Nations. Naala idi 2010-07-16.
 29. http://untreaty.un.org/cod/repertory/art102/english/rep_supp8_vol6-art102_e_advance.pdf
 30. Radio New Zealand International (26 Marso 2007). "American Samoa governor ready to resist Tokelau's claim to Swains Island". Radio New Zealand Ltd. Naala idi 2010-07-16.
 31. Government of New Zealand; Government of Tokelau (8 Oktubre 2007). "Draft Constitution of Tokelau – Inggles". New Zealand Ministry of Foreign Affairs & Trade. Naala idi 2010-07-16. Ti dakamat ket agus-usar ti nasukatanen a parametro ti |coauthors= (tulong)
 32. Constitution of Pakistan, Art. 1.
 33. Aslam, Tasnim (11 Disiembre 2006). "'Pakistan Does Not Claim Kashmir As An Integral Part...'". Outlook India. The Outlook Group.
 34. Williams, Kristen P. (2001). Despite nationalist conflicts: theory and practice of maintaining world peace. Greenwood Publishing Group. pp. 154–155. ISBN 978-0-275-96934-9.
 35. Pruthi, R.K. (2001). An Encyclopaedic Survey Of Global Terrorism In 21St Century. Anmol Publications Pvt. Ltd. pp. 120–121. ISBN 978-81-261-1091-9.
 36. "EXECUTIVE ORDER NO. 220 July 15, 1987". Naala idi 2011-07-29.
 37. Weller, Marc; Nobbs, Katherine (2010). Asymmetric Autonomy and the Settlement of Ethnic Conflicts. Philadelphia, United States: University of Pennsylvania Press. ISBN 978-0-8122-4230-0. Ti dakamat ket agus-usar ti nasukatanen a parametro ti |coauthors= (tulong)
 38. "Bilateral a relasion iti Santa Sede". Santa Sedewebsite. Naala idi 2012-06-05.
 39. "Dagiti Saan a Naikameng nga Estado ken dagiti Entidad". Nagkaykaysa aPagpagilian. 29 Pebrero 2008. Naala idi 30 Agosto 2010.
 40. "Iti panakaipatakder ti diplomatiko a panakibiang atinagbaetan ti Republika iti Abkhazia ken Tuvalu. | Ti Ministro ti Ganganaet a Panakibiang Republika iti Abkhazia". Mfaabkhazia.net. Naala idi 2011-12-18.
 41. "Ni Chavez ket Kayatanna ti Abkhazia, Abagatan nga Ossetia". St. Petersburg Times. Associated Press. 27 Hulio 2010. Naala idi 5 Hunio 2011.
 42. "Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье признали независимость друг друга и призвали всех к этому же" (iti Ruso). newsru.com. 2006-11-17. Naala idi 2011-06-05.
 43. "Déclaration D'Indépendance de L'Azawad". Nailian a Tignay para iti Liberasion iti Azawad. 2012-04-06. Naala idi 2012-04-06.
 44. "Lecture by Prime Minister Puna of the Cook Islands -State recognition of the Cook Islands to lead to furthering cooperation". Meiji University. 2011-06-22. Naala idi 2012-01-14.
 45. "Cook Islands and the Netherlands establish Diplomatic Relations". The Cook Islands Herald. 2011-08-17. Naala idi 2012-01-14.
 46. "Joint Communique Between the People's Republic of China and the Cook Islands on the Establishment of Diplomatic Relations". The Embassy of the People's Republic of China in New Zealand. 2003-10-27. Naala idi 2012-01-14.
 47. Krüger, Heiko (2010). The Nagorno-Karabakh Conflict: A Legal Analysis. Springer. p. 55. ISBN 978-3-642-11787-9.
 48. Nikoghosyan, Hovhannes (2010). "Kosovo ruling implications for Armenia and Azerbaijan". HULIQ.com. Hareyan Publishing, LLC. Naala idi 2011-04-17. Di naikaskaso ti di ammo a parametro ti |month= (tulong)
 49. Вице-спикер парламента Абхазии: Выборы в НКР соответствуют всем международным стандартам: "Абхазия, Южная Осетия, НКР и Приднестровье уже давно признали независимость друг друга и очень тесно сотрудничают между собой", - сказал вице-спикер парламента Абхазии. ... "...Абхазия признала независимость Нагорно-Карабахской Республики..." - сказал он."
 50. "In detail: The foreign policy of Pridnestrovie". Pridnestrovie. 2010-05-26. Naala idi 2010-06-29.
 51. See Dagiti rehion ken teritorio: Nagorno-Karabakh (17 Enero 2006). BBC News. Naala idi Enero 17, 2006.
 52. "Joint Comminuque on the Establishment of Diplomatic Relations Between Niue and the People's Republic of China". Embassy of the People's Republic of China in Lithuania. 2007-12-19. Naala idi 2012-02-07.
 53. See The World Factbook|Cyprus (10 Enero 2006). Central Intelligence Agency. Naala idi Enero 17, 2006.
 54. Palestine Liberation Organization. "Road For Palestinian Statehood: Recognition and Admission". Negotiations Affairs Department. Naala idi 2011-07-28.
 55. See the following on statehood criteria:
  • Mendes, Errol (30 Marso 2010), Statehood and Palestine for the purposes of Article 12 (3) of the ICC Statute (PDF), 30 Marso 2010, pp. 28, 33, naala idi 2011-04-17: "...the Palestinian State also meets the traditional criteria under the Montevideo Convention..."; "...the fact that a majority of states have recognized Palestine as a State should easily fulfill the requisite state practice".
  • McKinney, Kathryn M. (1994), "The Legal Effects of the Israeli-PLO Declaration ofPrinciples: Steps Toward Statehood for Palestine", Seattle University Law Review, Seattle University, 18 (93): 97, naala idi 2011-04-17: "It is possible, however, to argue for Palestinian statehood based on the constitutive theory".
  • McDonald, Avril (Spring 2009), "Operation Cast Lead: Drawing the Battle Lines of the Legal Dispute", Human Rights Brief, Washington College of Law, Center for Human Rights and Humanitarian Law, 25, naala idi 2011-04-17: "Whether one applies the criteria of statehood set out in the Montevideo Convention or the more widely accepted constitutive theory of statehood, Palestine might be considered a state."
 56. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. "Arab States: Palestine". United Nations. Naala idi 3 Disiembre 2011.
 57. International Crisis Group (23 Mayo 2006), "Somaliland: Time for African Union leadership" (PDF), Africa Report (110): 10–13, naala idi 2011-04-19
 58. Mesfin, Berouk (2009), "The political development of Somaliland and its conflict with Puntland" (PDF), ISS Paper, Institute for Security Studies (200): 8, naala idi 2011-04-19 Di naikaskaso ti di ammo a parametro ti |month= (tulong)
 59. Arieff, Alexis, "De Facto Statehood? The Strange Case of Somaliland" (PDF), Yale Journal of International Affairs (Spring/Summer 2008), naala idi 2011-04-17
 60. See Regions and territories: Somaliland (30 Disiembre 2005). BBC News. Naal aidi Enero 17, 2006.
 61. Jansen, Dinah (2009), "The Conflict between Self-Determination and Territorial Integrity: the South Ossetian Paradigm" (PDF), Geopolitics vs. Global Governance: Reinterpreting International Security, Centre for Foreign Policy Studies, University of Dalhousie: 222–242, ISBN 978-1-896440-61-3
 62. "Russia condemned for recognizing rebel regions". CNN.com. Cable News Network. 2008-08-26. Naala idi 2008-08-26.
 63. "Ma refers to China as ROC territory in magazine interview". Taipei Times. 2008-10-08.
 64. 'See Regions and territories: Trans-Dniester (13 Disiembre 2005). BBC News. Naala idi Enero 17, 2006.
 65. The following bullets are grouped according to the availability of sources for the two criteria ((a) and/or (b)). This arrangement is not intended to reflect the relative importance of the two theories. Additional details are discussed in the state's individual entries.

Bibliograpia

 • Pederal a Ganganaet nga Opisiana ti Alemania (22 Abril 2009). "Amtliche Bezeichnungen ausländischer Staaten in den Landessprachen" (PDF). Gobierno iti Alemania. Naala idi 2010-07-14.
 • Bissio, Roberto Remo, ed. (1995). Ti Lubong: TiAlagaden ti Makatlo a Lubong: 1995/96. Montevideo: Instituto del Tercer Mundo. ISBN 978-0-85598-291-1. OCLC 476299738.
 • "Dagiti Pagilian wenno Luglugar, codes and abbreviations". Dagiti Estadistika a Dibision, Nagkaykaysa a Pagpagilian. 1 Abril 2010.
 • Davis, Tim (19 Pebrero 2009). "Dagiti Pagilian ti Lubonmg ken Listaan dagiti Estado". Timdavis.com.au.
 • "Heograpiko a Nagnagan" (PDF). Departamento iti Publiko a Pakaammo, Kartograpiko a Paset, Nagkaykaysa a Pagilian. 7 Septiembre 2000.
 • "ISO 3166-1 nagnagan ti Pagilian ken dagiti kodigo nga elemento". Internasional nga Organisasion para iti Pagalagadan. 2010.
 • "Listaan dagiti pagilian, dagiti teritorio ken dagiti kuarta". Opisina aPagipablaakan iti Kappon ti Europa. 4 Mayo 2010.
 • Madore, David (3 Agosto 2003). "Mano a pagilian ket ti adda iti lubong?". Madore.org.
 • "The World Factbook". Estados unidos: Central Intelligence Agency. 2010.
 • World of Information (Firm), ken Internasional a Kamara iti Komersio (2003). Panagrepaso ti Tengnga a Daya 2003/04: Ti Ekonomiko ken Negosio a Reporta (27th nga ed.). Londres: Kogan Page. p. 161. ISBN 978-0-7494-4066-4. OCLC 51992589.

Listaan dagiti naturay nga estado

Адыгабзэ Хэгъэгухэр ▪ Afrikaans Lys van lande ▪ Alemannisch Liste unabhängiger Staaten ▪ አማርኛ የአለም አገራት ዝርዝር ▪ Ænglisc Land þǣre worulde ▪ Аҧсшәа Атәылақәеи атерриториақәеи алфавиттә рыхьӡынҵа ▪ العربية قائمة الدول ▪ Aragonés Estatos d'o mundo ▪ ܐܪܡܝܐ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ ▪ Armãneashti Vãsãliili di pi Terra (2) ▪ Arpetan Lista des payis du mondo ▪ অসমীয়া সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ তালিকা ▪ Asturianu Llista de países ▪ Avañe'ẽ Opaite tetã yvygua ▪ Azərbaycanca Dünya ölkələrinin siyahısı ▪ বাংলা সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের তালিকা ▪ Bahasa Banjar Daptar nagara di dunia ▪ Bân-lâm-gú Kok-ka lia̍t-toaⁿ ▪ Basa Banyumasan Daftar negara berdaulat ▪ Башҡортса Донъя илдәре һәм территориялары ▪ Беларуская Спіс краін паводле алфавіта ▪ Беларуская (тарашкевіца)‎ Сьпіс краінаў і тэрыторыяў па альфабэце ▪ भोजपुरी स्वतंत्र आ स्वायत्त देशन के सूची ▪ Bikol Central Lista nin mga nasyon ▪ Български Списък на страните ▪ Boarisch Listn vo de Stootn ▪ བོད་ཡིག རྒྱལ་ཁབ་དག་གི་མིང་། ▪ Brezhoneg Roll riezoù ar Bed ▪ Буряад Улас оронуудай жагсаалта ▪ Català Llista d'estats independents i territoris dependents ▪ Cebuano Talaan sa mga nasod ▪ Čeština Seznam států světa ▪ Chavacano de Zamboanga Anexo:Maga Nacion del Mundo ▪ Cymraeg Gwledydd y byd ▪ Dansk Verdens lande ▪ Deitsch Lischt vun Lenner ▪ Deutsch Liste der Staaten der Erde ▪ Diné bizaad Kéyah Daʼnaaznilígíí ▪ Dolnoserbski Lisćina krajow ▪ ཇོང་ཁ List of countries ▪ Eesti Maailma riikide loend ▪ Ελληνικά Κατάλογος χωρών ▪ English List of sovereign states ▪ Español Anexo:Países ▪ Esperanto Listo de sendependaj ŝtatoj ▪ Euskara Estatu burujabeen eta hiriburuen zerrenda ▪ فارسی فهرست کشورهای مستقل ▪ Føroyskt Heimsins lond ▪ Français Liste des pays du monde ▪ Frysk List fan lannen en territoaria ▪ Fulfulde Ngaluuji leydi ▪ Furlan Liste di Stâts dal mont ▪ Gaeilge Liosta tíortha ▪ Gaelg Rolley çheeraghyn y theihill ▪ Gagauz Devletlär tablițası ▪ Gàidhlig Dùthchannan an t-Saoghail ▪ Galego Lista de países ▪ Хальмг Орн Нутгин буулһавр ▪ 한국어 나라 목록 ▪ Hausa Jerin kasashen ▪ Hawaiʻi Papa o nā ʻāina ▪ Հայերեն Երկրների և տարածքների այբբենական ցանկ ▪ हिन्दी विश्व के सभी देश ▪ Hornjoserbsce Lisćina njewotwisnych statow ▪ Hrvatski Popis država ▪ Ido Listo di nedependanta stati ▪ Igbo Ndetu obodo ▪ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী দেশর নাঙর তালিকাহান ▪ Bahasa Indonesia Daftar negara berdaulat ▪ Interlingua Appendice:Lista de statos e entitates soveran ▪ Interlingue Liste del landes del munde ▪ Ирон Бæстæты номхыгъд ▪ Íslenska Listi yfir fullvalda ríki ▪ Italiano Stati del mondo ▪ עברית מדינות לפי שם ▪ Basa Jawa Pratélaning praja atmabuh ▪ Kalaallisut Silarsuarmi nunat ▪ ಕನ್ನಡ ಸಾರ್ವಭೌಮ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ ▪ Kapampangan Paktura da reng Bangsa ▪ ქართული ქვეყნების სია ▪ Қазақша Әлем елдерінің тізімі ▪ Kernowek Roll a gwlasow ▪ Kiswahili Madola ▪ Kongo Yinsi ▪ Kreyòl ayisyen Lis peyi ▪ Kurdî Lîsteya dewletên cîhanê ▪ Кыргызча Дүйнө өлкөлөрү ▪ Ladino Lista de paizes ▪ Latgaļu Pasauļa vaļsteibu saroksts ▪ Latina Nationes mundi ▪ Latviešu Suverēno valstu uzskaitījums ▪ Lëtzebuergesch Lëscht vun de Staate vun der Welt ▪ Lietuvių Sąrašas:Šalių sąrašas ▪ Limburgs Lies van continente en lenj ▪ Lingála Molɔngɔ́ ya bisé ya mokili ▪ Livvinkarjala Mualoin luvettelo ▪ La .lojban. gugde liste ▪ Magyar Országok és területek listája ▪ मैथिली सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रसभक सूची ▪ Македонски Список на држави во светот ▪ Malagasy Lisitry ny firenena ▪ മലയാളം രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ▪ Malti Pajjiżi tad-dinja ▪ मराठी जगातील देशांची यादी ▪ მარგალური მოსოფელიშ ქიანეფიშ ერკებული ▪ مصرى لستة الدول السايده ▪ Bahasa Melayu Senarai negara berdaulat ▪ Baso Minangkabau Daftar nagara badaulaik ▪ Mirandés Lhista de paízes ▪ Монгол Дэлхийн улс орны нэрс ▪ မြန်မာဘာသာ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင် နိုင်ငံများစာရင်း ▪ Nedersaksies Lieste van lanen van de wereld ▪ नेपाली सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रहरूको सूची ▪ 日本語 国の一覧 ▪ Napulitano Lista d''e Paise d''o munno ▪ Nordfriisk Portaal:Lönje ▪ Norfuk / Pitkern Lyst o' kuntrii ▪ Norsk bokmål Liste over stater ▪ Norsk nynorsk Verdas land ▪ Nouormand Liste des pays du monde ▪ Occitan Lista dels païses del Mond ▪ ଓଡ଼ିଆ ସାର୍ବଭୌମ ସ୍ଵାଧୀନ ଦେଶମାନଙ୍କର ତାଲିକା ▪ Oʻzbekcha/ўзбекча Davlatlar roʻyxati ▪ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ▪ Pangasinan Listaan na saray bansa ▪ پنجابی دیساں دی لسٹ ▪ Papiamentu Lista di país independente ▪ پښتو د خپلواکو هېوادونو لړليک ▪ Patois Di Konchri a di Wol ▪ ភាសាខ្មែរ បញ្ជីរាយនាម ប្រទេស ▪ Tok Pisin Ol kantri ▪ Plattdüütsch Land#L.C3.A4nner ▪ Polski Państwa świata ▪ Português Lista de Estados soberanos ▪ Qaraqalpaqsha Ma'mleketler dizimi ▪ Qırımtatarca Memleketler cedveli ▪ Română Lista statelor lumii ▪ Romani Patrinipen le themengo ▪ Rumantsch Glista dals stadis independents ▪ Runa Simi Wikipidiya:Unanchakunap Plantillankuna ▪ Русиньскый Алфавітный список країн і теріторій ▪ Русский Алфавитный список стран и территорий ▪ Саха тыла Дойдулар тиһиктэрэ ▪ Sámegiella Máilmmi riikkat ja eará oasit ▪ Gagana Samoa Lisi o atunuu ▪ संस्कृतम् देशाः ▪ Sardu Istados de su mundu ▪ Scots Leet o kintras ▪ Seeltersk Lounde ▪ Sicilianu Lista dî Paisi dû Munnu ▪ සිංහල ස්වෛරී රාජ්‍ය ලැයිස්තුව ▪ Simple English List of countries ▪ سنڌي خود مختيار رياستن جي فهرست ▪ SiSwati Emave emhlaba ▪ Slovenčina Zoznam štátov ▪ Slovenščina Seznam suverenih držav ▪ Soomaaliga Dalalka ▪ کوردیی ناوەندی پێرستی دەوڵەتانی جیھان ▪ Sranantongo Rei fu kondre ▪ Српски / srpski Списак држава ▪ Srpskohrvatski / српскохрватски Lista država ▪ Basa Sunda Daptar nagara ▪ Suomi Luettelo itsenäisistä valtioista ▪ Svenska Världsgeografi#Lista .C3.B6ver l.C3.A4nder ▪ Tagalog Talaan ng mga bansa ▪ தமிழ் உலக நாடுகள் பட்டியல் (அகர வரிசையில்) ▪ Taqbaylit Umuɣ n timura n umaḍal ▪ Татарча/tatarça Дөнья дәүләтләре исемлеге ▪ తెలుగు దేశాల జాబితా ▪ Tetun Nasaun sira-nia Naran no Kapitál sira ▪ ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᏚᎾᏙᏢᏩᏗᏒ ᏙᎪᏪᎸ ▪ Türkçe Ülkeler listesi ▪ Türkmençe Döwletler ▪ Удмурт Дуннеысь кунъёс ▪ ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ Daftar ᨓᨊᨘᨕ ᨓᨊᨘᨕ ᨑᨗ ᨒᨗᨊᨚ ▪ Українська Список країн світу ▪ اردو خود مختار ریاستوں کی فہرست ▪ ئۇيغۇرچە / Uyghurche نۆۋەتتىكى ھادىسە ▪ Vèneto Stati del mondo ▪ Vepsän kel’ Mail'man valdkundad ▪ Tiếng Việt Danh sách quốc gia ▪ Võro Maailma maaq ▪ Winaray Lista hin mga nasod ▪ Wolof Limu réewi àdduna bi ▪ 吴语 世界地理索引 ▪ ייִדיש רשימה:לענדער פון דער וועלט ▪ Yorùbá Àkójọ àwọn orílẹ̀-èdè ▪ 粵語 國家同地區一覽 ▪ Zazaki Dewleti ▪ Žemaitėška Šaliū sārašos ▪ 中文 世界政區索引

Source of information: Wikipedia, the free encyclopedia. We're not responsible for the content of this article and your use of this information. Disclaimer

Listaan dagiti naturay nga estado: Goods

Using this page, you can quickly and easily search for the "Listaan dagiti naturay nga estado" related products in the best online stores. For your convenience the search term is already added to the search box. You can either make a search right now or modify the query somehow (for example, "Listaan dagiti naturay nga estado 2017").

You can also change the category of required goods. The "Home" category is selected right now, so the search will be done in the web stores offering today's sale of home appliances, furniture, home & garden supplies related products and services. Thus, in just one click, you can check the current prices, offers, discounts, available goods, etc. Also make sure to check the today's sales in the selected online stores listed below.

US Delivery, Shipping to the United States

The delivery of goods is carried out internationally and across the United States. The goods are shipped to all US cities and towns.

No need to say, the goods related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in Alabama can be received in such cities as Birmingham, Montgomery, Mobile, Huntsville, Tuscaloosa, Hoover, Dothan, Decatur, Auburn, Madison, Florence, Gadsden, Vestavia Hills, Prattville, Phenix City, Alabaster, Bessemer, Enterprise, Opelika, Homewood, Northport, Anniston, Prichard, Athens. As well as in Daphne, Pelham, Oxford, Albertville, Selma, Mountain Brook, Trussville, Troy, Center Point, Helena, Hueytown, Talladega, Fairhope, Ozark, Alexander City, Cullman, Scottsboro, Millbrook, Foley, Hartselle, Fort Payne, Gardendale, Jasper, Saraland, Muscle Shoals, Eufaula and smaller towns.

It goes without saying that the goods related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in Alaska can be sent to Anchorage, Fairbanks, Juneau, Sitka, Ketchikan, Wasilla, Kenai, Kodiak, Bethel, Palmer, Homer, Unalaska, Barrow, Soldotna, Valdez, Nome, Kotzebue, Seward, Wrangell, Dillingham, Cordova, North Pole, Houston, Craig, Hooper Bay, Akutan, and so on.

As usual, any products related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in Arizona can be received in Phoenix, Tucson, Mesa, Chandler, Glendale, Scottsdale, Gilbert, Tempe, Peoria, Surprise, Yuma, Avondale, Flagstaff, Goodyear, Lake Havasu City, Buckeye, Casa Grande, Sierra Vista, Maricopa, Oro Valley, Prescott, Bullhead City, Prescott Valley. Delivery is also carried out in Apache Junction, Marana, El Mirage, Kingman, Queen Creek, Florence, San Luis, Sahuarita, Fountain Hills, Nogales, Douglas, Eloy, Payson, Somerton, Paradise Valley, Coolidge, Cottonwood, Camp Verde, Chino Valley, Show Low, Sedona...

As usual, any things related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in Arkansas can be delivered to the following cities: Little Rock, Fort Smith, Fayetteville, Springdale, Jonesboro, North Little Rock, Conway, Rogers, Pine Bluff, Bentonville, Hot Springs, Benton, Texarkana, Sherwood, Jacksonville, Russellville, Bella Vista, West Memphis, Paragould, Cabot. As well as in Searcy, Van Buren, El Dorado, Maumelle, Blytheville, Forrest City, Siloam Springs, Bryant, Harrison, Hot Springs Village, Mountain Home, Marion, Helena-West Helena, Camden, Magnolia, Arkadelphia, Malvern, Batesville, Hope...

No need to say, the goods by request "Listaan dagiti naturay nga estado" in California can be bought in Los Angeles, San Diego, San Jose, San Francisco, Fresno, Sacramento, Long Beach, Oakland, Bakersfield, Anaheim, Santa Ana, Riverside, Stockton, Chula Vista, Fremont, Irvine, San Bernardino, Modesto, Oxnard, Fontana, Moreno Valley, Glendale, Huntington Beach, Santa Clarita, Garden Grove. The delivery is also available in Santa Rosa, Oceanside, Rancho Cucamonga, Ontario, Lancaster, Elk Grove, Palmdale, Corona, Salinas, Pomona, Torrance, Hayward, Escondido, Sunnyvale, Pasadena, Fullerton, Orange, Thousand Oaks, Visalia, Simi Valley, Concord, Roseville, Santa Clara, Vallejo, Victorville. You can also buy these goods in El Monte, Berkeley, Downey, Costa Mesa, Inglewood, Ventura, West Covina, Norwalk, Carlsbad, Fairfield, Richmond, Murrieta, Burbank, Antioch, Daly City, Temecula, Santa Maria, El Cajon, Rialto, San Mateo, Compton, Clovis, Jurupa Valley, South Gate, Vista, Mission Viejo. And also in Vacaville, Carson, Hesperia, Redding, Santa Monica, Westminster, Santa Barbara, Chico, Whittier, Newport Beach, San Leandro, Hawthorne, San Marcos, Citrus Heights, Alhambra, Tracy, Livermore, Buena Park, Lakewood, Merced, Hemet, Chino, Menifee, Lake Forest, Napa. The shipping is also available in Redwood City, Bellflower, Indio, Tustin, Baldwin Park, Chino Hills, Mountain View, Alameda, Upland, Folsom, San Ramon, Pleasanton, Lynwood, Union City, Apple Valley, Redlands, Turlock, Perris, Manteca, Milpitas, Redondo Beach, Davis, Camarillo, Yuba City. The delivery is also available in Rancho Cordova, Palo Alto, Yorba Linda, Walnut Creek, South San Francisco, San Clemente, Pittsburg, Laguna Niguel, Pico Rivera, Montebello, Lodi, Madera, Monterey Park, La Habra, Santa Cruz, Encinitas, Tulare, Gardena, National City, Cupertino. Delivery is also carried out in Huntington Park, Petaluma, San Rafael, La Mesa, Rocklin, Arcadia, Diamond Bar, Woodland, Fountain Valley, Porterville, Paramount, Hanford, Rosemead, Eastvale, Santee, Highland, Delano, Colton, Novato, Lake Elsinore, Brentwood, Yucaipa, Cathedral City, Watsonville, Placentia.

As usual, the products by request "Listaan dagiti naturay nga estado" in Colorado can be received in Denver, Colorado Springs, Aurora, Fort Collins, Lakewood, Thornton, Arvada, Westminster, Pueblo, Centennial, Boulder, Greeley, Longmont, Loveland, Broomfield, Grand Junction, Castle Rock, Commerce City, Parker, Littleton, Northglenn, Brighton, Englewood. The shipping is also available in Wheat Ridge, Fountain, Lafayette, Windsor, Erie, Evans, Golden, Louisville, Montrose, Durango, Cañon City, Greenwood Village, Sterling, Lone Tree, Johnstown, Superior, Fruita, Steamboat Springs, Federal Heights, Firestone, Fort Morgan, Frederick, Castle Pines.

Of course, any things related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in Connecticut can be delivered to the following cities: Bridgeport, New Haven, Hartford, Stamford, Waterbury, Norwalk, Danbury, New Britain, Bristol, Meriden, Milford, West Haven, Middletown, Norwich, Shelton, Torrington, New London, Ansonia, Derby, Groton, and other cities and towns.

Today any products related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in Delaware can be bought in Wilmington, Dover, Newark, Middletown, Smyrna, Milford, Seaford, Georgetown, Elsmere, New Castle, Millsboro, Laurel, Harrington, Camden, Clayton, Lewes, Milton, Selbyville, Bridgeville, Townsend, and so on.

It goes without saying that any products related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in Florida can be received in such cities as Jacksonville, Miami, Tampa, Orlando, St. Petersburg, Hialeah, Tallahassee, Fort Lauderdale, Port St. Lucie, Cape Coral, Pembroke Pines, Hollywood, Miramar, Gainesville, Coral Springs, Miami Gardens, Clearwater, Palm Bay, Pompano Beach, West Palm Beach, Lakeland, Davie, Miami Beach, Boca Raton. And other cities and towns, such as Deltona, Plantation, Sunrise, Palm Coast, Largo, Deerfield Beach, Melbourne, Boynton Beach, Lauderhill, Fort Myers, Weston, Kissimmee, Homestead, Delray Beach, Tamarac, Daytona Beach, Wellington, North Miami, Jupiter, North Port, Coconut Creek, Port Orange, Sanford, Margate, Ocala, Sarasota, Pensacola...

And of course, the goods by your query "Listaan dagiti naturay nga estado" in Georgia can be shipped to such cities as Atlanta, Columbus, Augusta, Macon, Savannah, Athens, Sandy Springs, Roswell, Johns Creek, Albany, Warner Robins, Alpharetta, Marietta, Valdosta, Smyrna, Dunwoody, Rome, East Point, Milton, Gainesville, Hinesville, Peachtree City, Newnan, Dalton, Douglasville, Kennesaw, LaGrange, Statesboro, Lawrenceville, Duluth, Stockbridge, Woodstock, Carrollton, Canton, Griffin, McDonough, Acworth, Pooler, Union City...

And of course, the products by request "Listaan dagiti naturay nga estado" in Hawaii can be sent to Honolulu, East Honolulu, Pearl City, Hilo, Kailua, Waipahu, Kaneohe, Mililani Town, Kahului, Ewa Gentry, Mililani Mauka, Kihei, Makakilo, Wahiawa, Schofield Barracks, Wailuku, Kapolei, Ewa Beach, Royal Kunia, Halawa, Waimalu, Waianae, Nanakuli, Kailua, Lahaina, Waipio, Hawaiian Paradise Park, Kapaa...

And any things related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in Idaho can be bought in Boise, Meridian, Nampa, Idaho Falls, Pocatello, Caldwell, Coeur d'Alene, Twin Falls, Lewiston, Post Falls, Rexburg, Moscow, Eagle, Kuna, Ammon, Chubbuck, Hayden, Mountain Home, Blackfoot, Garden City, Jerome, Burley, and other cities.

No need to say, any things related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in Illinois can be bought in Chicago, Aurora, Rockford, Joliet, Naperville, Springfield, Peoria, Elgin, Waukegan, Champaign, Bloomington, Decatur, Evanston, Des Plaines, Berwyn, Wheaton, Belleville, Elmhurst, DeKalb, Moline, Urbana, Crystal Lake, Quincy, Rock Island, Park Ridge, Calumet City, Pekin, Danville, St. Charles, North Chicago, Galesburg, Chicago Heights, Granite City, Highland Park, Burbank, O'Fallon, Oak Forest, Alton, Kankakee, West Chicago, East St. Louis, McHenry, Batavia, Carbondale, Freeport, Belvidere, Collinsville, Harvey, Lockport, Woodstock, and so on.

And the products related to the term "Listaan dagiti naturay nga estado" in Indiana can be purchased if you live in Indianapolis, Fort Wayne, Evansville, South Bend, Carmel, Fishers, Bloomington, Hammond, Gary, Lafayette, Muncie, Terre Haute, Kokomo, Noblesville, Anderson, Greenwood, Elkhart, Mishawaka, Lawrence, Jeffersonville, Columbus, Portage, New Albany, Richmond, Westfield, Valparaiso, Goshen, Michigan City, West Lafayette, Marion, East Chicago, Hobart, Crown Point, Franklin, La Porte, Greenfield...

As you know, any products related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in Iowa can be received in such cities as Des Moines, Cedar Rapids, Davenport, Sioux City, Iowa City, Waterloo, Council Bluffs, Ames, West Des Moines, Dubuque, Ankeny, Urbandale, Cedar Falls, Marion, Bettendorf, Marshalltown, Mason City, Clinton, Burlington, Ottumwa, Fort Dodge, Muscatine, Coralville, Johnston, North Liberty, Altoona, Newton, Indianola, etc.

And of course, the goods by your query "Listaan dagiti naturay nga estado" in Kansas can be received in Wichita, Overland Park, Kansas City, Olathe, Topeka, Lawrence, Shawnee, Manhattan, Lenexa, Salina, Hutchinson, Leavenworth, Leawood, Dodge City, Garden City, Junction City, Emporia, Derby, Prairie Village, Hays, Liberal, Gardner, Pittsburg, Newton, Great Bend, McPherson, El Dorado, Ottawa, Winfield, Arkansas City, Andover, Lansing, Merriam, Haysville, Atchison, Parsons.

Usually, any products related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in Kentucky can be received in Louisville, Lexington, Bowling Green, Owensboro, Covington, Hopkinsville, Richmond, Florence, Georgetown, Henderson, Elizabethtown, Nicholasville, Jeffersontown, Frankfort, Paducah, Independence, Radcliff, Ashland, Madisonville, Winchester, Erlanger, Murray, St. Matthews, Fort Thomas, Danville, Newport, Shively, Shelbyville, Glasgow, Berea, Bardstown, Shepherdsville, Somerset, Lyndon, Lawrenceburg, Middlesboro, Mayfield.

No need to say, the found goods by query "Listaan dagiti naturay nga estado" in Louisiana can be received in New Orleans, Baton Rouge, Shreveport, Metairie, Lafayette, Lake Charles, Kenner, Bossier City, Monroe, Alexandria, Houma, Marrero, New Iberia, Laplace, Slidell, Prairieville, Central, Terrytown, Ruston, Sulphur, Harvey, Hammond, Bayou Cane, Shenandoah, Natchitoches, Gretna, Chalmette, Opelousas, Estelle, Zachary, etc.

And today the goods by request "Listaan dagiti naturay nga estado" in Maine can be bought in Portland, Lewiston, Bangor, South Portland, Auburn, Biddeford, Sanford, Saco, Augusta, Westbrook, Waterville, Presque Isle, Brewer, Bath, Caribou, Ellsworth, Old Town, Rockland, Belfast, Gardiner, Calais, Hallowell, Eastport, and other cities and towns.

As you know, any things related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in Maryland can be bought in Baltimore, Frederick, Rockville, Gaithersburg, Bowie, Hagerstown, Annapolis, College Park, Salisbury, Laurel, Greenbelt, Cumberland, Westminster, Hyattsville, Takoma Park, Easton, Elkton, Aberdeen, Havre de Grace, Cambridge, New Carrollton, Bel Air.

And any products related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in Massachusetts can be received in Boston, Worcester, Springfield, Lowell, Cambridge, New Bedford, Brockton, Quincy, Lynn, Fall River, Newton, Lawrence, Somerville, Framingham, Haverhill, Waltham, Malden, Brookline, Plymouth, Medford, Taunton, Chicopee, Weymouth, Revere, Peabody, Methuen, Barnstable, Pittsfield, Attleboro, Arlington, Everett, Salem, Westfield, Leominster, Fitchburg, Billerica, Holyoke, Beverly, Marlborough, Woburn, Amherst, Braintree, Shrewsbury, Chelsea, Dartmouth, Chelmsford, Andover, Natick, Randolph, Watertown, etc.

No need to say, any products related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in Michigan can be shipped to Detroit, Grand Rapids, Warren, Sterling Heights, Lansing, Ann Arbor, Flint, Dearborn, Livonia, Clinton, Canton, Westland, Troy, Farmington Hills, Macomb Township, Kalamazoo, Shelby, Wyoming, Southfield, Waterford, Rochester Hills, West Bloomfield, Taylor, Saint Clair Shores, Pontiac, Dearborn Heights, Royal Oak, Novi, Ypsilanti, Battle Creek, Saginaw, Kentwood, East Lansing, Redford, Roseville, Georgetown, Portage, Chesterfield Township, Midland, Bloomfield Charter Township, Oakland County, Saginaw, Commerce, Meridian, Muskegon, Lincoln Park, Grand Blanc, Holland, Orion, Bay City, Independence Charter Township and smaller towns.

And of course, the goods related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in Minnesota can be delivered to the following cities: Minneapolis, Saint Paul, Rochester, Bloomington, Duluth, Brooklyn Park, Plymouth, Maple Grove, Woodbury, St. Cloud, Eagan, Eden Prairie, Coon Rapids, Blaine, Burnsville, Lakeville, Minnetonka, Apple Valley, Edina, St. Louis Park, Moorhead, Mankato, Maplewood, Shakopee, Richfield, Cottage Grove, Roseville, Inver Grove Heights, Andover, Brooklyn Center, Savage, Oakdale, Fridley, Winona, Shoreview, Ramsey, Owatonna, Chanhassen, Prior Lake, White Bear Lake, Chaska, Austin, Elk River, Champlin, Faribault, Rosemount, Crystal, Farmington, Hastings, New Brighton and smaller towns.

And today the goods named "Listaan dagiti naturay nga estado" in Mississippi can be purchased if you live in Jackson, Gulfport, Southaven, Hattiesburg, Biloxi, Meridian, Tupelo, Greenville, Olive Branch, Horn Lake, Clinton, Pearl, Ridgeland, Starkville, Columbus, Vicksburg, Pascagoula, Clarksdale, Oxford, Laurel, Gautier, Ocean Springs, Madison, Brandon, Greenwood, Cleveland, Natchez, Long Beach, Corinth, Hernando, Moss Point, McComb, Canton, Carriere, Grenada, Brookhaven, Indianola, Yazoo City, West Point, Picayune, Petal...

As always, the goods by request "Listaan dagiti naturay nga estado" in Missouri can be sent to Kansas City, St. Louis, Springfield, Independence, Columbia, Lee’s Summit, O’Fallon, St. Joseph, St. Charles, Blue Springs, St. Peters, Florissant, Joplin, Chesterfield, Jefferson City, Cape Girardeau, Oakville, Wildwood, University City, Ballwin, Raytown, Liberty, Wentzville, Mehlville, Kirkwood, Maryland Heights, Hazelwood, Gladstone, Grandview, Belton, Webster Groves, Sedalia, Ferguson, Arnold, Affton, and other cities and towns.

As usual, any things related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in Montana can be sent to Billings, Missoula, Great Falls, Bozeman, Butte, Helena, Kalispell, Havre, Anaconda, Miles City, Belgrade, Livingston, Laurel, Whitefish, Lewistown, Sidney, and so on.

And today any things related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in Nebraska can be received in Omaha, Lincoln, Bellevue, Grand Island, Kearney, Fremont, Hastings, Norfolk, North Platte, Papillion, Columbus, La Vista, Scottsbluff, South Sioux City, Beatrice, Lexington, and other cities and towns.

Usually, the found goods by query "Listaan dagiti naturay nga estado" in Nevada can be received in such cities as Las Vegas, Henderson, Reno, North Las Vegas, Sparks, Carson City, Fernley, Elko, Mesquite, Boulder City, Fallon, Winnemucca, West Wendover, Ely, Yerington, Carlin, Lovelock, Wells, Caliente, and so on.

And today any products related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in New Hampshire can be delivered to Manchester, Nashua, Concord, Derry, Dover, Rochester, Salem, Merrimack, Hudson, Londonderry, Keene, Bedford, Portsmouth, Goffstown, Laconia, Hampton, Milford, Durham, Exeter, Windham, Hooksett, Claremont, Lebanon, Pelham, Somersworth, Hanover, Amherst, Raymond, Conway, Berlin and smaller towns.

And any products related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in New Jersey can be received in such cities as Newark, Jersey City, Paterson, Elizabeth, Edison, Woodbridge, Lakewood, Toms River, Hamilton, Trenton, Clifton, Camden, Brick, Cherry Hill, Passaic, Middletown, Union City, Old Bridge, Gloucester Township, East Orange, Bayonne, Franklin, North Bergen, Vineland, Union, Piscataway, New Brunswick, Jackson, Wayne, Irvington, Parsippany-Troy Hills, Howell, Perth Amboy, Hoboken, Plainfield, West New York, Washington Township, East Brunswick, Bloomfield, West Orange, Evesham, Bridgewater, South Brunswick, Egg Harbor, Manchester, Hackensack, Sayreville, Mount Laurel, Berkeley, North Brunswick, and so on.

Today the goods named "Listaan dagiti naturay nga estado" in New Mexico can be shipped to such cities as Albuquerque, Las Cruces, Rio Rancho, Santa Fe, Roswell, Farmington, South Valley, Clovis, Hobbs, Alamogordo, Carlsbad, Gallup, Deming, Los Lunas, Chaparral, Sunland Park, Las Vegas, Portales, Los Alamos, North Valley, Artesia, Lovington, Silver City, Española, and other cities and towns.

Undoubtedly, the goods related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in New York can be shipped to New York, Buffalo, Rochester, Yonkers, Syracuse, Albany, New Rochelle, Mount Vernon, Schenectady, Utica, White Plains, Troy, Niagara Falls, Binghamton, Rome, Long Beach, Poughkeepsie, North Tonawanda, Jamestown, Ithaca, Elmira, Newburgh, Middletown, Auburn, Watertown, Glen Cove, Saratoga Springs, Kingston, Peekskill, Lockport, Plattsburgh, Cortland, Amsterdam, Oswego, Lackawanna, Cohoes, Rye, Gloversville, Beacon, Batavia, Tonawanda, Glens Falls, Olean, Oneonta, Geneva, Dunkirk, Fulton, Oneida, Corning, Ogdensburg, Canandaigua, Watervliet, etc.

And of course, the goods by request "Listaan dagiti naturay nga estado" in North Carolina can be received in such cities as Charlotte, Raleigh, Greensboro, Durham, Winston-Salem, Fayetteville, Cary, Wilmington, High Point, Greenville, Asheville, Concord, Gastonia, Jacksonville, Chapel Hill, Rocky Mount, Huntersville, Burlington, Wilson, Kannapolis, Apex, Hickory, Wake Forest, Indian Trail, Mooresville, Goldsboro, Monroe, Salisbury, Holly Springs, Matthews, New Bern, Sanford, Cornelius, Garner, Thomasville, Statesville, Asheboro, Mint Hill, Fuquay-Varina, Morrisville, Kernersville, Lumberton, Kinston, Carrboro, Havelock, Shelby, Clemmons, Lexington, Clayton, Boone...

It goes without saying that the goods named "Listaan dagiti naturay nga estado" in North Dakota can be delivered to Fargo, Bismarck, Grand Forks, Minot, West Fargo, Williston, Dickinson, Mandan, Jamestown, Wahpeton, Devils Lake, Watford City, Valley City, Grafton, Lincoln, Beulah, Rugby, Stanley, Horace, Casselton, New Town, Hazen, Bottineau, Lisbon, Carrington, and other cities.

It goes without saying that any products related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in Ohio can be received in Columbus, Cleveland, Cincinnati, Toledo, Akron, Dayton, Parma, Canton, Youngstown, Lorain, Hamilton, Springfield, Kettering, Elyria, Lakewood, Cuyahoga Falls, Euclid, Middletown, Mansfield, Newark, Mentor, Cleveland Heights, Beavercreek, Strongsville, Fairfield, Dublin, Warren, Findlay, Lancaster, Lima, Huber Heights, Marion, Westerville, Reynoldsburg, Grove City, Stow, Delaware, Brunswick, Upper Arlington, Gahanna, Westlake, North Olmsted, Fairborn, Massillon, Mason, North Royalton, Bowling Green, North Ridgeville, Kent, Garfield Heights, etc.

As always, the products related to the term "Listaan dagiti naturay nga estado" in Oklahoma can be bought in Oklahoma City, Tulsa, Norman, Broken Arrow, Lawton, Edmond, Moore, Midwest City, Enid, Stillwater, Muskogee, Bartlesville, Owasso, Shawnee, Yukon, Ardmore, Ponca City, Bixby, Duncan, Del City, Jenks, Sapulpa, Mustang, Sand Springs, Bethany, Altus, Claremore, El Reno, McAlester, Ada, Durant, Tahlequah, Chickasha, Miami, Glenpool, Elk City, Woodward, Okmulgee, Choctaw, Weatherford, Guymon, Guthrie, Warr Acres, and other cities and towns.

As you know, the goods related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in Oregon can be delivered to the following cities: Portland, Salem, Eugene, Gresham, Hillsboro, Beaverton, Bend, Medford, Springfield, Corvallis, Albany, Tigard, Lake Oswego, Keizer, Grants Pass, Oregon City, McMinnville, Redmond, Tualatin, West Linn, Woodburn, Forest Grove, Newberg, Wilsonville, Roseburg, Klamath Falls, Ashland, Milwaukie, Sherwood, Happy Valley, Central Point, Canby, Hermiston, Pendleton, Troutdale, Lebanon, Coos Bay, The Dalles, Dallas, St. Helens, La Grande, Cornelius, Gladstone, Ontario, Sandy, Newport, Monmouth, and other cities and towns.

Of course, the goods by request "Listaan dagiti naturay nga estado" in Pennsylvania can be bought in Philadelphia, Pittsburgh, Allentown, Erie, Reading, Scranton, Bethlehem, Lancaster, Harrisburg, Altoona, York, Wilkes-Barre, Chester, Williamsport, Easton, Lebanon, Hazleton, New Castle, Johnstown, McKeesport, Hermitage, Greensburg, Pottsville, Sharon, Butler, Washington, Meadville, New Kensington, Coatesville, St. Marys, Lower Burrell, Oil City, Nanticoke, Uniontown...

As usual, the products by request "Listaan dagiti naturay nga estado" in Rhode Island can be shipped to such cities as Providence, Warwick, Cranston, Pawtucket, East Providence, Woonsocket, Coventry, Cumberland, North Providence, South Kingstown, West Warwick, Johnston, North Kingstown, Newport, Bristol, Westerly, Smithfield, Lincoln, Central Falls, Portsmouth, Barrington, Middletown, Burrillville, Narragansett, Tiverton, East Greenwich, North Smithfield, Warren, Scituate, and other cities.

Normally, the products related to the term "Listaan dagiti naturay nga estado" in South Carolina can be bought in Columbia, Charleston, North Charleston, Mount Pleasant, Rock Hill, Greenville, Summerville, Sumter, Hilton Head Island, Spartanburg, Florence, Goose Creek, Aiken, Myrtle Beach, Anderson, Greer, Mauldin, Greenwood, North Augusta, Easley, Simpsonville, Hanahan, Lexington, Conway, West Columbia, North Myrtle Beach, Clemson, Orangeburg, Cayce, Bluffton, Beaufort, Gaffney, Irmo, Fort Mill, Port Royal, Forest Acres, Newberry, and so on.

And today the goods related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in South Dakota can be sent to Sioux Falls, Rapid City, Aberdeen, Brookings, Watertown, Mitchell, Yankton, Pierre, Huron, Spearfish, Vermillion, and other cities and towns.

And of course, the goods named "Listaan dagiti naturay nga estado" in Tennessee can be purchased if you live in Memphis, Nashville, Knoxville, Chattanooga, Clarksville, Murfreesboro, Franklin, Jackson, Johnson City, Bartlett, Hendersonville, Kingsport, Collierville, Smyrna, Cleveland, Brentwood, Germantown, Columbia, Spring Hill, La Vergne, Gallatin, Cookeville, Mount Juliet, Lebanon, Morristown, Oak Ridge, Maryville, Bristol, Farragut, Shelbyville, East Ridge, Tullahoma and smaller towns.

Usually, any products related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in Texas can be bought in Houston, San Antonio, Dallas, Austin, Fort Worth, El Paso, Arlington, Corpus Christi, Plano, Laredo, Lubbock, Garland, Irving, Amarillo, Grand Prairie, Brownsville, McKinney, Frisco, Pasadena, Mesquite, Killeen, McAllen, Carrollton, Midland, Waco, Denton, Abilene, Odessa, Beaumont, Round Rock, The Woodlands, Richardson, Pearland, College Station, Wichita Falls, Lewisville, Tyler, San Angelo, League City, Allen, Sugar Land, Edinburg, Mission, Longview, Bryan, Pharr, Baytown, Missouri City, Temple, Flower Mound, New Braunfels, North Richland Hills, Conroe, Victoria, Cedar Park, Harlingen, Atascocita, Mansfield, Georgetown, San Marcos, Rowlett, Pflugerville, Port Arthur, Spring, Euless, DeSoto, Grapevine, Galveston, and other cities and towns.

Normally, the goods by request "Listaan dagiti naturay nga estado" in Utah can be bought in Salt Lake City, West Valley City, Provo, West Jordan, Orem, Sandy, Ogden, St. George, Layton, Taylorsville, South Jordan, Logan, Lehi, Murray, Bountiful, Draper, Riverton, Roy, Spanish Fork, Pleasant Grove, Cottonwood Heights, Tooele, Springville, Cedar City, Midvale. You can also buy these goods in Kaysville, Holladay, American Fork, Clearfield, Syracuse, South Salt Lake, Herriman, Eagle Mountain, Clinton, Washington, Payson, Farmington, Brigham City, Saratoga Springs, North Ogden, South Ogden, North Salt Lake, Highland, Centerville, Hurricane, Heber City, West Haven, Lindon...

Normally, the goods by your query "Listaan dagiti naturay nga estado" in Vermont can be shipped to such cities as Burlington, South Burlington, Rutland, Barre, Montpelier, Winooski, St. Albans, Newport, Vergennes, and other cities.

Usually, the products by request "Listaan dagiti naturay nga estado" in Virginia can be purchased if you live in Virginia Beach, Norfolk, Chesapeake, Richmond, Newport News, Alexandria, Hampton, Roanoke, Portsmouth, Suffolk, Lynchburg, Harrisonburg, Charlottesville, Danville, Manassas, Petersburg, Fredericksburg, Winchester, Salem, Staunton, Fairfax, Hopewell, Waynesboro, Colonial Heights, Radford, Bristol, Manassas Park, Williamsburg, Falls Church, Martinsville, Poquoson, etc.

Undoubtedly, the products related to the term "Listaan dagiti naturay nga estado" in Washington can be shipped to Seattle, Spokane, Tacoma, Vancouver, Bellevue, Kent, Everett, Renton, Federal Way, Yakima, Spokane Valley, Kirkland, Bellingham, Kennewick, Auburn, Pasco, Marysville, Lakewood, Redmond, Shoreline, Richland, Sammamish, Burien, Olympia, Lacey. It's also available for those who live in Edmonds, Puyallup, Bremerton, Lynnwood, Bothell, Longview, Issaquah, Wenatchee, Mount Vernon, University Place, Walla Walla, Pullman, Des Moines, Lake Stevens, SeaTac, Maple Valley, Mercer Island, Bainbridge Island, Oak Harbor, Kenmore, Moses Lake, Camas, Mukilteo, Mountlake Terrace, Tukwila, and so on.

No need to say, any products related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in West Virginia can be shipped to such cities as Charleston, Huntington, Morgantown, Parkersburg, Wheeling, Weirton, Fairmont, Martinsburg, Beckley, Clarksburg, South Charleston, St. Albans, Vienna, Bluefield, and so on.

Naturally, the products by request "Listaan dagiti naturay nga estado" in Wisconsin can be bought in Milwaukee, Madison, Green Bay, Kenosha, Racine, Appleton, Waukesha, Oshkosh, Eau Claire, Janesville, West Allis, La Crosse, Sheboygan, Wauwatosa, Fond du Lac, New Berlin, Wausau. And other cities and towns, such as Brookfield, Beloit, Greenfield, Franklin, Oak Creek, Manitowoc, West Bend, Sun Prairie, Superior, Stevens Point, Neenah, Fitchburg, Muskego, Watertown, De Pere, Mequon, South Milwaukee, Marshfield...

And today the products by request "Listaan dagiti naturay nga estado" in Wyoming can be shipped to such cities as Cheyenne, Casper, Laramie, Gillette, Rock Springs, Sheridan, Green River, Evanston, Riverton, Jackson, Cody, Rawlins, Lander, Torrington, Powell, Douglas, Worland, etc.

Canada Delivery, Shipping to Canada

Of course, the goods by request "Listaan dagiti naturay nga estado" in Canada can be delivered to the following cities: Toronto, Montreal, Calgary, Ottawa, Edmonton, Mississauga, Winnipeg, Vancouver, Brampton, Hamilton, Quebec City, Surrey, Laval, Halifax, London, Markham, Vaughan, Gatineau, Longueuil, Burnaby, Saskatoon, Kitchener, Windsor, Regina, Richmond, Richmond Hill.

It's also available for those who live in Oakville, Burlington, Greater Sudbury, Sherbrooke, Oshawa, Saguenay, Lévis, Barrie, Abbotsford, St. Catharines, Trois-Rivières, Cambridge, Coquitlam, Kingston, Whitby, Guelph, Kelowna, Saanich, Ajax, Thunder Bay, Terrebonne, St. John's, Langley, Chatham-Kent, Delta.

And other cities and towns, such as Waterloo, Cape Breton, Brantford, Strathcona County, Saint-Jean-sur-Richelieu, Red Deer, Pickering, Kamloops, Clarington, North Vancouver, Milton, Nanaimo, Lethbridge, Niagara Falls, Repentigny, Victoria, Newmarket, Brossard, Peterborough, Chilliwack, Maple Ridge, Sault Ste. Marie, Kawartha Lakes, Sarnia, Prince George.

As well as in Drummondville, Saint John, Moncton, Saint-Jérôme, New Westminster, Wood Buffalo, Granby, Norfolk County, St. Albert, Medicine Hat, Caledon, Halton Hills, Port Coquitlam, Fredericton, Grande Prairie, North Bay, Blainville, Saint-Hyacinthe, Aurora, Welland, Shawinigan, Dollard-des-Ormeaux, Belleville, North Vancouver, etc.

In fact, any products related with "Listaan dagiti naturay nga estado" can be shipped to any place in Canada, including Ontario, Quebec, British Columbia, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, and Prince Edward Island.

UK Delivery, Shipping to the United Kingdom

Of course, any products related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in the United Kingdom can be received in such cities as London, Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Bradford, Edinburgh, Liverpool, Manchester, Bristol, Wakefield, Cardiff, Coventry, Nottingham, Leicester, Sunderland, Belfast, Newcastle upon Tyne, Brighton, Hull, Plymouth, Stoke-on-Trent.

And other cities and towns, such as Wolverhampton, Derby, Swansea, Southampton, Salford, Aberdeen, Westminster, Portsmouth, York, Peterborough, Dundee, Lancaster, Oxford, Newport, Preston, St Albans, Norwich, Chester, Cambridge, Salisbury, Exeter, Gloucester. It's also available for those who live in Lisburn, Chichester, Winchester, Londonderry, Carlisle, Worcester, Bath, Durham, Lincoln, Hereford, Armagh, Inverness, Stirling, Canterbury, Lichfield, Newry, Ripon, Bangor, Truro, Ely, Wells, St. Davids, and other cities and towns.

Actually, the goods related with "Listaan dagiti naturay nga estado" can be shipped to any place in the UK, including England, Scotland, Wales, and Northern Ireland.

Ireland Delivery, Shipping to Ireland

As always, the goods by your query "Listaan dagiti naturay nga estado" in Ireland can be shipped to Dublin, Cork, Limerick, Galway, Waterford, Drogheda, Dundalk, Swords, Bray, Navan, Ennis, Kilkenny, Tralee, Carlow, Newbridge, Naas, Athlone, Portlaoise, Mullingar, Wexford, Balbriggan, Letterkenny, Celbridge, Sligo. And other cities and towns, such as Clonmel, Greystones, Malahide, Leixlip, Carrigaline, Tullamore, Killarney, Arklow, Maynooth, Cobh, Castlebar, Midleton, Mallow, Ashbourne, Ballina, Laytown-Bettystown-Mornington, Enniscorthy, Wicklow, Tramore, Cavan.

In other words, the found goods by query "Listaan dagiti naturay nga estado" can be shipped to any place in Ireland, including Leinster, Ulster, Munster, and Connacht.

Australia Delivery, Shipping to Australia

Of course, the found goods by query "Listaan dagiti naturay nga estado" in Australia can be received in such cities as Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, Gold Coast, Tweed Heads, Newcastle, Maitland, Canberra, Queanbeyan, Sunshine Coast, Wollongong, Hobart, Geelong, Townsville, Cairns, Darwin, Toowoomba, Ballarat, Bendigo, Albury, Wodonga, Launceston, Mackay.

It is also available for the people living in Rockhampton, Bunbury, Bundaberg, Coffs Harbour, Wagga Wagga, Hervey Bay, Mildura, Wentworth, Shepparton, Mooroopna, Gladstone, Tannum Sands, Port Macquarie, Tamworth, Traralgon, Morwell, Orange, Geraldton, Bowral, Mittagong, Dubbo, Busselton, Bathurst, Nowra, Bomaderry, Warrnambool, Albany, Warragul, Drouin, Kalgoorlie, Boulder, Devonport, and other cities.

Actually, the found goods by query "Listaan dagiti naturay nga estado" can be shipped to any place in Australia, including New South Wales, Victoria, Queensland, Western Australia, South Australia, Tasmania, Australian Capital Territory, and Northern Territory.

New Zealand Delivery, Shipping to New Zealand

Usually, the goods related with "Listaan dagiti naturay nga estado" in New Zealand can be received in Auckland, Wellington, Christchurch, Hamilton, Tauranga, Napier-Hastings, Dunedin, Lower Hutt, Palmerston North, Nelson, Rotorua, New Plymouth, Whangarei, Invercargill, Whanganui, Gisborne, Porirua, Invercargill, Nelson, Upper Hutt, Gisborne, Blenheim, Pukekohe, Timaru, Taupo, and other cities and towns.

In fact, the found goods by query "Listaan dagiti naturay nga estado" can be shipped to any place in New Zealand, including North Island, South Island, Waiheke Island, and smaller islands. As always,the goods related withcan be purchased if you live inAnd, of course,, and so on.

In fact,

Delivery

Abkhazia: Gagra, Gudauta, Lake Ritsa, New Athos, Ochamchire, Pitsunda, Sukhumi, Tsandryphsh, etc.

Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Kunduz, Mazar-i-Sharif, Taloqan, etc.

Albania: Durrës, Himarë, Sarandë, Shkodër, Tirana, Vlorë, etc.

Algeria: Algiers, Oran, etc.

Andorra: Andorra la Vella, Arinsal, El Pas de la Casa, Encamp, Grandvalira, Ordino, Pal, Soldeu, Vallnord, etc.

Angola: Benguela, Luanda, etc.

Anguilla: The Valley, West End, etc.

Antigua And Barbuda: Saint John’s, etc.

Argentina: Buenos Aires, Colón, Córdoba, El Calafate, La Plata, Los Glaciares, Mar del Plata, Mendoza, Pinamar, Puerto Iguazú, Puerto Madryn, Rosario, Salta, San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes, San Miguel de Tucumán, San Rafael, Tandil, Tierra del Fuego, Ushuaia, Villa Carlos Paz, Villa Gesell, Villa La Angostura, Villa de Merlo, etc.

Armenia: Dilijan, Etchmiadzin, Goris, Gyumri, Jermuk, Sevan, Stepanavan, Tsaghkadzor, Vagharshapat, Vanadzor, Yeghegnadzor, Yerevan, etc.

Aruba: Oranjestad, etc.

Australia: Adelaide, Brisbane, Byron Bay, Cairns, Canberra, Darwin, Gold Coast, Great Barrier Reef, Hobart, Melbourne, Perth, Sydney, Tasmania, etc.

Austria: Abtenau, Alpbach, Austrian Alps, Bad Gastein, Bad Hofgastein, Bad Kleinkirchheim, Dürnstein, Flachau, Fugen, Graz, Innsbruck, Ischgl, Kaprun, Kitzbühel, Klagenfurt, Kufstein, Lech, Leogang, Lienz, Linz, Maria Alm, Mayrhofen, Neustift im Stubaital, Obergurgl, Saalbach-Hinterglemm, Saalfelden, Salzburg, Schladming, Seefeld, Serfaus, St. Anton, St. Johann im Pongau, Sölden, Tux, Tyrol, Vienna, Villach, Wachau, Wagrain, Zell am See, etc.

Azerbaijan: Baku, Ganja, Lankaran, Quba, Qusar, Shahdag, Sheki, Stepanakert, etc.

Bahamas: Andros, Eleuthera, Exuma, Freeport, Grand Bahama, Nassau, New Providence, Paradise Island, etc.

Bahrain: Manama, etc.

Bangladesh: Chittagong, Cox's Bazar, Dhaka, Khulna, Narayanganj, Rajshahi, Sylhet, etc.

Barbados: Bridgetown, etc.

Belarus: Babruysk, Białowieża Forest, Brest Belarus, Gomel, Grodno, Lahoysk, Maladzyechna, Minsk, Mogilev, Nesvizh, Pinsk, Silichi, Vitebsk, etc.

Belgium: Antwerp, Ardennes, Blankenberge, Bouillon, Bruges, Brussels, Charleroi, De Haan, De Panne, Durbuy, Flanders, Ghent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Liège, Namur, Nieuwpoort, Ostend, Spa, Ypres, Zeebrugge, etc.

Belize: Ambergris Caye, Belize City, Caye Caulker, Placencia, San Pedro, etc.

Benin: Cotonou, etc.

Bermuda: Hamilton, etc.

Bhutan: Paro, Thimphu, etc.

Bolivia: Cochabamba, El Alto, La Paz, Oruro, Quillacollo, Santa Cruz de la Sierra, Sucre, Uyuni, etc.

Bosnia and Herzegovina: Banja Luka, Jahorina, Medjugorje, Mostar, Neum, Sarajevo, etc.

Botswana: Gaborone, Maun, etc.

Brazil: Amazon River, Amazonia, Angra dos Reis, Arraial do Cabo, Atlantic Forest, Balneário Camboriú, Belo Horizonte, Belém, Bombinhas, Brasília, Búzios, Cabo Frio, Camaçari, Campinas, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Copacabana, Costa do Sauípe, Curitiba, Duque de Caxias, Fernando de Noronha, Florianópolis, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Goiânia, Gramado, Guarujá, Guarulhos, Iguazu Falls, Ilha Grande, Ilhabela, Ilhéus, Ipanema, Itacaré, Maceió, Manaus, Morro de São Paulo, Natal, Niterói, Osasco, Ouro Preto, Paraty, Petrópolis, Porto Alegre, Porto Seguro, Praia do Forte, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, Santos, São Gonçalo, São José dos Campos, São Luís, São Paulo, São Sebastião, Trancoso, Ubatuba, Vila do Abraão, etc.

British Virgin Islands: Tortola, etc.

Brunei: Bandar Seri Begawan, etc.

Bulgaria: Albena, Balchik, Bansko, Blagoevgrad, Borovets, Burgas, Chernomorets, Dobrinishte, Golden Sands, Kiten, Koprivshtitsa, Lozenets, Nesebar, Obzor, Pamporovo, Pirin, Pleven, Plovdiv, Pomorie, Primorsko, Ravda, Razlog, Rila, Ruse, Samokov, Sandanski, Shumen, Sofia, Sozopol, Stara Zagora, Sunny Beach, Sveti Vlas, Tsarevo, Varna, Veliko Tarnovo, etc.

Burkina Faso: Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, etc.

Burundi: Bujumbura, etc.

Cambodia: Angkor, Battambang, Kampot, Kep, Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville, etc.

Cameroon: Bafoussam, Bamenda, Douala, Garoua, Kribi, Limbe, Maroua, Yaoundé, etc.

Canada: Alberta, Banff, Brampton, British Columbia, Burnaby, Calgary, Charlottetown, Edmonton, Fort McMurray, Gatineau, Halifax, Hamilton, Jasper, Kamloops, Kelowna, Kingston, Kitchener, Laval, London, Longueuil, Manitoba, Markham, Mississauga, Moncton, Mont-Tremblant, Montreal, Nanaimo, New Brunswick, Niagara Falls, Niagara on the Lake, Nova Scotia, Ontario, Ottawa, Prince Edward Island, Quebec, Regina, Richmond, Saskatchewan, Saskatoon, Surrey, Toronto, Vancouver, Vaughan, Victoria, Whistler, Whitehorse, Windsor, Winnipeg, Yukon, etc.

Cape Verde: Boa Vista Cape Verde, Sal, etc.

Caribbean Netherlands:, etc.

Cayman Islands: George Town, West Bay, etc.

Chad: N'Djamena, etc.

Chile: Antofagasta, Arica, Atacama, Coquimbo, Easter Island, Hanga Roa, Iquique, La Serena, Patagonia, Pucón, Puerto Montt, Puerto Natales, Puerto Varas, Punta Arenas, San Pedro de Atacama, Santiago, Torres del Paine, Valdivia, Valparaíso, Villarrica, Viña del Mar, etc.

China: Anshun, Baishan, Baoding, Baoshan, Baotou, Beijing, Binzhou, Changchun, Changsha, Changzhi, Chengdu, Chongqing, Dali, Dalian, Datong, Dengfeng, Diqing, Dongguan, Emeishan, Foshan, Great Wall of China, Guangdong, Guangzhou, Guilin, Guiyang, Hainan, Hangzhou, Harbin, Honghe, Huashan, Huizhou, Jiangmen, Jiangxi, Jiaxing, Jilin, Jinan, Jincheng, Jingdezhen, Jinzhong, Jiujiang, Jiuzhaigou, Kunming, Langfang, Lanzhou, Laoshan, Leshan, Lhasa, Lianyungang, Lijiang, Linfen, Linyi, Luoyang, Lushan, Lüliang, Mianyang, Nanchang, Nanchong, Nanjing, Nantong, Ngawa, Ningbo, Qiandongnan, Qingdao, Qingyuan, Qinhuangdao, Qufu, Qujing, Rizhao, Sanya, Shanghai, Shangri-La, Shantou, Shanxi, Shaoguan, Shaolin, Shaoxing, Shenyang, Shenzhen, Shigatse, Shijiazhuang, Sichuan, Suzhou, Tai'an, Taiyuan, Taizhou Jiangsu, Tangshan, Tianjin, Tibet, Weifang, Weihai, Wuhan, Wulingyuan, Wutai, Wuxi, Xi'an, Xiamen, Xinzhou, Xishuangbanna, Ya'an, Yanbian, Yangtze, Yangzhou, Yantai, Yellow River, Yibin, Yinchuan, Yiwu, Yuncheng, Yunnan, Zhangjiajie, Zhanjiang, Zhejiang, Zhengzhou, Zhongshan, Zhongwei, Zhoushan, Zhuhai, Zunyi, etc.

Colombia: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Pereira, San Andrés, Santa Marta, Villa de Leyva, Villavicencio, etc.

Costa Rica: Alajuela, Jacó, La Fortuna, Manuel Antonio, Monteverde, Puerto Viejo de Talamanca, Puntarenas, Quepos, San José, Santa Teresa, Tamarindo, Tortuguero, etc.

Croatia: Baška Voda, Baška, Bibinje, Biograd na Moru, Bol, Brač, Brela, Cavtat, Cres, Dalmatia, Fažana, Hvar, Istria, Ičići, Korčula, Krk, Lopud, Lovran, Lošinj, Makarska, Mali Lošinj, Malinska, Medulin, Mlini, Nin, Novi Vinodolski, Novigrad, Omiš, Opatija, Orebić, Pag, Podstrana, Poreč, Pula, Rab, Rabac, Rijeka, Rovinj, Split, Stari Grad, Sukošan, Supetar, Trogir, Tučepi, Umag, Vrsar, Zadar, Zagreb, Čiovo, Šibenik, etc.

Cuba: Baracoa, Camagüey, Cayo Coco, Cayo Largo, Cayo Santa María, Cienfuegos, Guantánamo, Havana, Holguín, Pinar del Río, Remedios Cuba, Sancti Spíritus, Santa Clara Cuba, Santiago de Cuba, Trinidad, Varadero, Viñales, etc.

Curaçao: Sint Michiel, Westpunt, Willemstad, etc.

Cyprus: Ayia Napa, Coral Bay Cyprus, Famagusta, Kouklia, Kyrenia, Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos, Paralimni, Peyia, Pissouri, Polis, Protaras, etc.

Czech Republic: Bohemia, Brno, Děčín, Frymburk, Frýdek-Místek, Harrachov, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Kladno, Krkonoše, Kutná Hora, Liberec, Marienbad, Mikulov, Mladá Boleslav, Mělník, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Poděbrady, Prague, Teplice, Třeboň, Zlín, Znojmo, Ústí nad Labem, České Budějovice, Český Krumlov, Špindlerův Mlýn, etc.

Democratic Republic of the Congo: Kinshasa, etc.

Denmark: Aalborg, Aarhus, Billund, Copenhagen, Ebeltoft, Esbjerg, Frederikshavn, Greenland, Helsingør, Herning, Hirtshals, Hjørring, Holstebro, Jutland, Odense, Silkeborg, Skagen, Skive, Sønderborg, Vejle, Viborg, etc.

Djibouti: Djibouti City, etc.

Dominican Republic: Boca Chica, Bávaro, Punta Cana, Santo Domingo, Sosúa, etc.

Ecuador: Baños, Cuenca, Galápagos Islands, Guayaquil, Manta, Otavalo, Puerto Ayora, Puerto López, Quito, Salinas, etc.

Egypt: Abu Simbel, Al Qusair, Alexandria, Aswan, Cairo, Dahab, El Alamein, El Gouna, El Hadaba, Faiyum, Giza, Hurghada, Luxor, Marsa Alam, Mersa Matruh, Naama Bay, Nabq Bay, Nile, Nuweiba, Port Said, Red Sea, Safaga, Sahl Hasheesh, Scharm asch-Schaich, Sharks Bay, Sinai, Suez, Taba, Valley of the Kings, etc.

El Salvador: La Libertad, San Salvador, etc.

Equatorial Guinea: Malabo, etc.

Eritrea: Asmara, etc.

Estonia: Haapsalu, Kuressaare, Narva, Pärnu, Saaremaa, Tallinn, Tartu, etc.

Ethiopia: Addis Ababa, Bahir Dar, Gondar, etc.

Faroe Islands: Tórshavn, etc.

Fiji: Nadi, Suva, Viti Levu Island, etc.

Finland: Espoo, Helsinki, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Jämsä, Kotka, Kuopio, Kuusamo, Lahti, Lapland, Lappeenranta, Levi, Mariehamn, Mikkeli, Moomin World, Naantali, Nilsiä, Oulu, Pori, Porvoo, Pyhätunturi, Rovaniemi, Rukatunturi, Saariselkä, Saimaa, Tampere, Turku, Vaasa, Vantaa, Vuokatti, Åland Islands, etc.

France: Aix-en-Provence, Ajaccio, Alsace, Annecy, Antibes, Aquitaine, Arles, Avignon, Avoriaz, Bayonne, Beaune, Besançon, Biarritz, Bonifacio, Bordeaux, Briançon, Brittany, Burgundy, Cabourg, Cagnes-sur-Mer, Calais, Calvi, Canet-en-Roussillon, Cannes, Carcassonne, Cassis, Chambéry, Chamonix, Colmar, Corsica, Courchevel, Deauville, Dijon, Dunkirk, French Alps, French Riviera, Fréjus, Grenoble, Honfleur, La Ciotat, La Plagne, La Rochelle, Le Grau-du-Roi, Le Havre, Les Arcs, Les Gets, Les Menuires, Lille, Limoges, Lourdes, Lyon, Mandelieu-la-Napoule, Marseille, Megève, Menton, Montpellier, Morzine, Méribel, Nantes, Narbonne, Nice, Nord-Pas-de-Calais, Normandy, Nîmes, Paradiski, Paris, Pas-de-Calais, Perpignan, Portes du Soleil, Porto-Vecchio, Provence, Périgueux, Reims, Rhône-Alpes, Rouen, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Malo, Saint-Martin-de-Belleville, Saint-Rémy-de-Provence, Saint-Tropez, Saintes-Maries-de-la-Mer, Strasbourg, The Three Valleys, Tignes, Toulouse, Trouville-sur-Mer, Val Thorens, Val-d'Isère, Versailles, Île-de-France, etc.

French Guiana: Cayenne, Kourou, etc.

French Polynesia: Bora Bora, Mo'orea, Papeete, Tahiti, etc.

Gabon: Libreville, etc.

Gambia: Banjul, Serekunda, etc.

Georgia: Bakuriani, Batumi, Borjomi, Gori, Gudauri, Kobuleti, Kutaisi, Mestia, Mtskheta, Poti, Sighnaghi, Stepantsminda, Tbilisi, Telavi, Zugdidi, etc.

Germany: Aachen, Augsburg, Bad Birnbach, Bad Ems, Bad Füssing, Bad Godesberg, Bad Harzburg, Bad Homburg, Bad Kissingen, Bad Mergentheim, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Bad Reichenhall, Bad Salzuflen, Bad Schandau, Baden-Baden, Baden-Württemberg, Bamberg, Bavaria, Berchtesgaden, Berlin, Bernkastel-Kues, Bielefeld, Binz, Bonn, Brandenburg, Braunlage, Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, Chemnitz, Cochem, Cologne, Cuxhaven, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Eisenach, Erfurt, Erlangen, Essen, Europa-Park, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Fürth, Füssen, Garmisch-Partenkirchen, Goslar, Görlitz, Göttingen, Hamburg, Hanover, Heidelberg, Heiligendamm, Heligoland, Hesse, Ingolstadt, Inzell, Karlsruhe, Kiel, Koblenz, Lake Constance, Leipzig, Lindau, Lower Saxony, Lübeck, Magdeburg, Mainz, Mannheim, Marburg, Mecklenburg-Vorpommern, Munich, Münster, Neuschwanstein Castle, Neuss, Norddeich, Norden, North Rhine-Westphalia, Nuremberg, Oberstdorf, Oldenburg, Osnabrück, Paderborn, Potsdam, Quedlinburg, Regensburg, Rhineland-Palatinate, Rostock, Rothenburg ob der Tauber, Ruhpolding, Rust, Rügen, Saarbrücken, Saarland, Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein, Schmallenberg, Schwerin, Schönau am Königsee, Sindelfingen, Speyer, Stuttgart, Sylt, Thuringia, Travemünde, Trier, Ulm, Warnemünde, Weimar, Wernigerode, Westerland, Wiesbaden, Wolfsburg, Würzburg, etc.

Ghana: Accra, Kumasi, etc.

Gibraltar:, etc.

Greece: Acharavi, Aegina, Afantou, Afytos, Agios Gordios, Andros, Arkadia, Athens, Cephalonia, Chania, Chaniotis, Chios, Corfu, Corinth, Crete, Cyclades, Dassia, Delphi, Dodecanese, Faliraki, Halkidiki, Heraklion, Hersonissos, Hydra, Ialysos, Ionian Islands, Kalamata, Kalavryta, Kalymnos, Kardamaina, Karpathos, Kassandra, Kastoria, Katerini, Kavos, Kefalos, Kokkari, Kos, Kriopigi, Laganas, Lefkada, Lemnos, Lesbos, Lindos, Loutraki, Marathokampos, Meteora, Mithymna, Monemvasia, Mount Athos, Mykonos, Mytilene, Nafplio, Naxos, Neos Marmaras, Paleokastritsa, Parga, Patmos, Patras, Pefkochori, Pefkos, Peloponnese, Polychrono, Poros, Pythagoreio, Rethymno, Rhodes, Samos, Samothrace, Santorini, Sidari, Sithonia, Sparta, Spetses, Sporades, Syros, Thasos, Thessaloniki, Tingaki, Zakynthos, etc.

Guadeloupe: Saint-François, etc.

Guam: Tamuning, Tumon, etc.

Guatemala: Antigua Guatemala, etc.

Guinea: Conakry, etc.

Guyana: Georgetown, etc.

Haiti: Cap-Haitien, Port-au-Prince, etc.

Honduras: Roatán, Tegucigalpa, etc.

Hong Kong: Causeway Bay, Hong Kong Island, Kowloon, Mong Kok, New Territories, Repulse Bay, Tsim Sha Tsui, Wan Chai, etc.

Hungary: Budapest, Eger, Gyula, Hajdúszoboszló, Hévíz, Lake Balaton, Pécs, Siófok, Szeged, Zalakaros, etc.

Iceland: Akureyri, Blue Lagoon, Borgarnes, Egilsstaðir, Garðabær, Hafnarfjörður, Hveragerði, Höfn, Keflavík, Kópavogur, Reykjavik, Selfoss, Vík í Mýrdal, Ísafjörður, etc.

India: Agra, Ahmedabad, Ajmer, Allahabad, Amritsar, Andhra Pradesh, Assam, Aurangabad, Bangalore, Bhopal, Bikaner, Chandigarh, Chennai, Darjeeling, Dehradun, Delhi, Dharamshala, Fatehpur Sikri, Gangtok, Goa, Gujarat, Gurgaon, Guwahati, Gwalior, Haridwar, Himachal Pradesh, Hyderabad, Indore, Jabalpur, Jaipur, Jaisalmer, Jalandhar, Jodhpur, Kanpur, Karnataka, Kerala, Khajuraho, Kochi, Kolhapur, Kolkata, Ladakh, Leh, Lucknow, Ludhiana, Madhya Pradesh, Madikeri, Madurai, Maharashtra, Manali, Mangalore, Mathura, Mount Abu, Mumbai, Munnar, Mussoorie, Mysore, Nagpur, Nainital, Nashik, Navi Mumbai, New Delhi, Noida, Ooty, Pachmarhi, Pune, Punjab, Pushkar, Rajasthan, Ramnagar, Rishikesh, Sawai Madhopur, Shimla, Sikkim, Srinagar, Tamil Nadu, Thane, Thiruvananthapuram, Tirupati, Udaipur, Ujjain, Uttar Pradesh, Varanasi, Varkala, Vijayawada, Visakhapatnam, etc.

Indonesia: Bali, Balikpapan, Bandung, Batu, Bintan, Bogor, Borobudur, Denpasar, Jakarta, Java, Jimbaran, Kalimantan, Kuta, Lombok, Makassar, Malang, Mataram, Medan, Nusa Dua, Padang, Palembang, Pekanbaru, Sanur, Semarang, Seminyak, Sumatra, Surabaya, Surakarta, Ubud, Yogyakarta, etc.

Iran: Isfahan, Mashhad, Shiraz, Tehran, etc.

Iraq: Baghdad, Basra, Duhok, Erbil, Karbala, Sulaymaniyah, etc.

Ireland: Bundoran, Connemara, Cork, Dingle, Donegal, Doolin, Dublin, Ennis, Galway, Kenmare, Kilkenny, Killarney, Letterkenny, Limerick, Shannon, Tralee, Westport, etc.

Isle of Man: Douglas, etc.

Israel: Acre, Arad, Ashdod, Ashkelon, Bat Yam, Beersheba, Caesarea, Dead Sea, Eilat, Ein Bokek, Galilee, Golan Heights, Gush Dan, Haifa, Hermon, Herzliya, Jerusalem, Mitzpe Ramon, Nahariya, Nazareth, Netanya, Petah Tikva, Ramat Gan, Rishon LeZion, Rosh Pinna, Safed, Tel Aviv, Tiberias, Zikhron Ya'akov, etc.

Italy: Abano Terme, Abruzzo, Agrigento, Alassio, Alberobello, Alghero, Amalfi Coast, Aosta Valley, Apulia, Arezzo, Arzachena, Ascoli Piceno, Assisi, Asti, Bardolino, Bari, Basilicata, Bellagio, Bellaria-Igea Marina, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Bordighera, Bormio, Bracciano, Brescia, Breuil-Cervinia, Brindisi, Cagliari, Calabria, Campania, Canazei, Caorle, Capri, Carrara, Castiglione della Pescaia, Catania, Cefalù, Cervia, Cesenatico, Chieti, Chioggia, Cinque Terre, Civitavecchia, Cortina d'Ampezzo, Cortona, Costa Smeralda, Courmayeur, Desenzano del Garda, Dolomites, Elba, Emilia-Romagna, Ercolano, Fasano, Fassa Valley, Ferrara, Finale Ligure, Fiumicino, Florence, Forte dei Marmi, Gaeta, Gallipoli, Genoa, Golfo Aranci, Greve in Chianti, Grosseto, Gubbio, Herculaneum, Imperia, Ischia, Italian Alps, Jesolo, L'Aquila, La Spezia, Lake Como, Lake Garda, Lake Maggiore, Lampedusa, Lazio, Lazise, Lecco, Lerici, Lido di Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Liguria, Livigno, Livorno, Lombardy, Lucca, Madonna di Campiglio, Malcesine, Manarola, Mantua, Maratea, Massa, Matera, Menaggio, Merano, Messina, Mestre, Milan, Milazzo, Monopoli, Montecatini Terme, Montepulciano, Monterosso al Mare, Monza, Naples, Nardò, Novara, Olbia, Ortisei, Ostuni, Otranto, Padua, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Peschici, Peschiera del Garda, Piacenza, Piedmont, Pisa, Pistoia, Polignano a Mare, Pompeii, Porto Cervo, Porto Cesareo, Portoferraio, Portofino, Positano, Prato, Ragusa, Rapallo, Ravenna, Riccione, Rimini, Riomaggiore, Riva del Garda, Rome, Salerno, San Gimignano, Sanremo, Sardinia, Savona, Sestriere, Sicily, Siena, Siracusa, Sirmione, Sorrento, Sottomarina, Sperlonga, Stresa, Sëlva, Taormina, Taranto, Terracina, Tivoli, Trani, Trapani, Trentino-Alto Adige, Trento, Treviso, Trieste, Turin, Tuscany, Umbria, Urbino, Val Gardena, Veneto, Venice, Ventimiglia, Verbania, Vernazza, Verona, Vesuvius, Viareggio, Vicenza, Vieste, Viterbo, etc.

Ivory Coast: Abidjan, Assinie-Mafia, Bouaké, San-Pédro, Yamoussoukro, etc.

Jamaica: Kingston, Montego Bay, Negril, Ocho Rios, Port Antonio, Runaway Bay, etc.

Japan: Atami, Fujisawa, Fukuoka, Furano, Hakodate, Hakone, Hakuba, Hamamatsu, Hiroshima, Hokkaido, Ishigaki, Itō, Kagoshima, Kanagawa, Kanazawa, Karuizawa, Kawasaki, Kobe, Kutchan, Kyoto, Lake Suwa, Matsumoto, Miyakojima, Nagasaki, Nagoya, Naha, Nanjō, Nikkō, Okinawa, Onna, Osaka, Sapporo, Sendai, Shizuoka, Takayama, Tokyo, Yokohama, etc.

Jordan: Amman, Aqaba, Irbid, Jerash, Madaba, Petra, Sweimeh, Wadi Musa, Wadi Rum, Zarqa, etc.

Kazakhstan: Aktau, Aktobe, Almaty, Astana, Atyrau, Burabay, Karagandy, Kokshetau, Kostanay, Lake Balkhash, Oskemen, Pavlodar, Semey, Shymbulak, Shymkent, Taraz, etc.

Kenya: Kisumu, Lake Victoria, Masai Mara, Mombasa, Nairobi, Ukunda, etc.

Kiribati: South Tarawa, etc.

Kongo: Brazzaville, Pointe-Noire, etc.

Kosovo: Pristina, Prizren, etc.

Kuwait: Hawally, Kuwait City, Salmiya, etc.

Kyrgyzstan: Bishkek, Bosteri, Cholpon-Ata, Issyk Kul, Karakol, Osh, etc.

Laos: Luang Prabang, Vang Vieng, Vientiane, etc.

Latvia: Cēsis, Daugavpils, Jūrmala, Liepāja, Riga, Rēzekne, Sigulda, Ventspils, etc.

Lebanon: Baalbeck, Beirut, Byblos, Faraya, Jounieh, Mzaar Kfardebian, Tripoli, etc.

Lesotho: Maseru, etc.

Libya: Benghazi, Tripoli, etc.

Liechtenstein: Schaan, Vaduz, etc.

Lithuania: Druskininkai, Kaunas, Klaipėda, Nida, Palanga, Panevėžys, Trakai, Vilnius, Šiauliai, Šventoji, etc.

Luxembourg: Differdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Luxembourg City, Vianden, etc.

Macau:, etc.

Macedonia: Bitola, Mavrovo, Ohrid, Skopje, etc.

Madagascar: Antananarivo, etc.

Malawi: Blantyre, Lilongwe, etc.

Malaysia: Borneo, George Town, Ipoh, Johor Bahru, Johor, Kedah, Kota Bharu, Kota Kinabalu, Kuah, Kuala Lumpur, Kuala Terengganu, Kuantan, Kuching, Langkawi, Malacca, Penang, Putrajaya, Sabah, Sarawak, Selangor, Shah Alam, etc.

Maldives: Kaafu Atoll, Malé, etc.

Mali: Bamako, etc.

Malta: Birżebbuġa, Buġibba, Gozo, Gżira, Mellieħa, Paceville, Pembroke, Qawra, Sliema, St. Julian's, St. Paul's Bay, Valletta, etc.

Martinique: Fort-de-France, Les Trois-Îlets, Sainte-Luce, etc.

Mauritania: Mexico City, Nouakchott, etc.

Mauritius: Port Louis, etc.

Mexico: Acapulco, Akumal, Cabo San Lucas, Cancún, Chetumal, Chichen Itza, Chihuahua, Ciudad Juárez, Cozumel, Cuernavaca, Guadalajara, Guanajuato, Isla Mujeres, Los Cabos, Manzanillo, Mazatlán, Monterrey, Mérida, Oaxaca, Playa del Carmen, Puebla, Puerto Aventuras, Puerto Escondido, Puerto Morelos, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta, Querétaro, Riviera Maya, San Cristóbal de las Casas, San Miguel de Allende, San Miguel de Cozumel, Tulum, etc.

Moldova: Bălți, Chișinău, Tiraspol, etc.

Monaco: Monte Carlo, etc.

Mongolia: Darkhan, Erdenet, Ulaanbaatar, etc.

Montenegro: Bar, Bečići, Bijela, Budva, Cetinje, Dobra Voda, Dobrota, Herceg Novi, Igalo, Kolašin, Kotor, Miločer, Nikšić, Perast, Petrovac, Podgorica, Prčanj, Sutomore, Sveti Stefan, Tivat, Ulcinj, Žabljak, etc.

Morocco: Agadir, Asilah, Casablanca, Chefchaouen, El Jadida, Essaouira, Fez, Marrakesh, Meknes, Merzouga, Mohammedia, Nador, Ouarzazate, Rabat, Tangier, Taroudant, Tinghir, Tétouan, etc.

Mozambique: Maputo, etc.

Myanmar: Mandalay, Naypyidaw, Nyaung Shwe, Yangon, etc.

Namibia: Rundu, Swakopmund, Walvis Bay, Windhoek, etc.

Nepal: Chitwan, Himalayas, Kathmandu, Lukla, Lumbini, Mount Everest, Nagarkot, Namche Bazaar, Patan, Pokhara, Tengboche, etc.

Netherlands: 's-Hertogenbosch, Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Domburg, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Noordwijk, Rotterdam, Texel, The Hague, Utrecht, Valkenburg aan de Geul, Wijk aan Zee, Zandvoort, etc.

New Zealand: Auckland, Christchurch, Dunedin, Gisborne, Hamilton, Hastings, Invercargill, Kaikoura, Lower Hutt, Napier, Nelson, New Plymouth, North Island, Palmerston North, Porirua, Queenstown, Rotorua, South Island, Taupo, Tauranga, Waiheke Island, Wanaka, Wellington, Whangarei, etc.

Nicaragua: Granada, Managua, etc.

Nigeria: Abuja, Benin City, Calabar, Enugu, Ibadan, Ilorin, Jos, Kaduna, Lagos, Owerri, Port Harcourt, Uyo, etc.

North Korea: Pyongyang, etc.

Northern Mariana Islands: Saipan, etc.

Norway: Beitostølen, Bergen, Bodø, Gardermoen, Geilo, Geirangerfjord, Hardangerfjord, Hemsedal, Kristiansand, Larvik, Lillehammer, Lofoten, Narvik, Oslo, Sognefjord, Stavanger, Stryn, Svalbard, Tromsø, Trondheim, Ålesund, etc.

Oman: Muscat, Nizwa, Salalah, Seeb, etc.

Pakistan: Bhurban, Faisalabad, Islamabad, Karachi, Lahore, Peshawar, Rawalpindi, etc.

Palau: Koror, Peleliu, etc.

Palestine: Beit Sahour, Bethlehem, Hebron, Jenin, Jericho, Nablus, Ramallah, etc.

Panama: Bocas del Toro, etc.

Papua New Guinea: Port Moresby, etc.

Paraguay: Asunción, Ciudad Del Este, Encarnación, Panama City, etc.

Peru: Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huanchaco, Huaraz, Ica, Iquitos, Lima, Machu Picchu, Máncora, Nazca, Ollantaytambo, Paracas, Pisco, Piura, Puerto Maldonado, Puno, Tacna, Tarapoto, Trujillo, Urubamba, etc.

Philippines: Angeles City, Antipolo, Bacolod, Bacoor, Baguio, Batangas, Bohol, Boracay, Cagayan de Oro, Calamba, Caloocan, Cebu, Coron, Dasmariñas, Davao, Dumaguete, El Nido, General Santos, Iloilo City, Kalibo, Lapu-Lapu City, Las Piñas, Luzon, Mactan, Makati, Mandaue, Manila, Marikina, Mindanao, Muntinlupa, Olongapo, Palawan, Panglao, Parañaque, Pasay, Pasig, Puerto Galera, Puerto Princesa, Quezon City, Tagaytay, Tagbilaran, Taguig, Valenzuela, Visayas, Zamboanga, etc.

Poland: Białka Tatrzańska, Białowieża Forest, Białystok, Bielsko-Biała, Bukowina Tatrzańska, Bydgoszcz, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Kołobrzeg, Kraków, Krynica Morska, Krynica-Zdrój, Lublin, Malbork, Olsztyn, Opole, Oświęcim, Poznań, Rzeszów, Sopot, Szczecin, Tarnów, Toruń, Tricity, Warsaw, Wrocław, Zakopane, Zielona Góra, Łódź, Świnoujście, etc.

Portugal: Albufeira, Algarve, Aljezur, Almancil, Armação de Pêra, Azores, Braga, Cabanas de Tavira, Carvoeiro, Cascais, Castro Marim, Coimbra, Estoril, Faro, Funchal, Fátima, Guimarães, Lagoa, Lagos, Lisbon, Loulé, Madeira, Monte Gordo, Nazaré, Olhão, Ponta Delgada, Portimão, Porto, Praia da Luz, Quarteira, Sesimbra, Silves, Sintra, Tavira, Vila Real de Santo António, Vila do Bispo, Vilamoura, Évora, etc.

Puerto Rico: Bayamón, Caguas, Carolina, Ponce, San Juan, Vieques, etc.

Qatar: Doha, etc.

Romania: Bran, Brașov, Bucharest, Cluj-Napoca, Constanța, Poiana Brașov, Sibiu, Sighișoara, Timișoara, Transylvania, etc.

Russia: Abakan, Abrau-Dyurso, Abzakovo, Adler, Altai Republic, Alupka, Alushta, Anadyr, Anapa, Angarsk, Arkhangelsk, Arkhipo Osipovka, Arkhyz, Armavir, Astrakhan, Bakhchysarai, Balakovo, Balashikha, Baltic Sea, Barnaul, Belgorod, Belokurikha, Biysk, Black Sea, Blagoveshchensk, Bolshoy Utrish, Bratsk, Bryansk, Caucasian Mineral Waters, Cheboksary, Chelyabinsk, Cherepovets, Cherkessk, Chita, Chornomorske, Crimea, Curonian Spit, Dagomys, Divnomorskoye, Dombay, Domodedovo, Dzerzhinsk, Dzhankhot, Dzhemete, Dzhubga, Elektrostal, Elista, Engels, Estosadok, Feodosia, Foros, Gaspra, Gatchina, Gelendzhik, Golden Ring, Golubitskaya, Gornaya Karusel, Gorno-Altaysk, Goryachy Klyuch, Grozny, Gurzuf, Irkutsk, Ivanovo, Izhevsk, Kabardinka, Kaliningrad, Kaluga, Kamchatka, Kamensk-Uralsky, Karelia, Kazan, Kemerovo, Kerch, Khabarovsk, Khanty-Mansiysk, Khibiny, Khimki, Khosta, Kirov, Kirovsk, Kislovodsk, Kizhi, Koktebel, Kolomna, Komsomolsk on Amur, Konakovo, Koreiz, Korolev, Kostroma, Krasnaya Polyana, Krasnodar Krai, Krasnodar, Krasnogorsk, Krasnoyarsk, Kurgan, Kursk, Kyzyl, Lake Baikal, Lake Seliger, Lazarevskoye, Lipetsk, Listvyanka, Loo, Lyubertsy, Magadan, Magnitogorsk, Makhachkala, Massandra, Matsesta, Maykop, Miass, Mineralnye Vody, Moscow, Mount Elbrus, Murmansk, Murom, Mytishchi, Naberezhnye Chelny, Nakhodka, Nalchik, Naryan-Mar, Nebug, Nizhnekamsk, Nizhnevartovsk, Nizhny Novgorod, Nizhny Tagil, Norilsk, Novokuznetsk, Novorossiysk, Novosibirsk, Novyi Svit, Novyy Urengoy, Obninsk, Odintsovo, Olginka, Omsk, Orenburg, Orsk, Oryol, Partenit, Penza, Pereslavl Zalessky, Perm, Pervouralsk, Petergof, Petropavlovsk-Kamchatsky, Petrozavodsk, Plyos, Podolsk, Popovka, Primorsko-Akhtarsk, Pskov, Pulkovo, Pushkin, Pushkino, Pyatigorsk, Repino, Rosa Khutor, Rostov-on-Don, Ryazan, Rybachye, Rybinsk, Saint Petersburg, Sakhalin, Saky, Salekhard, Samara, Saransk, Saratov, Sea of Azov, Sergiyev Posad, Serpukhov, Sestroretsk, Sevastopol, Shakhty, Sheregesh, Sheremetyevo, Siberia, Simeiz, Simferopol, Smolensk, Sochi, Solovetsky Islands, Sortavala, Stary Oskol, Stavropol, Sterlitamak, Sudak, Sukko, Surgut, Suzdal, Svetlogorsk, Syktyvkar, Syzran, Taganrog, Taman, Tambov, Tarusa, Temryuk, Terskol, Tobolsk, Tolyatti, Tomsk, Torzhok, Tuapse, Tula, Tver, Tyumen, Ufa, Uglich, Ukhta, Ulan-Ude, Ulyanovsk, Usinsk, Utes, Valaam, Valday, Velikiye Luki, Veliky Novgorod, Veliky Ustyug, Vityazevo, Vladikavkaz, Vladimir, Vladivostok, Vnukovo International Airport, Volga, Volgograd, Vologda, Volzhskiy, Vorkuta, Voronezh, Vyborg, Yakhroma, Yakornaya Shchel, Yakutsk, Yalta, Yaroslavl, Yekaterinburg, Yelets, Yenisei, Yessentuki, Yevpatoria, Yeysk, Yoshkar-Ola, Yuzhno-Sakhalinsk, Zavidovo, Zelenogradsk, Zheleznovodsk, Zhukovsky, Zvenigorod, etc.

Rwanda: Butare, Gisenyi, Kibuye, Kigali, etc.

Réunion: Saint-Denis, etc.

Saint Barthélemy: Gustavia, etc.

Saint Kitts and Nevis: Basseterre, etc.

Saint Lucia: Anse La Raye, Castries, Gros Islet, Soufrière, etc.

Saint Martin:, etc.

Saint Vincent and the Grenadines: Kingstown, etc.

Samoa: Apia, etc.

San Marino: City of San Marino, etc.

Saudi Arabia: Abha, Al Khobar, Buraydah, Dammam, Jeddah, Jizan, Jubail, Mecca, Medina, Riyadh, Ta'if, Tabuk, Yanbu, etc.

Senegal: Dakar, etc.

Serbia: Belgrade, Kopaonik, Niš, Novi Sad, Palić, Stara Planina, Subotica, Zlatibor, etc.

Seychelles: La Digue, Mahé, Praslin, etc.

Sierra Leone: Freetown, etc.

Singapore: Changi, Sentosa, etc.

Sint Maarten:, etc.

Slovakia: Bratislava, Jasná, Liptov, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, etc.

Slovenia: Bled, Bohinj, Bovec, Kranjska Gora, Ljubljana, Maribor, Piran, Portorož, Rogaška Slatina, etc.

Solomon Islands: Honiara, etc.

South Africa: Ballito, Benoni, Bloemfontein, Boksburg, Cape Town, Drakensberg, Durban, East London, George, Johannesburg, Kempton Park, Kimberley, Knysna, Kruger National Park, Marloth Park, Mossel Bay, Nelspruit, Pietermaritzburg, Plettenberg Bay, Polokwane, Port Elizabeth, Potchefstroom, Pretoria, Rustenburg, Sandton, Stellenbosch, Umhlanga, etc.

South Korea: Busan, Daegu, Daejeon, Gangneung, Gapyeong, Gwangju, Gwangyang, Gyeongju, Incheon, Jejudo, Jeonju, Pyeongchang, Seogwipo, Seoul, Sokcho, Suwon, Ulsan, Yangyang, Yeosu, etc.

Spain: A Coruña, Alcúdia, Algeciras, Alicante, Almería, Altea, Andalusia, Antequera, Aragon, Asturias, Ayamonte, Baiona, Balearic Islands, Barbate, Barcelona, Basque Country, Benalmádena, Benidorm, Benissa, Besalú, Bilbao, Blanes, Buñol, Cadaqués, Cala d'Or, Calella, Calonge, Calp, Calvià, Cambados, Cambrils, Canary Islands, Cangas de Onís, Cantabria, Cartagena, Castilla-La Mancha, Catalonia, Chiclana de la Frontera, Costa Blanca, Costa Brava, Costa Dorada, Costa del Maresme, Costa del Sol, Cádiz, Córdoba, Dénia, El Puerto de Santa María, Empuriabrava, Estepona, Figueres, Formentera, Fuerteventura, Galicia, Gijón, Girona, Gran Canaria, Granada, Ibiza, Jerez de la Frontera, L'Escala, L'Estartit, L'Hospitalet de Llobregat, La Pineda, Lanzarote, Llançà, Lleida, Lloret de Mar, Madrid, Magaluf, Malgrat de Mar, Mallorca, Marbella, Maspalomas, Menorca, Mijas, Mojácar, Moraira, Murcia, Málaga, Navarre, Nerja, O Grove, Ourense, Oviedo, Palma Nova, Palma, Pals, Poio, Pollença, Pontevedra, PortAventura, Portonovo, Ronda, Roquetas de Mar, Roses, Salamanca, Salou, San Sebastian, Sant Antoni de Portmany, Santander, Santiago de Compostela, Santillana del Mar, Sanxenxo, Seville, Sidges, Sierra Nevada, Tarifa, Tarragona, Tenerife, Toledo, Torremolinos, Torrevieja, Torroella de Montgrí, Tossa de Mar, Valencia, Vigo, Vélez-Málaga, Xàbia, Zaragoza, etc.

Sri Lanka: Anuradhapura, Bentota, Beruwala, Colombo, Dambulla, Galle, Hikkaduwa, Jaffna, Kandy, Mirissa, Negombo, Nuwara Eliya, Sigiriya, Tangalle, Trincomalee, Unawatuna, Weligama, etc.

Sudan: Khartoum, Port Sudan, etc.

Suriname: Lelydorp, Nieuw Nickerie, Paramaribo, etc.

Swaziland: Lobamba, Mbabane, etc.

Sweden: Bohuslän, Gothenburg, Gotland, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm, Uppsala, Visby, Åre, etc.

Switzerland: Adelboden, Andermatt, Anzère, Arosa, Ascona, Basel, Bellinzona, Bern, Crans-Montana, Davos, Engelberg, Fribourg, Geneva, Grindelwald, Gstaad, Haute-Nendaz, Interlaken, Jungfrau, Lake Maggiore, Lausanne, Lauterbrunnen, Locarno, Lucerne, Lugano, Matterhorn, Montreux, Nendaz, Neuchâtel, Pontresina, Portes du Soleil, Saas-Fee, Silvaplana, Sion, St. Gallen, St. Moritz, Swiss Alps, Ticino, Valais, Verbier, Vevey, Veysonnaz, Wengen, Zermatt, Zug, Zürich, etc.

Syria: Aleppo, Damascus, Deir ez-Zor, Latakia, Palmyra, Tartus, etc.

Taiwan: Hsinchu, Kaohsiung, Taichung, Tainan, Taipei, etc.

Tajikistan: Dushanbe, Isfara, Khujand, etc.

Tanzania: Dar es Salaam, Mount Kilimanjaro, Serengeti, Zanzibar, etc.

Thailand: Ayutthaya, Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Chonburi, Hua Hin, Kanchanaburi, Karon, Ko Chang, Ko Lanta, Ko Phangan, Ko Samui, Krabi, Pai, Patong, Pattaya, Phi Phi Islands, Phuket, Ranong, River Kwai, Udon Thani, etc.

Togo: Lomé, etc.

Tonga: Nukuʻalofa, Tunis, etc.

Trinidad and Tobago: Port of Spain, etc.

Tunisia: Djerba, Hammamet, Midoun, Monastir, Port El Kantaoui, Sousse, etc.

Turkey: Adana, Alacati, Alanya, Ankara, Antakya, Antalya, Ayvalık, Beldibi, Belek, Bodrum, Bozcaada, Bursa, Büyükada, Cappadocia, Dalyan, Datça, Denizli, Didim, Edirne, Ephesus, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göynük, Istanbul, Kalkan, Kayseri, Kaş, Kemer, Konakli, Konya, Kuşadası, Lara, Mahmutlar, Marmaris, Mersin, Olympos, Palandöken, Pamukkale, Prince Islands, Samsun, Sapanca, Sarıkamış, Selçuk, Side, Tekirova, Trabzon, Troy, Turkish Riviera, Uludağ, Van, Çamyuva, Çanakkale, Çeşme, Çıralı, Ölüdeniz, İzmir, İçmeler, Şanlıurfa, etc.

Turkmenistan: Ashgabat, Avaza, etc.

Turks and Caicos Islands: Cockburn Town, North Caicos, Pine Cay, Providenciales, etc.

U.S. Virgin Islands: Charlotte Amalie, etc.

Uganda: Kampala, etc.

Ukraine: Berdiansk, Bila Tserkva, Boryspil, Bukovel, Cherkasy, Chernihiv, Chernivtsi, Dnipropetrovsk, Donetsk, Ivano-Frankivsk, Kamianets-Podilskyi, Kharkiv, Kherson, Kiev, Koblevo, Kremenchuk, Kryvyi Rih, Luhansk, Lviv, Mariupol, Melitopol, Mykolaiv, Odessa, Poltava, Slavske, Sumy, Truskavets, Uzhgorod, Vinnytsia, Yaremche, Yasinya, Zaporizhia, Zatoka, Zhytomyr, etc.

United Arab Emirates: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Persian Gulf, Ras Al Khaimah, Sharjah, etc.

United Kingdom: Aberdeen, Bath, Belfast, Blackpool, Bournemouth, Bradford, Brighton, Bristol, Cambridge, Canterbury, Cardiff, Channel Tunnel, Cheltenham, Chester, Cornwall, Coventry, Cumbria, Derry, Devon, Dorset, Dover, Eastbourne, Edinburgh, England, English Channel, Exeter, Folkestone, Fort William, Glasgow, Hampshire, Harrogate, Inverness, Isle of Wight, Kent, Lancashire, Leeds, Leicester, Liverpool, Llandudno, London, Manchester, Mansfield, Milton Keynes, Newcastle, Newquay, Northern Ireland, Norwich, Nottingham, Oban, Oxford, Paignton, Plymouth, Portmeirion, Portsmouth, Reading, Sandown, Scarborough, Scotland, Shanklin, Sheffield, Somerset, Southampton, St Albans, Stonehenge, Sussex, Swansea, Torquay, Wales, Whitby, Windsor, York, etc.

United States: Alabama, Alaska, Albuquerque, Amarillo, Anaheim, Anchorage, Arizona, Arkansas, Arlington, Aspen, Atlanta, Aurora, Austin, Bakersfield, Baltimore, Beaver Creek, Billings, Birmingham, Boise, Boston, Breckenridge, Brooklyn, Buffalo, California, Carlsbad, Chandler, Charlotte, Cheyenne, Chicago, Chula Vista, Cincinnati, Clearwater, Cleveland, Colorado Springs, Colorado, Columbus, Connecticut, Corpus Christi, Dallas, Daytona Beach, Death Valley, Delaware, Denver, Des Moines, Destin, Detroit, Durham, El Paso, Estes Park, Fargo, Florida, Fort Lauderdale, Fort Myers, Fort Walton Beach, Fort Wayne, Fort Worth, Fresno, Galveston, Georgia, Gilbert, Glendale, Grand Canyon, Grand Teton, Great Smoky Mountains, Greensboro, Hawaii, Henderson, Hialeah, Hollywood, Honolulu, Hot Springs, Houston, Huntington Beach, Idaho, Illinois, Indiana, Indianapolis, Iowa, Irving, Jackson Mississippi, Jackson Wyoming, Jacksonville, Jersey City, Juneau, Kansas City, Kansas, Kentucky, Key Largo, Key West, Lahaina, Lake Tahoe, Laredo, Las Vegas, Lexington, Lincoln, Little Rock, Long Beach, Los Angeles, Louisiana, Louisville, Lubbock, Madison, Maine, Manhattan, Marathon, Maryland, Massachusetts, Memphis, Mesa, Miami Beach, Miami, Michigan, Milwaukee, Minneapolis, Minnesota, Mississippi, Missouri, Moab, Montana, Monterey, Mountain View, Myrtle Beach, Napa, Naples, Nashville, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New Orleans, New York City, New York, Newark, Newport, Norfolk, North Carolina, North Dakota, Oakland, Ocean City, Ohio, Oklahoma City, Oklahoma, Omaha, Oregon, Orlando, Palm Coast, Palm Desert, Palm Springs, Panama City Beach, Park City, Pasadena, Pennsylvania, Pensacola, Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Plano, Portland, Portland, Providence, Raleigh, Reno, Rhode Island, Richmond, Riverside, Rocky Mountains, Sacramento, Saint Paul, Salt Lake City, San Antonio, San Diego, San Francisco, Sanibel, Santa Ana, Santa Barbara, Santa Cruz, Santa Fe, Santa Monica, Sarasota, Savannah, Scottsdale, Seattle, Silicon Valley, South Carolina, South Dakota, Springfield, Squaw Valley, St. Augustine, St. Louis, St. Petersburg, Steamboat Springs, Stockton, Sunny Isles Beach, Tallahassee, Tampa, Telluride, Tennessee, Texas, Thousand Oaks, Toledo, Tucson, Tulsa, Utah, Vail, Vermont, Virginia Beach, Virginia, Waikiki, Washington D.C., Washington, West Virginia, Wichita, Winston-Salem, Wisconsin, Wyoming, Yellowstone, Yosemite, Zion, etc.

Uruguay: Montevideo, Punta del Este, etc.

Uzbekistan: Bukhara, Fergana, Khiva, Kokand, Navoiy, Samarkand, Tashkent, Urgench, etc.

Vanuatu: Port Vila, etc.

Vatican City:, etc.

Venezuela: Caracas, Isla Margarita, Maracaibo, Porlamar, etc.

Vietnam: Cần Thơ, Da Lat, Da Nang, Haiphong, Hanoi, Ho Chi Minh City, Huế, Hạ Long, Hội An, Long Hải, Mỹ Tho, Nha Trang, Ninh Bình, Phan Thiết, Phú Quốc, Qui Nhơn, Rạch Giá, Sa Pa, Vũng Tàu, Đồng Hới, etc.

Yemen: Aden, Sana'a, etc.

Zambia: Livingstone, Lusaka, etc.

Zimbabwe: Bulawayo, Harare, Mutare, Victoria Falls, etc.

Home: Popular Goods
Home appliances
Air conditioning
Air ioniser
Appliance plug
Aroma lamp
Attic fan
Back boiler
Bio fireplace
Boiler (water heating)
Ceiling fan
Clothes dryer
Combo washer dryer
Compactor
Convection heater
Dehumidifier
Dish draining closet
Dishwasher
Domestic robot
Comparison of domestic robots
Drawer dishwasher
EcoCute
Electric water boiler
Exhaust hood
Fan heater
Fireplace
Flame supervision device
Forced-air
Futon dryer
Garbage disposal unit
Gas appliance
Go-to-bed matchbox
Hair dryer
‎▪ Heating appliances
Hob (hearth)
Home appliance
Home automation
Humidifier
Icebox
Clothes iron
Ironing
Ironman (ironing)
Lighter
List of home appliances
Major appliance
Mangle (machine)
Manual vacuum cleaner
Matchbook
Micathermic heater
Mousetrap
Oil heater
Patio heater
Radiator (heating)
Rat trap
Redheads (matches)
Robotic vacuum cleaner
Home server
Sewing machine
Small appliance
Sump pump
Thermal mass refrigerator
Thor washing machine
Tie press
Trouser press
Vacuum cleaner
‎▪ Vacuum cleaners
Washing machine
Water cooker
Water heating
Wig wag (washing machines)
Window fan

Furniture
Adjustable shelving
Animal furniture
Antique furniture
Aquarium furniture
Art Nouveau furniture
Asian furniture
Baby furniture
Baker's rack
Bamboo wife
Bar table
Bassinet
Bathroom cabinet
Bay (shelving)
Beach furniture
Bean bag
Bean bag chair
Bedroom furniture
Beds
Bench
‎▪ Benches
Book truck
Bookwheel
Box-spring
Brasero (heater)
Bunkie board
Butler's desk
‎▪ Cabinets
Cabriole leg
Canapé (furniture)
Caning (furniture)
Cardboard furniture
Casegoods
Cellarette
‎▪ Chairs
Chairs list
Chest of drawers
‎▪ Chests
Clothes valet
Coat rack
Commode
Concrete furniture
Coromandel screen
Cottage furniture
Couch
‎▪ Couches
Counter
Countertop
Courting bench
Credenza
Cubicle
Cupboard
Curio cabinet
Daybed
Deckchair
Deep sprung seating
Desk
‎▪ Desks
Drawer
Drawer pull
Drawing board
Easel
Encoignure
Étagère
Faldstool
Faux painting
Filing cabinet
Floating shelf
Folding screen
Folding seat
Foot (furniture)
Footman (furniture)
Footstool
‎▪ Furnishings
Furniture types
Furniture-making
Furniture preservation
‎▪ Furniture stubs
‎▪ Furniture
Garden furniture
Girandole
Gjernes
Grange Furniture
Green furniture
Guéridon
Hall tree
Hatstand
Hoosier cabinet
Horn furniture
Hutch
Jentique
‎▪ Kitchen countertops
Klippan (sofa)
Kneeler
Kōbako
Kreuzschwinger
Ladderax
Lap desk
Lighthouse Furniture
Live edge
Locker
Log furniture
Lowboy
Lusterweibchen
Lyre arm
Mahogany
Marshmallow sofa
Metal furniture
Metamorphic library steps
Mobile shelving
Modern antique
Modern furniture
Modesty panel
Monks bench
Monobloc (chair)
Nightstand
Noguchi table
Occasional furniture
Ottoman (furniture)
Park furniture
Pastiglia
Patina
Paw feet
Pie safe
Playpen
Racchabanda
Refinishing
Replica furniture
Roll-out shelf
Room divider
Rosewood
Rotary storage
Rustic furniture
Seat
‎▪ Seats
Sedia
Serpentine shape
Sewing table
Shaker furniture
Shelf
Sideboard
Sling
Slipcover
Soban
Spalliera
Spindle
Stationery cabinet
Studio Furniture
Systems furniture
Table
‎▪ Tables
Taboret
Takhta
Tallboy
Tansu
Teak furniture
Teapoy
Toilet roll holder
Transitional Style
Trapezophoron
Tray
Trumeau mirror
Tuffet
Umbrella stand
Upholstery
‎▪ Upholstery list
Upholstery frame
Vinyl strapping
Wall unit
Wardrobe
Welsh dresser
Wet bar
What-not
Window Cornice
Window seat
Windsor chair

Bedding
Baby bedding
Bed sheet
Bed skirt
Bed warmer
‎▪ Bedding
Bedgear Performance Bedding
Blanket
Blankets
Bolster
Box-spring
Bunkie board
ChenOne
Cowboy Bedroll
Draw sheet
Futon dryer
Grupo Lo Monaco
Law label
Mattress
Mattress pad
Mattress protector
Memory foam
Nightstand
Orthopedic mattress
Palliasse
Performance bedding
Petate
‎▪ Pillows
Pikolin
Possum-skin cloak
Protect-A-Bed
Savoir Beds
Sheex
Sleeping bag
Sleeping bag liner
Solapuri chaddar
Stuffed article
Waterbed

Linens
Bed sheet
Bedskirt
Blankets
Dishcloth
Doily
Draw sheet
Dust ruffle
Floorcloth
Foot towel
Glass cloth
Linen Rolls
‎▪ Linens
Manuterge
Marghab Linens
Napkin
Placemat
Rushnyk
Salux cloth
Solapuri chaddar
Table runner
Tablecloth
Towel
Towel animal
Washing mitt
White sale

Plumbing
Boilers
‎▪ Brazing and soldering
‎▪ Drinking fountains
‎▪ Piping
‎▪ Plumbers
‎▪ Plumbing materials companies
‎▪ Plumbing valves
‎▪ Toilets
‎▪ Tubing (material)
‎▪ Plumbing
Ace duraflo
Air gap (plumbing)
Air lock
American Residential Services
AN thread
Aquastat
Automatic bleeding valve
Back boiler
Backflow
Backflow prevention device
Backwater valve
Basin wrench
Bathtub
Bend radius
Bidet
Bidet shower
Bo le lavabo
Boiler
Bowl sink
British Standard Pipe
Buchan trap
Buffalo Box
Central heating
Chicago Faucet
Chicago fitting
Chip heater
Cistern
Closet flange
Compression fitting
Copper tubing
Coupling (piping)
Cross-linked polyethylene
Cutting ring fitting
Descaling agent
Dipper well
Double-walled pipe
Drain (plumbing)
Drain cleaner
Drain rods
Drain-waste-vent system
Drinking fountain
Drinking fountains in the United States
Driving cap
Dry riser
Dual piping
Electrofusion
Emergency shower
Expansion tank
External water spray system
Fire sprinkler system
Fixture unit
Flange
Flare fitting
Floor drain
Flow limiter
Four-way valve
Gallons per watt-hour
Gas Safe Register
Gender of connectors and fasteners
Grease trap
GreenPlumbers
Gunmetal
Philip Haas (inventor)
Hazen–Williams equation
Heat trap
History of water supply and sanitation
Hot tapping
Hot tub
Household hardware
Hydronics
IAPMO
IAPMO R&T
IAPMO Standards
International Plumbing Code
Island fixture vent
Isolation valve
Jetstream furnace
Lead wool
Leak
Line stopping
Marman clamp
Mr. Rooter
National pipe thread
Nipple (plumbing)
Orangeburg pipe
Pimlico Plumbers
Pipe (fluid conveyance)
Pipe dope
Pipe fitting
Pipe marking
Pipe wrench
Pipeline video inspection
Piping
Piping and plumbing fitting
Plastic pipework
Plumber
Plumber wrench
Plumber's putty
Plumber's snake
Plumbing & Drainage Institute
Plumbing code
Plumbing fixture
Plumbing Manufacturers International
Plunger
Pressure-balanced valve
Push-to-pull compression fittings
PVC Bendit
Quick connect fitting
Radiant cooling
Radiator
Radiator (heating)
Rain chain
Riser clamp
Roman lead pipe inscription
Roman shower
Roto-Rooter
Sewer dosing unit
Sewer gas
Shower
Sink
Solder ring fitting
Street elbow
Sump pump
Surge control
Tank Connectors
Tap (valve)
Thermostatic mixing valve
Thermostatic radiator valve
Thread seal tape
Threaded pipe
Trace heating
Trap (plumbing)
U-bend
Uniform Codes
Uniform Plumbing Code
Uniform Solar Energy and Hydronics Code
Uniform Swimming Pool, Spa and Hot Tub Code
Vacuum flange
Valve
Valve exerciser
Water hammer
Water heating
Water pipe
Weld-On
World Plumbing Council
Zimmber

Light Fixtures
Lighthouse fixtures
‎▪ Stage lighting instruments
‎▪ Light fixture
Accent lighting
Balanced-arm lamp
Banker's lamp
Bartlett Street Lamps
Chandelier
Cresset
Electrolier
Floodlight
Gas mantle
Girandole
Gooseneck lamp
Grave candle
Lamp harp
Lampshade
Lantern
Lava lamp
Luxo Jr.
Mogul lamp
Nightlight
Paper lantern
Pendant light
PH Artichoke
PH-lamp
Recessed light
Rope light
Sconce (light fixture)
Sky lantern
Solar lamp
Street light
Surgical lighting
T5 retrofit conversion
Tiffany lamp
Tizio
Tolomeo desk lamp
Torchère
Touch-sensitive lamp
Track lighting
Traditional lighting equipment of Japan
Troffer
Under-Cabinet Lighting
Vitrite
Wheel chandelier
Worklight
Yard light

Hand tools
Air hammer (fabrication)
Automatic center punch
Backscratcher
Block plane
Bullwhip
Burin
Card scraper
Claw tool
Corner chisel
Crowbar (tool)
Dolabra
Ear pick
Hacking knife
Hackle (wig making)
Hacksaw
Halligan bar
Hand fan
Hand saw
Hand steel
Hand truck
‎▪ Hand tool
Hand-held power tools
Handspike
Hawk (plasterer's tool)
Hook (hand tool)
Ice scraper
‎▪ Knives
‎▪ Ladders
Measuring rod
‎▪ Mechanical hand tools
‎▪ Metalworking hand tools
Pickaxe
Podger spanner
Punch (tool)
Set square
Shove knife
Slide Hammer
Snow shovel
Spike maul
Spline roller
Stanley Odd Jobs
Stone and muller
Technical drawing tool
The Pig
Trash hook
Upholstery hammer
Wire brush
‎▪ Woodworking hand tools

Gardening tools
Anvil pruner
Ard (plough)
Auger (drill)
Averruncator
Axe
Berry-picking rake
Billhook
Blow torch
Broadfork
Brush hook
Chainsaw
Coa de jima
Cradle (grain)
Cultivator
Daisy grubber
Dibber
Digging stick
Edger
Elec-Trak
Foot plough
Garden fork
Garden hose
‎▪ Garden tool
Grafter
Grass shears
Grass stitcher
Hedge trimmer
Hoe (tool)
Hori hori
Irrigation sprinkler
Kaiser blade
Khurpa
Kirpi
Kunai
Lawn aerator
‎▪ Lawn and garden tractors
Lawn mower
‎▪ Lawn mowers
Lawn sweeper
Leaf blower
Loppers
‎▪ Machetes
Mammoty
Mattock
Pickaxe
Pitchfork
Post hole digger
Potting bench
Pruning shears
Rake (tool)
Rhubarb forcer
Riddle (tool)
Sally Saw
Scythe
Shovel
Spade
String trimmer
Sussex trug
Tap (valve)
Trowel
Watering can
Weeder
Wheelbarrow
Woodchipper

Building materials
Aluminium composite panels
‎▪ Artificial stone
‎▪ Asphalt
‎▪ Bricks
‎▪ Building automation
‎▪ Building stone
‎▪ Composite materials
‎▪ Concrete
‎▪ Doors
‎▪ Electrical systems
‎▪ Fasteners
‎▪ Glass architecture
‎▪ Hemp
‎▪ Building insulation materials
‎▪ Metals
‎▪ Moisture protection
‎▪ Pavements
‎▪ Plastering
‎▪ Plastics
‎▪ Plumbing
‎▪ Rammed earth
‎▪ Recycled building materials
‎▪ Reflective building components
‎▪ Road construction materials
‎▪ Roof tiles
‎▪ Sand
‎▪ Soil-based building materials
‎▪ Terracotta
‎▪ Thermoplastics
‎▪ Tiling
‎▪ Wood

Wallcoverings
‎▪ Anaglypta
Ashlar
Azulejo
Cement board
Cement render
Drywall
Fireboard
Flexible stone veneer
Frame and panel
Glazed architectural terra-cotta
Ingrain wallpaper
Lime render
Lincrusta
Magnesium oxide wallboard
Marmorino
‎▪ Murals
‎▪ Painting techniques
Panelling
Pargeting
Plaster
Plaster veneer
Polished plaster
Scagliola
Stone cladding
Stone veneer
Stucco
Tadelakt
‎▪ Tapestries
Wall decal
Wall tile
Wallpaper
Wallpaper paste
Zellige
Home: Popular Brands & Companies
Popular Goods
Clothing
Tops
Trousers & shorts
Skirts
Dresses
Suits
Uniforms
Outerwear
Underwear
Lingerie
Footwear
Headwear
Nightwear
Swimsuits
Accessories

Cosmetics
Perfumery
Skin care
Hygiene products

Jewellery
Watches
Gemstones

Home appliances
Interior design
Furniture
Bedding
Linens
Plumbing
Lamps
Hand tools
Gardening tools
Building materials

Culinary (Cooking)
Foods
Vegetables
Fruits
Beverages
Condiments
Food preparation appliances
Cooking appliances
Cooking utensils
Kitchenware
Crockery
Cookware & bakeware

Toys
Children's clothing

Electronics
Activity trackers
Audio electronics
Apple electronics
Batteries
BlackBerry
Computer hardware
Computer peripherals
Consumer electronics
Digital electronics
iPhone
GPS
Laptops (notebooks)
Mobile phones
Musical instruments
Optical devices
Photography equipment
PlayStation
Rechargeable batteries
Radio
Satellite navigation
Smartphones
Smartwatches
Tablet computers
Television
Video game consoles
Wearable computers
Wireless
Xbox

Sports
Sports equipment
Sports clothing

Travel
Tourism
Tourism by country
Capitals
Tourist attractions
Airlines
Low-cost airlines
Airports
Airliners
Hotels
Tourism companies
Travel websites
Cruise lines
Cruise ships
Travel gear
Luggage
Camping equipment
Hiking equipment
Fishing equipment

Automobiles
Auto accessories
Automotive electronics
Auto parts
Auto chemicals
Tires

Software
Windows software
Mac OS software
Linux software
Android software
IOS software
Access Control Software
Business Software
Communication Software
Computer Programming
Digital Typography Software
Educational Software
Entertainment Software
Genealogy Software
Government Software
Graphics Software
Health Software
Industrial Software
Knowledge Representation Software
Language Software
Legal Software
Library & Info Science Software
Multimedia Software
Music Software
Personal Info Managers
Religious Software
Scientific Software
Simulation Software
System Software
Transportation Software
Video games, PC games

Finance
Advertising
Accounting
Auditing
Business
Banking
Credit
Credit cards
Currency
Debt
E-commerce
Economics
Employment
Financial markets
Forex
Human resource management
Insurance
Investment
Labor
Law
Loans
Management
Marketing
Money
Mortgage
Payment systems
Pensions
Philanthropy
Property
Real estate
Securities
Stationery
Taxation
Universities & colleges

Books
Films
Music

Health
Dietary supplements
Diets
Medical equipment
Vitamins
Weight loss

All trademarks, service marks, trade names, product names, and logos appearing on the site are the property of their respective owners.
© 2011-2017 Maria-Online.com ▪ DesignHosting