ലോകത്തിലെ പരമാധികാര രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പട്ടികയാണിത്. രാഷ്ട്രങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ചുരുക്കം വിവരങ്ങളും അവയുടെ അംഗീകാരത്തെയും പരമാധികാരത്തെയും പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഈ പട്ടികയിൽ 206 അംഗങ്ങളുണ്ട്. രണ്ട് രീതികളുപയോഗിച്ചാണ് രാജ്യങ്ങളെ വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത്:

 1. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗത്വത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കോളം രാജ്യങ്ങളെ രണ്ടായിത്തിരിക്കുന്നു: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അംഗത്വമോ നിരീക്ഷകപദവിയോ ഉള്ള 193 രാജ്യങ്ങളുംമറ്റ് 12 രാജ്യങ്ങളും.
 2. പരമാധികാരത്തെപ്പറ്റിയുള്ള തർക്കം സംബന്ധിച്ച വിവരം നൽകുന്ന കോളം രാജ്യങ്ങളെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാക്കിത്തിരിക്കുന്നു. പരമാധികാരത്തെപ്പറ്റി തർക്കം നിലവിലുള്ള 16 രാജ്യങ്ങളും 190 മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും.

ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും വിവാദമുണ്ടാക്കാവുന്നതുമായ ഒരു ഉദ്യമമാണ്. രാജ്യമായി കണക്കാക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്രസമൂഹത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിർവചനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എന്നതാണ് ഇതിനുകാരണം. ഈ പട്ടിക രൂപീകരിക്കൻ ഉപയോഗിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ദയവായി എന്ന തലക്കെട്ട് കാണുക

രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക

പേര്, ഔദ്യോഗിക പേര് (മലയാളം അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ) ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗത്വം പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള തർക്കം രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെയും അംഗീകാരത്തെയും സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
A AAA A AAA A AAA
ZZZ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗരാജ്യങ്ങളും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ നിരീക്ഷകപദവിയുള്ള രാജ്യങ്ങളും A AAA ZZZ
ZZZഅബ്ഘാസിയ (Abkhazia) → കാണുക ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അംഗത്വമില്ല ജോർജിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ - ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ്യയിലെ അംഗരാജ്യം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ - യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ്യയിലെ അംഗരാജ്യം A ഇല്ല 50 സംസ്ഥാനങ്ങളും 1 ഫെഡറൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റും പാൽമൈറ അറ്റോൾ എന്ന ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് പ്രദേശവും ചേർന്ന ഫെഡറേഷനാണ് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ. താഴെപ്പറയുന്ന ജനവാസമുള്ള അധീനപ്രദേശങ്ങൾക്കും കോമൺവെൽത്തുകൾക്കും മേൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾക്ക് പരമാധികാരമുണ്ട്:

ഇതു കൂടാതെ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലും കരീബിയൻ കടലിലും താഴെപ്പറയുന്ന ജനവാസമില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടേ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്: ബേക്കർ ദ്വീപ്, ഹൗലാന്റ് ദ്വീപ്, ജാർവിസ് ദ്വീപ്, ജോൺസ്റ്റൺ അറ്റോൾ, കിംഗ്മാൻ റീഫ്, മിഡ്‌വേ അറ്റോൾ, നവാസ ദ്വീപ് (ഇതിനുമേൽ ഹെയ്തി അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട്), വേക് ദ്വീപ് (ഇതിനുമേൽ മാർഷൽ ദ്വീപുകൾ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട്) എന്നിവ. കൊളംബിയയുടെ നിയന്ത്രണ‌ത്തിലുള്ള ബാജോ ന്യൂവോ ബാങ്ക്, സെറാനില്ല ബാങ്ക് എന്നിവ തങ്ങളുടേതാണെന്ന് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.

മൂന്ന് പരമാധികാര രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര സഹകരണക്കരാറിലൂടെ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ അസോസിയേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റുകൾ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്:

രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക അംഗോള - റിപ്പബ്‌ളിക്ക് ഓഫ് അംഗോള A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ്യയിലെ അംഗരാജ്യം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക അയർലണ്ട് A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ്യയിലെ അംഗരാജ്യം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗം.

അയർലാന്റിലെ ഭരണഘടന സമാധാനപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ഒരു ഐക്യ അയർലാന്റ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക അസർബൈജാൻ – Republic of Azerbaijan A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല അസർബൈജാനിൽ രണ്ട് സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. നാഖ്ചിവൻ, നഗോർണോ-കാരബാക്ക് എന്നിവ. നഗോർണോ കാരബാക്ക് പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ വസ്തുതാപരമായി ഒരു രാജ്യം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക അൾജീരിയ – People's Democratic Republic of Algeria
 • അറബി: الناس الجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالجزائرAl Jazā'ir – Al Jumhūrīyah al Jazā'irīyah ad Dīmuqrāţīyah ash Sha‘bīyah
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക അൽബേനിയ – Republic of Albania A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക അൻഡോറ – Principality of Andorra A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല അൻഡോറയിൽ രണ്ടു രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുള്ള ഭരണസംവിധാനമാണുള്ളത്. ഉർജെല്ലിലെ റോമൻ കത്തോലിക്ക രൂപതയുടെ ബിഷപ്പും ഫ്രാൻസിലെ പ്രസിഡന്റുമാണ് രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക അർജന്റീന – Argentine Republic A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല അർജന്റീന 23 പ്രോവിൻസുകളുടേയും ഒരു സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള നഗരത്തിന്റേയും ഫെഡറേഷനാണ്. ഫോക്ലാന്റ് ദ്വീപുകൾ, സൗത്ത് ജോർജിയ ദ്വീപുകൾ, സൗത്ത് സാൻഡ്വിച്ച് ദ്വീപുകൾ എന്നിവയ്ക്കു മേൽ അർജന്റീന അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവ ബ്രിട്ടന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അർജന്റൈൻ അന്റാർട്ടിക്ക പ്രദേശത്തിന്മേൽ അർജന്റീന അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഔദ്യോഗികമായി ടിയറ ഡെൽ ഫ്യൂഗോ അന്റാർട്ടിക്ക എന്ന പ്രവിശ്യ, ദക്ഷിണ അറ്റ്ലാന്റിക് ദ്വീപുകൾ എന്നിവയുടെ അതിർത്തി ചിലിയുടെയും ബ്രിട്ടന്റെയും അവകാശവാദങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്നില്ല.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക അർമേനിയ – Republic of Armenia
 • അർമേനിയൻ: ՀայաստանՀայաստանի ՀանրապետությունHayastan – Hayastani Hanrapetut’yun
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം പാകിസ്താൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ആന്റിഗ്വ ബർബുഡ A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല ആന്റീഗ്വയും ബാർബൂഡയും ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യത്തലവനെ സ്വന്തം രാഷ്ട്രത്തലവനായി അംഗീകരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്തിൽ പെടുന്നു. ബർബൂഡ എന്ന ഒരു സ്വയംഭരണപ്രദേശം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇക്വഡോർ – Republic of Ecuador A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനി – Republic of Equatorial Guinea A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇന്തോനേഷ്യ – റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ഇന്തോനേഷ്യ (Republic of Indonesia) A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല ഇന്തോനേഷ്യയിലെ 3 പ്രവിശ്യകൾക്ക് പ്രത്യേക സ്വയംഭരണാവകാശമുണ്ട്: നാങ്ഗ്രോ അകെ ദാരുസ്സലാം, പാപുവ, വെസ്റ്റ് പാപുവ എന്നിവയാണവ.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇന്ത്യ – റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (Republic of India)
 • Hindi: भारतभारत गणराज्यBhārat – Bhāratīya Gaṇarājya
 • ഇംഗ്ലീഷ്: India – Republic of India
 • ആസാമീസ്: ভাৰতভাৰত গণৰাজ্যBhārôt – Bhārôt Gôṇrājẏô
 • ബംഗാളി: ভারতভারতীয় প্রজাতন্ত্রBhārôt – Bhārôtīyô Prôjātôntrô
 • ഭോജ്പൂരി: भारतभारत गणराज्यBhārat – Bhārat Gaṇrādzya
 • ഗുജറാത്തി: ભારતભારત ગણરાજ્યBhārat – Bhārat Gaṇrājya
 • കന്നട: ಭಾರತಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯBhārata – Bhārata Gaṇarājya
 • കാശ്മീരി: ہِندوستانHindustān
 • കൊങ്ങിണി: भारतभारोत गोणराजBhārot – Bhārot Goṇrāj
 • മൈഥിലി: भारतभारत गणराज्यBhārat – Bhārat Ganarājya
 • മലയാളം: ഭാരതംഭാരത ഗണരാജ്യംBhārataṃ – Bhārata Gaṇarājyaṃ
 • മറാത്തി: भारतभारतीय प्रजासत्ताकBhārat – Bhāratīy Pradzāsattāk
 • മെയ്തേയി: ভারতভারত গণরাজ্যBhārata – Bhārata Gaṇarājya
 • നേപ്പാളി: भारतभारत गणराज्यBhārat – Bhārat Gaṇrādzya
 • ഒറിയ: ଭାରତଭାରତ ଗଣରାଜ୍ଯBhārôt – Bhārôt Gôṇrājẏô
 • പഞ്ചാബി: ਭਾਰਤਭਾਰਤ ਗਣਤੰਤਰBhārat – Bhārat Gaṇtãtar
 • സംസ്കൃതം: भारतम्भारत गणराज्यम्Bhārat – Bhāratam Gaṇarājyam
 • സിന്ധി: भारत, ڀارتभारत गणराज्य, هندستانڀارتBhāratu – Bhārat Ganarājya
 • തമിഴ്: இந்தியாஇந்தியக் குடியரசுIntiyā – Intiyak Kuṭiyaracu
 • തെലുങ്ക്: భారత్భారత గణతంత్ర రాజ్యముBhārata – Bhārata Gaṇataṃtra Rājyamu
 • ഉർദു: جمہوریہ بھارتبھارتBhārat – Jumhūrīyâ-e Bhārat
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല 28 സംസ്ഥാനങ്ങളും 7 കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട ഫെഡറേഷനാണ് ഇന്ത്യ. അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ മേൽ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള പരമാധികാരം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ കാശ്മീർ പ്രദേശം മുഴുവൻ തങ്ങളുടേതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും ജമ്മു കാശ്മീർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായ പ്രദേശങ്ങൾ മാത്രമേ നിയന്ത്രണത്തിൽ വച്ചിട്ടുള്ളൂ.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇസ്രയേൽ – State of Israel
 • ഹീബ്രൂ: מדינת ישראלישראלYisra'el – Medinat Yisra'el
 • അറബി: دولة إسرائيلإسرائيلIsrā'īl – Dawlat Isrā'īl
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല ഇസ്രായേൽ കിഴക്കൻ ജെറുസലേം വെട്ടിപ്പിടിച്ച് രാജ്യത്തോട് ചേർക്കുകയും, ഗോലാൻ കുന്നുകൾ, വെസ്റ്റ് ബാങ്കിന്റെ ഭാഗങ്ങൽ എന്നിവ കൈവശം വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവ ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാഗമായി അന്താരാഷ്ട്രസമൂഹം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഗാസയിൽ ഇസ്രായേലിന് സ്ഥിരം സൈനിക സാന്നിദ്ധ്യമില്ല. ഏകപക്ഷീയമായി ഇസ്രായേൽ ഇവിടെനിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയായിരുന്നു. എന്നാലും അന്താരാഷ്ട്രനിയമമനുസരിച്ച് ഇസ്രായേൽ ഇപ്പോഴും ഈ പ്രദേശം അധിനിവേശത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ 33 അംഗങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനെ രാജ്യമായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇറാഖ് – റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ഇറാക്ക് (Republic of Iraq)
 • അറബി: جمهورية العراقالعراقAl ʿIrāq – Jumhūrīyat al ʿIrāq
 • കുർദിഷ്: كۆماری عێراقعێراقʿÎraq – Komara Îraqę
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല 18 ഗവർണറേറ്റുകൾ ചേർന്ന ഫെഡറേഷനാണ് ഇറാഖ്. ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം ചേർന്ന് സ്വയംഭരണാവകാശമുള്ള ഇറാഖി കുർദിസ്ഥാൻ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇറാൻ – ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ഇറാൻ (Islamic Republic of Iran)
 • പേർഷ്യൻ: جمهوری اسلامی ایرانایرانĪrān – Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇറ്റലി – Italian Republic A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗം. ഇറ്റലിയിൽ 5 സ്വയം ഭരണപ്രദേശങ്ങളുണ്ട്: അവോസ്റ്റ വാലി, ഫ്രിയൂലി-വെനേസിയ ജിയൂലിയ, സാർഡീനിയ, സിസിലി, ട്രെന്റിനോ-ആൾട്ടോ ആഡിജേ/സൂഡ്‌റ്റിറോൾ.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഈജിപ്ത് – Arab Republic of Egypt
 • അറബി: جمهورية مصر العربيةمصرMişr – Jumhūrīyat Mişr al ‘Arabīyah
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
ZZZഈസ്റ്റ് ടിമോർ → കാണുക ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം. ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക Ivory Coast – Republic of Côte d'Ivoire (Ivory Coast) A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഉക്രൈൻ A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല ഉക്രൈനിൽ ക്രിമിയ എന്ന ഒരു സ്വയംഭരണപ്രദേശമുണ്ട്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഉഗാണ്ട – Republic of Uganda A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഉത്തര കൊറിയ – Democratic People's Republic of Korea
 • കൊറിയൻ: 조선조선민주주의인민공화국Chosŏn – Chosŏn-minjujuŭi-inmin-konghwaguk
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം B ജോർജിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഉത്തര കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സെർബിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൊമാലിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ചൈന അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു തായ്‌വാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ദക്ഷിണ കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു അസർബൈജാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൈപ്രസ് അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു മൊറോക്കോ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മോൾഡോവ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മാലി അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഉത്തര കൊറിയയെ രണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല: ദക്ഷിണകൊറിയയും.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഉസ്ബെകിസ്താൻ – Republic of Uzbekistan
 • ഉസ്ബെക്ക്: ЎзбекистонЎзбекистон РеспубликасиO'zbekiston – O‘zbekiston Respublikasi
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ കരാകൽപക്സ്ഥാൻ എന്ന ഒരു സ്വയംഭരണപ്രദേശമുണ്ട്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഉറുഗ്വേ – Oriental Republic of Uruguay A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക എത്യോപ്യ – Federal Democratic Republic of Ethiopia
 • Amharic: ኢትዮጵያየኢትዮጵያ ፈደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክItyop'iya – Ityop'iya Fe̱de̱ralawi Dimokrasiyawi Ripe̱blik
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല 9 പ്രദേശങ്ങളും 2 ചാർട്ടർ ചെയ്ത നഗരങ്ങളുമുൾപ്പെടുന്ന ഫെഡറേഷനാണ് എത്യോപ്യ.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക എൽ സാൽവദോർ – Republic of El Salvador A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക എസ്റ്റോണിയ – Republic of Estonia A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ അംഗം.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക എരിട്രിയ – State of Eritrea A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഐക്യ അറബ് എമിറേറ്റുകൾ
 • അറബി: اَلإمَارَات اَلْعَرَبِيَّة اَلْمُتَّحِدَةAl Imārāt al ‘Arabīyah al Muttaḩidah
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല ഐക്യ അറബ് എമിറേറ്റുകൾ 7 എമിറേറ്റുകൾ ചേർന്ന ഫെഡറേഷനാണ്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക Iceland – Republic of Iceland A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക Oman – Sultanate of Oman
 • അറബി: سلطنة عُمانعُمانʿUmān – Salţanat ʿUmān
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഓസ്ട്രിയ – Republic of Austria A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗം. ഓസ്ട്രിയ 9 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഫെഡറേഷനാണ് (Bundesländer).
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഓസ്ട്രേലിയ – Commonwealth of Australia A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല ഓസ്ട്രേലിയ ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്തിൽ പെടുന്നു. ആറു സംസ്ഥാനങ്ങളും 10 പ്രദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഫെഡറേഷനാണിത്. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അധിനിവേശത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഇവയാണ്:
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക കംബോഡിയ – Kingdom of Cambodia
 • ഖമർ: កម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជាKâmpŭchéa – Preăhréachéanachâkr Kâmpŭchéa
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക കാനഡ A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല കാനഡ ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്തിൽ പെടുന്നു. 10 പ്രോവിൻസുകളും 3 പ്രദേശങ്ങളും ചേർന്ന ഫെഡറേഷനാണിത്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക കാമറൂൺ – Republic of Cameroon A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക കിരീബാസ് – Republic of Kiribati A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ടിമോർ-ലെസ്റ്റെ – Democratic Republic of Timor-Leste A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക കിർഗിസ്താൻ – Kyrgyz Republic
 • കിർഗിസ്: КыргызстанКыргыз РеспубликасыKyrgyzstan – Kyrgyz Respublikasy
 • റഷ്യൻ: КыргызстанКыргызская РеспубликаKyrgyzstan – Kyrgyzskaya Respublika
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
ZZZകുക്ക് ഐലന്റ്സ് → കാണുക ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഒന്നോ അതിലധികമോ പ്രത്യേക സംഘടനകളിൽ അംഗത്വമുണ്ട്. ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക Kuwait – State of Kuwait
 • അറബി: دولة الكويتالكويتAl Kuwayt – Dawlat al Kuwayt
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക കെനിയ – Republic of Kenya A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക കേപ്പ് വേർഡ് – Republic of Cape Verde A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക കൊളംബിയ – Republic of Colombia A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക കൊമോറസ് – Union of the Comoros A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല കൊമോറോസ് മൂന്നു ദ്വീപുകളുടെ ഒരു ഫെഡറേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിന്റെ ഭാഗമായ മായോട്ടി എന്ന ദ്വീപിലും ഈ രാജ്യം പരമാധികാരം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബാൻക് ഡു ഗീസറിനു മേലുള്ള ഫ്രഞ്ച് പരമാധികാരവും കോമോറോസ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.
കൊറിയ, ഉത്തര (നോർത്ത്) → ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം ദക്ഷിണ കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു
കൊറിയ, ദക്ഷിണ (സൗത്ത്) → ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം ഉത്തര കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക കോംഗോ, ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് (Congo-Kinshasa) A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക കോംഗോ, റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് (Congo-Brazzaville) A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക കോസ്റ്റ റീക്ക – Republic of Costa Rica A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ക്യൂബ – Republic of Cuba A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ക്രൊയേഷ്യ – Republic of Croatia A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഖത്തർ – State of Qatar
 • അറബി: دولة قطرقطرQaţar – Dawlat Qaţar
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക Kazakhstan – Republic of Kazakhstan
 • കസാഖ്: ҚазақстанҚазақстан РеспубликасыQazaqstan – Qazaqstan Respūblīkasy
 • റഷ്യൻ: КазахстанРеспублика КазахстанKazahstan – Respublika Kazahstan
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഗയാന – Co-operative Republic of Guyana A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല എസ്സെക്വിബോ നദിക്ക് പടിഞ്ഞാറുള്ള ഭൂമി മുഴുവൻ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഗാബോൺ – Gabonese Republic A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
Gambia രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക Gambia – Republic of The Gambia A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഗിനി – Republic of Guinea A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഗിനി-ബിസൗ – Republic of Guinea-Bissau A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഗ്രീസ് – Hellenic Republic
 • Demotic Greek: ΕλλάδαΕλληνική ΔημοκρατίαElláda – Ellinikí Dimokratía
 • Katharevousa Greek: ΕλλάςΕλληνική ΔημοκρατίαEllás – Ellinikí Dimokratía
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗം. മൗണ്ട് ആതോസ് ഒരു സ്വയംഭരണപ്രദേശമാണ്. ഒരു അന്തർദ്ദേശീയ ഹോളി കമ്യൂണിറ്റിയും ഗ്രീസിലെ സർക്കാർ നിയമിക്കുന്ന ഗവർണറും ചേർന്നാണ് ഇവിടം ഭരിക്കുന്നത്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഗ്രനേഡ A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല ഗ്രനേഡ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യത്തലവനെ സ്വന്തം രാഷ്ട്രത്തലവനായി അംഗീകരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്തിൽ പെടുന്നു.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഗ്വാട്ടിമാല – Republic of Guatemala A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഘാന – Republic of Ghana A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ചിലി – Republic of Chile A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല ഈസ്റ്റർ ദ്വീപ്, ഹുവാൻ ഫെർണാണ്ടസ് ദ്വീപുകൾ എന്നിവ ചിലിയുടെ വാല്പറാസിയോ പ്രദേശത്തെ പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങൾ ആണെന്നും അന്റാർട്ടിക്കയുടെ ഭാഗങ്ങൾ മഗല്ലനെസ് ആൻഡ് അന്റാർട്ടിക്ക ചിലീന പ്രദേശത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ചിലി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചിലിയുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ ബ്രിട്ടന്റെയും അർജന്റീനയുടെയും അവകാശവാദങ്ങളുമായി സമരസപ്പെടുന്നതല്ല.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ചെക്ക്‌ റിപ്പബ്ലിക്ക്‌ A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗം.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ചൈന – People's Republic of China
 • ചൈനീസ്: 中国中华人民共和国Zhōnggúo – Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó
 • മംഗോളിയൻ: Mongolian-PRC2.svgBügüde Nayiramdaqu Dumdadu Arad Ulus
 • ടിബറ്റൻ: རྒྱ་ནགཀྲུང་ ཧྭ་ མི་ དམངས་ སྤྱི་ མཐུན་ རྒྱལ་ ཁབ།Zhunghua Mimang Jitun Gyalkab
 • കസാഖി: جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىجۇڭگوJuñgo – Juñxwa Xalıq Respwblïkası
 • കൊറിയൻ: 중국중화인민공화국Jungguk – Junghwa Inmin Gonghwaguk
 • വീഘർ: جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتجۇڭگوJunggo – Jungxua Xelq Jumhuriyiti
 • ഷുവാങ്: CunghgozCunghvaz Yinzminz Gunghozgoz
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം B ജോർജിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഉത്തര കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സെർബിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൊമാലിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ചൈന അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു തായ്‌വാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ദക്ഷിണ കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു അസർബൈജാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൈപ്രസ് അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു മൊറോക്കോ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മോൾഡോവ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മാലി അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ദി പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈനയിൽ (പി.ആർ.സി) ഗുവാങ്ക്സി, ഇന്നർ മംഗോളിയ, നിങ്ക്സിയ, സിൻജിയാംഗ്, ടിബറ്റ് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് സ്വയം ഭരണപ്രദേശങ്ങളാണുള്ളത്.. ഇതുകൂടാതെ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രത്യേകഭരണപ്രദേശങ്ങൾക്കുമേലും ചൈനയ്ക്ക് പരമാധികാരമുണ്ട്.

താഴെപ്പറയുന്ന പ്രദേശങ്ങളുക്കുമേലും ചൈന പരമാധികാരം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്:

അക്സായി ചിൻ, ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഇന്ത്യ ഈ പ്രദേശം ജമ്മു കാശ്മീർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നും ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരപ്രദേശമാണെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു. 22 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാംഗങ്ങളും വത്തിക്കാനും പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ചൈനയ്ക്കു പകരം തായ്‌വാനെയാണ് (റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ചൈന) അംഗീകരിക്കുന്നത്.

ചൈന, റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് → പണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അംഗമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചില ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സംഘടനകളിൽ ചൈനീസ് തായ്പേയ് എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ചൈന അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഛാഡ് – Republic of Chad A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ജപ്പാൻ A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല ജപ്പാൻ ദക്ഷിണ ക്യൂറിൽ ദ്വീപുകളുടെ ഭരണം നടത്തുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നു.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ജമൈക്ക A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല ജമൈക്ക ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്തിൽ പെടുന്നു
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ജർമ്മനി – Federal Republic of Germany A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗം. 16 ഫെഡറേറ്റഡ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഫെഡറേഷനാണ് ജർമ്മനി.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക Djibouti – Republic of Djibouti A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ജോർജ്ജിയ A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല അഡ്ജാര, അബ്ഘാസിയ എന്നീ രണ്ട് സ്വയംഭരണപ്രദേശങ്ങൾ ജോർജ്ജിയയുടെ ഭാഗമാണ്. , , വസ്തുതാപരമായി സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക Jordan – Hashemite Kingdom of Jordan
 • അറബി: المملكة الأردنّيّة الهاشميّةالأردنAl Urdun – Al Mamlakah al Urdunīyah al Hāshimīyah
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ടാൻസാനിയ – United Republic of Tanzania A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല ടാൻസാനിയയിൽ സാൻസിബാർ എന്ന ഒരു സ്വയംഭരണപ്രദേശമുണ്ട്.
ZZZടിമോർ, കിഴക്കൻ → കാണുക ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം. ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക Tunisia – Republic of Tunisia
 • അറബി: الجمهورية التونسيةتونسTūnis – Al Jumhūrīyah at Tūnisīyah
 • ഫ്രഞ്ച്: TunisieRépublique tunisienne
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ടോഗോ – Togolese Republic A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ടോങ്ക – Kingdom of Tonga A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
ZZZട്രാൻസ്നിസ്ട്രിയ → കാണുക അംഗത്വമില്ല മോൾഡോവ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ട്രിനിഡാഡ് ടൊബാഗോ – Republic of Trinidad and Tobago A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല ട്രിനിഡാഡ് ടൊബാഗോയിൽ ടൊബാഗോ എന്ന ഒരു സ്വയംഭരണപ്രദേശമുണ്ട്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഡെന്മാർക്ക് – Kingdom of Denmark A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗം.

കിംഗ്ഡം ഓഫ് ഡെന്മാർക്ക് സ്വയം ഭരണാധികാരമുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്.

ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ → ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഡൊമനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക് A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഡൊമനിക്ക – Commonwealth of Dominica A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക താജിക്കിസ്ഥാൻ – Republic of Tajikistan
 • താജിക്: ТоҷикистонҶумҳурии ТоҷикистонTojikiston – Jumhurii Tojikiston
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല താജിക്കിസ്ഥാനിൽ ഗോർണോ-ബഡാഖ്സ്ഥാൻ ഓട്ടോണോമസ് പ്രോവിൻസ് എന്ന ഒരു സ്വയംഭരണപ്രദേശമുണ്ട്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക തായ്‌ലാന്റ് – Kingdom of Thailand
 • തായ്: ประเทศไทยราชอาณาจักรไทยPrathet Thai – Ratcha Anachak Thai
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
തായ്‌വാൻ → പണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അംഗമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചില ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സംഘടനകളിൽ ചൈനീസ് തായ്പേയ് എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ചൈന അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക തുവാലു A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല തുവാലു ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്തിൽ പെടുന്നു.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക തുർക്ക്മെനിസ്താൻ A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക തുർക്കി – Republic of Turkey A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
ZZZനഗോർണോ-കാരബാക്ക് (Nagorno-Karabakh) → കാണുക അംഗത്വമില്ല അസർബൈജാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക Namibia – Republic of Namibia A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക നിക്കരാഗ്വ – Republic of Nicaragua A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല നിക്കരാഗ്വയിൽ അറ്റ്ലാറ്റിക്കോ സുർ, അറ്റ്ലാന്റിക്കോ നോർട്ടെ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്വയംഭരണപ്രദേശങ്ങളുണ്ട്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക നൈജർ – Republic of Niger A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക നെതർലൻഡ്സ് – Kingdom of the Netherlands A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗം. നെതർലാന്റ്സ് രാജ്യത്തിൽ നാല് ഘടകരാജ്യങ്ങളുണ്ട്:

കിംഗ്ഡം ഓഫ് നെതർലാന്റ്സിന്റെയും നെതർലാന്റ്സ് രാജ്യത്തിന്റെയും ഭരണകൂടം രാജ്ഞിയും മന്ത്രിമാരും ചേർന്നതാണ്. 2010-ൽ നെതർലാന്റ്സ് ആന്റിലീസ് ഇല്ലാതായതോടെ, കുറകാവോയും സിന്റ് മാർട്ടനും കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായ രാജ്യങ്ങളായി. ഇവയ്ക്കും അരൂബയ്ക്കും വലിയതോതിൽ സ്വയംഭരണാവകാശമുണ്ട്. മറ്റു മൂന്ന് ദ്വീപുകൾ (ബോണൈർ, സാബ, സിന്റ് യൂസ്റ്റാഷ്യസ്) എന്നിവ നെതർലാന്റ്സിന്റെ പ്രത്യേക മുനിസിപ്പാലിറ്റികളായി.

"നെതർലാന്റ്സ്" എന്ന പേര് "കിംഗ്ഡം ഓഫ് നെതർലാന്റ്സിന്റെ" ചുരുക്കപ്പേരായും; അതിന്റെ ഭാഗമായ രാജ്യങ്ങളെ വിവക്ഷിക്കാനും ഉപയോഗിക്കും. "കിംഗ്ഡം ഓഫ് നെതർലാന്റ്സ്" മൊത്തമായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ അംഗമാണെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ നിയമങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ ഭൂഘണ്ഡത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്കേ ബാധകമാവുകയുള്ളൂ

രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ന്യൂസിലാന്റ് A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല ന്യൂസിലാന്റ് ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്തിൽ പെടുന്നു. ന്യൂസിലാന്റുമായി സ്വതന്ത്രമായി യോജിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടു രാജ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെങ്കിലും ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ പുറത്ത് ന്യൂസിലാന്റിന് പരമാധികാരമില്ല:

കുക്ക് ദ്വീപുകൾക്ക് 31 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗങ്ങളുമായും നിയുവേയ്ക്ക് 6 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ അംഗങ്ങളുമായും നയതന്ത്രബന്ധമുണ്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഉടമ്പടിയുണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രത്യേക സംഘടനകളിൽ അംഗത്വമുണ്ട്.

താഴെപ്പറയുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ന്യൂസിലാന്റിന്റെ ആശ്രിതരാജ്യങ്ങളാണ്:

ടോക്ലവിന്റെ ഭരണകൂടം സ്വൈൻസ് ദ്വീപ്, അമേരിക്കൻ സമോവയുടെ ഭാഗങ്ങൾ (അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ ഒരു അധീനപ്രദേശം) എന്നിവയ്ക്കുമേൽ പരമാധികാരം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ടോക്ലൗവിന്റെ ഈ അവകാശവാദം ന്യൂസിലാന്റ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക നേപ്പാൾ – Federal Democratic Republic of Nepal
 • നെപ്പാളി: नेपालसंघिय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र नेपालNepāl – Saṁghīya Loktāntrik Gaṇatantra Nepāl
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല 14 സോണുകൾ (പ്രദേശങ്ങൾ) ചേർന്ന ഫെഡറേഷനാണ് നേപ്പാൾ.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക നൈജീരിയ – Federal Republic of Nigeria A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല 36 സംസ്ഥാനങ്ങളും 1 ഫെഡറൽ പ്രദേശവും ചേർന്ന ഫെഡറേഷനാണ് നൈജീരിയ.
ZZZനോർതേൺ സൈപ്രസ് (Northern Cyprus) → കാണുക അംഗത്വമില്ല സൈപ്രസ് അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക നോർവെ – Kingdom of Norway A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല സ്വാൽബാർഡ് നോർവേയുടെ അവിഭാജ്യഭാഗമാണെങ്കിലും സ്പിറ്റ്സ്ബർഗൻ ഉടമ്പടി കാരണം ഈ പ്രദേശത്തിന് പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്.

ബൗവെറ്റ് ദ്വീപ് നോർവേയുടെ ആശ്രിതപ്രദേശമാണ്. പീറ്റർ I ദ്വീപ് ക്വീൻ മൗഡ് ലാന്റ് എന്നിവയ്ക്കുമേൽ നോർവീജിയൻ അന്റാർട്ടിക് ടെറിട്ടറിയുടെ ഭാഗമായ ആശ്രിതപ്രദേശങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നോർവേ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.

രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക നൗറു – Republic of Nauru A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക പനാമ – Republic of Panama A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
ZZZപലസ്തീൻ (Palestine) → കാണുക ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അംഗത്വമില്ല; എന്നാലും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഒന്നോ അതിലധികമോ പ്രത്യേക സംഘടനകളിൽ അംഗത്വമുണ്ട് ഇസ്രായേൽ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക പരഗ്വെ – Republic of Paraguay A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക പലാവു – Republic of Palau A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല സ്വതന്ത്ര സഹകരണക്കരാറിലാണ് ഈ രാജ്യം.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക പാകിസ്താൻ – Islamic Republic of Pakistan
 • Urdu: جَمْهُورْيَة إِسْلامِی پَاکِسْتَانپَاکِسْتَانPākistān – Jamhūryat Islāmī Pākistān
 • ഇംഗ്ലീഷ്: Pakistan – Islamic Republic of Pakistan
 • പഞ്ചാബി: اسلامی جمہوریہ پاکستانپاکستان
 • സിന്ധി: پاکستان گنراجیۃ - پاکستانPākistān – Pākistān Ganarājya
 • പേർഷ്യൻ: جمهوری اسلامی پاکستان - پاکستان
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല നാല് പ്രവിശ്യകളും (പ്രോവിൻസ്) ഒരു തലസ്ഥാനപ്രദേശവും (കാപ്പിറ്റൽ ടെറിട്ടറി), ഗോത്രവർഗ്ഗപ്രദേശങ്ങളും ചേർന്ന ഫെഡറേഷനാണ് പാകിസ്താൻ. കാശ്മീരിനുമേലുള്ള പരമാധികാരം പാകിസ്താൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാകിസ്താൻ കാശ്മീരിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാശ്മീരിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊന്നും തങ്ങളുടേതാണെന്നവകാശപ്പെടുന്നില്ല. ഇത് തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായാണ് പാകിസ്താൻ കണക്കാക്കുന്നത്. പാകിസ്താൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഭരണപരമായ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവ പാകിസ്താനിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായാണ് ഭരിക്കപ്പെടുന്നത്:
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക Papua New Guinea – Independent State of Papua New Guinea A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയ ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്തിൽ പെടുന്നു. ബോഗൈൻവില്ല എന്ന സ്വയംഭരണപ്രദേശം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക പെറു – Republic of Peru A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക പോളണ്ട് – Republic of Poland A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗമാണ് പോളണ്ട്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക പോർച്ചുഗൽ – Portuguese Republic A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗം. പോർച്ചുഗലിൽ അസോറിയാസ്, മഡൈറ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്വയംഭരണപ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. ഒലിവെൻസ, ടാലിഗ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളുക്കുമേലുള്ള പരമാധികാരം പോർച്ചുഗൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.
പ്രിഡ്നെസ്ട്രോവി (Pridnestrovie) → അംഗത്വമില്ല മോൾഡോവ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഫിജി – Republic of Fiji A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല റോട്ടുമ എന്ന സ്വയം ഭരണപ്രദേശം ഫിജിയുടെ ഭാഗമാണ്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഫിലിപ്പീൻസ് – Republic of the Philippines A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല ഫിലിപ്പീൻസിൽ രണ്ട് സ്വയംഭരണപ്രദേശങ്ങളുണ്ട് (ഓട്ടോണോമസ് റീജിയൺ ഓഫ് മുസ്ലീം മിൻഡാനാവോ, കോർഡില്ലേര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീജിയൺ എന്നിവ). സ്കാർബറോ ഷോൾ സ്പാർട്ട്ലി ദ്വീപുകളുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഭരണം നടത്തുന്നത് ഫിലിപ്പീൻസാണ് . ഭാഗമായ മക്ലെസ്ഫീൽഡ് ബാങ്ക്, സബാഹ്, എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾക്കുമേൽ ഫിലിപ്പീൻസ് പരമാധികാരം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഫിൻലാന്റ് – Republic of Finland A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ അംഗം.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഫ്രാൻസ് – French Republic A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ അംഗം. ഫ്രാൻസിന്റെ വിദൂരപ്രദേശങ്ങളായ (ഫ്രഞ്ച് ഗയാന, ഗ്വാഡലോപ്, മാർട്ടിനിക്വ്, മയോട്ടെ, റീയൂണിയൻ) എന്നിവ രാജ്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണവും അവിഭാജ്യവുമായ ഘടകങ്ങളാണ്.

ഫ്രഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക്കിന് താഴെപ്പറയുന്ന അധിനിവേശപ്രദേശങ്ങളുമുണ്ട്:

ക്ലിപ്പർട്ടൺ ദ്വീപ് ഗവണ്മെന്റിന്റെ അധീനത്തിലാണ്. ബാൻക് ഡു ഗൈസർ, ബാസ്സാസ് ഡ ഇന്ത്യ, യൂറോപ ഐലന്റ്, ഗ്ലോറിയോസോ ഐലന്റ്സ്, ജുവാൻ ഡെ നോവ ഐലന്റ്, മയോട്ടി, ട്രോമെലിൻ ഐലന്റ് എന്നിവയ്ക്കു മേൽ ഫ്രാൻസിനുള്ള പരമാധികാരം മഡഗാസ്കർ, മൗറീഷ്യസ്, സൈഷെൽസ്, കൊമോറോസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക Bahamas – Commonwealth of The Bahamas A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല ബഹാമാസ് ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്തിൽ പെടുന്നു
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ബഹ്റൈൻ – Kingdom of Bahrain
 • അറബി: مملكة البحرينالبحرينAl Baḩrayn – Mamlakat al Baḩrayn
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ബൾഗേറിയ – Republic of Bulgaria
 • ബൾഗേറിയൻ: БългарияРепублика БългарияBǎlgarija – Republika Bǎlgarija
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗം.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ബർക്കിനാ ഫാസോ A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
ബർമ → ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ബറുണ്ടി – Republic of Burundi A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ബംഗ്ലാദേശ് – People's Republic of Bangladesh
 • ബംഗാളി: বাংলাদেশগণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশBāṁlādesh – Gaṇaprajātantrī Bāṁlādesh
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക Barbados A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല ബർബാഡോസ് ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്തിൽ പെടുന്നു.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ബെനിൻ – Republic of Benin A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ബെലാറുസ് – Republic of Belarus
 • ബെലാറൂസിയൻ: БеларусьРэспубліка БеларусьBielarus' – Respublika Bielarus'
 • റഷ്യൻ: БеларусьРеспублика БеларусьBelarus' – Respublika Belarus'
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ബെലീസ് A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല ബെലീസ് ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്തിൽ പെടുന്നു.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ബെൽജിയം – Kingdom of Belgium A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗം. കമ്യൂണിറ്റികളും പ്രദേശങ്ങളും, ഭാഷയനുസരിച്ചുള്ള പ്രദേശങ്ങളുമുൾപ്പെട്ട ഫെഡറേഷനാണ് ബെൽജിയം.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ബൊളീവിയ – Plurinational State of Bolivia A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ബോസ്നിയ ഹെർസെഗോവിന A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന എന്ന രാജ്യം ഫെഡരേഷൻ ഓഫ് ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന, റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് സ്ർപ്സ്ക എന്നീ രണ്ടു പ്രദേശങ്ങളുടെ ഫെഡറേഷനാണ്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ബോട്സ്വാന – Republic of Botswana A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ബ്രൂണൈ – State of Brunei, Abode of Peace A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല ബ്രൂണൈ രാജ്യം സ്പാർട്ട്ലി ദ്വീപുകളുടെ ചില പ്രദേശങ്ങൾക്കുമേൽ പരമാധികാരം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ബ്രസീൽ – Federative Republic of Brazil A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല 26 സംസ്ഥാനങ്ങളും 1 ഫെഡറൽ ജില്ലയും ചേർന്ന ഫെഡറേഷനാണ് ബ്രസീൽ
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഭൂട്ടാൻ – Kingdom of Bhutan
 • സോങ്ഹ (Dzongkha): འབྲུག་ཡུལ་ – འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་Druk Yul – Druk Gyalkhap
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
ZZZദക്ഷിണ ഒസ്സെഷ്യ (South Ossetia) → കാണുക അംഗത്വമില്ല ജോർജിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ദക്ഷിണ കൊറിയ – Republic of Korea A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം B ജോർജിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഉത്തര കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സെർബിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൊമാലിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ചൈന അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു തായ്‌വാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ദക്ഷിണ കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു അസർബൈജാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൈപ്രസ് അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു മൊറോക്കോ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മോൾഡോവ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മാലി അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള ഒരു പ്രദേശമുണ്ട്. ജെജു ഡോ. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അംഗമായ ഉത്തരകൊറിയ ദക്ഷിണകൊറിയയെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ദക്ഷിണ സുഡാൻ – Republic of South Sudan A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല അബൈയി എന്ന പ്രദേശത്തിനുമേൽ തർക്കത്തിലാണ്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക – Republic of South Africa A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ലാവോസ് – Lao People's Democratic Republic
 • ലാവോ: ລາວສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວLao – Sathalanalat Paxathipatai Paxaxôn Lao
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ലാത്‌വിയ – Republic of Latvia A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗം..
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ലെബനാൻ – Lebanese Republic
 • അറബി: الجمهوريّة اللبنانيّةلبنانLubnān – Al Jumhūrīyah al Lubnānīyah
 • ഫ്രഞ്ച്: LibanRépublique libanaise
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ലെസോത്തോ – Kingdom of Lesotho A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ലൈബീരിയ – Republic of Liberia A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക Libya A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല ഗദ്ദാഫിയുടെ പഴയ സർക്കാരിനെ, പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക Liechtenstein – Principality of Liechtenstein A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ലിത്വാനിയ – Republic of Lithuania A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗം.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക മഡഗാസ്കർ – Republic of Madagascar A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല ഫ്രാൻസിന്റെ അധീനതയിലുള്ള ബാങ്ക് ഡു ഗീസർ, ജുവാൻ ഡി നോവ ദ്വീപ്, ഗ്ലോറിയോസോ ദ്വീപുകൾ എന്നിവയ്ക്കുമേൽ മഡഗാസ്കർ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക മദ്ധ്യ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്ക് A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക Malawi – Republic of Malawi A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക മലേഷ്യ A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല 13 സംസ്ഥാനങ്ങളും 3 ഫെഡറൽ പ്രവിശ്യകളും ചേർന്ന ഒരു ഫെഡറേഷനാണ് മലേഷ്യ. സ്പാർട്ട്ലി ദ്വീപുകളുടെ ഭാഗം തങ്ങളുടേതാണെന്ന് മലേഷ്യ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക മാലദ്വീപ് – Republic of Maldives
 • ധിവേഹി: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާދިވެހިރާއްޖެDhivehi Raajje – Dhivehi Raajjeyge Jumhooriyyaa
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക മാലി – Republic of Mali A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക മാൾട്ട – Republic of Malta A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗം.
മാസിഡോണിയ → ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക മാർഷൽ ദ്വീപുകൾ – Republic of the Marshall Islands A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല സ്വതന്ത്ര സഹകരണക്കരാറിലാണ് (കമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീ അസ്സോസിയേഷൻ) ഈ റിപ്പബ്ലിക്ക്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക മൗറിത്താനിയ – Islamic Republic of Mauritania
 • അറബി: الجمهورية الإسلامية الموريتانيةموريتانياMūrītāniyā – Al Jumhūrīyah al Islāmīyah al Mūrītānīyah
 • ഫ്രഞ്ച്: MauritanieRépublique Islamique de la Mauritanie
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക മൗറീഷ്യസ് – Republic of Mauritius A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല മൗറീഷ്യസിൽ ഒരു സ്വയംഭരണാവകാശമുള്ള ദ്വീപുണ്ട് (റോഡ്രിഗസ്). മൗറീഷ്യസ് ബ്രിട്ടന്റെ ഇന്ത്യാമഹാസമുദ്രത്തിലെ പ്രദേശങ്ങളും ഫ്രാൻസിന്റെ അധിനിവേശത്തിലുള്ള ദ്വീപായ ട്രോമെലിനും തങ്ങളുടേതാനെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക മെക്സിക്കോ – United Mexican States A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല 31 സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒരു ഫെഡറൽ ജില്ലയുമടങ്ങുന്ന ഫെഡറേഷനാണ് മെക്സിക്കോ.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക മൈക്രോനേഷ്യ A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല സ്വതന്ത്രസഹകരണക്കരാറിലാണ് ഈ രാജ്യം. ഇത് നാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചേർന്ന ഫെഡറേഷനാണ്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക മൊൾഡോവ – Republic of Moldova A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല മോൾഡോവയിൽ ഗാഗൗസിയ, എന്നീ സ്വയംഭരണപ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. ട്രാൻസ്നിസ്ട്രിയ ഫലത്തിൽ സ്വതന്ത്രരാജ്യമാണ്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക Monaco – Principality of Monaco A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക മംഗോളിയ A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക Montenegro A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക Morocco – Kingdom of Morocco
 • അറബി: المملكة المغربيةالمغربAl Maghrib – Al Mamlakah al Maghribīyah
 • ബെർബെർ: ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱLmaɣrib – Tagldit n Lmaɣrib
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല വെസ്റ്റേൺ സഹാറയ്ക്കുമേൽ പരമാധികാരമുണ്ടെന്ന് മൊറോക്കോ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രദേശത്ത്ന്റെ സിംഹഭാഗവും മൊറോക്കോ നിയന്ത്രിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഈ അവകാശവാദം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. സിയൂട്ട, മെലില്ല "പ്ലാസാസ് ഡി സോബെറേനിയ" എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾക്കുമേലുള്ള പരമാധികാരം മൊറോക്കോ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക മൊസാംബിക് – Republic of Mozambique A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക മ്യാന്മാർ – Republic of the Union of Myanmar
 • ബർമീസ്: မြန်မာပြည်ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်‌Myanma – Pyidaungzu Myanma Naingngandaw
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക യെമൻ – Republic of Yemen
 • അറബി: الجمهوريّة اليمنيةاليمنAl Yaman – Al Jumhūrīyah al Yamanīyah
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
യുനൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് → ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം – United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗം. ദി യുനൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്തിൽ പെടുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട്, നോർതേൺ അയർലന്റ്, സ്കോട്ട്ലാന്റ്, വെയിൽസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് യുനൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം. ഇതിന്റെ വിദൂര അധിനിവേശപ്രദേശങ്ങൾ ഇവയാണ്:

ബ്രിട്ടന്റെ കിരീടധാരിക്ക് മൂന്ന് സ്വയംഭരണാവകാശമുള്ള ക്രൗൺ ആശ്രിതപ്രദേശങ്ങൾക്കുമേൽ പരമാധികാരമുണ്ട്:

യുനൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് → ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ലക്സംബർഗ് – Grand Duchy of Luxembourg A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗം.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക വത്തിക്കാൻ നഗരം – State of the Vatican City A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ നിരീക്ഷക പദവി A ഇല്ല തിരുസഭയുടെ (ഹോളി സീ) ഭരണത്തിൻ കീഴിലുള്ള പരമാധികാരമുള്ള ഒരു അസ്തിത്വമാണ് വത്തിക്കാൻ. 178രാജ്യങ്ങളുമായി വത്തിക്കാന് നയതന്ത്രബന്ധമുണ്ട്. വത്തിക്കാന് "അംഗത്വമില്ലാത്ത രാജ്യം" എന്ന നിലയിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ സ്ഥിരം നിരീക്ഷകപദവിയുണ്ട് ഐ.എ.ഇ.എ., ഐ.ടി.യു., യു.പി.യു., ഡബ്ല്യൂ.ഐ.പി.ഒ. എന്നിവയിൽ വത്തിക്കാന് അംഗത്വമുണ്ട്. മാർപ്പാപ്പ നിയമിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് വത്തിക്കാൻ സിറ്റി ഭരിക്കുന്നത്. മാർപ്പാപ്പ റോമിലെ അതിരൂപതയുടെ ബിഷപ്പും ഔദ്യോഗികമലാതെയുള്ള (ex officio) തരത്തിൽ വത്തിക്കാനിലെ പരമാധികാരിയുമാണ്. വത്തിക്കാനു പുറത്തുള്ള ധാരാളംവസ്തുവകകൾ ഭരിക്കുന്നതും തിരുസഭയാണ്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക വാനുവാടു – Republic of Vanuatu A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക വിയറ്റ്നാം – Socialist Republic of Vietnam A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല പാരാസെൽ ദ്വീപുകൾക്കും സ്പാർട്ട്ലി ദ്വീപുകൾക്കും മേൽ വിയറ്റ്നാം പരമാധികാരം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക വെനിസ്വേല – Bolivarian Republic of Venezuela A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല 23 സംസ്ഥാനങ്ങളൂം ഒരു തലസ്ഥാന ജില്ലയും ഫെഡറൽ ഡിപ്പൻഡൻസികളും ചേർന്ന ഫെഡറേഷനാണ് വെനസ്വേല.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ശ്രീലങ്ക – Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
 • സിംഹള: ශ්රී ලංකාශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජයShrī Laṁkā – Shrī Laṁkā Prajātāntrika Samājavādī Janarajaya
 • തമിഴ്: இலங்கைஇலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசுIlaṅkai – Ilaṅkai Jaṉanāyaka Choṣhalichak Kuṭiyarachu
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല പണ്ട് സിലോൺ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സമോവ – Independent State of Samoa A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
ZZZസഹ്രാവി അറബ് ഡെമോക്രാറ്റിക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് (Sahrawi Arab Democratic Republic) → അംഗത്വമില്ല മൊറോക്കോ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സാൻ മരീനോ – Republic of San Marino A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സാംബിയ – Republic of Zambia A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സാവോ ടോം ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പെ – Democratic Republic of São Tomé and Príncipe A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല സാവോ ടോം ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പെയിൽ പ്രിൻസിപ്പെ എന്ന സ്വയംഭരണപ്രദേശമുണ്ട്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സിംബാബ്‌വെ – Republic of Zimbabwe A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സിംഗപ്പൂർ – Republic of Singapore
 • ഇംഗ്ലീഷ്: Singapore – Republic of Singapore
 • മലായ്: SingapuraRepublik Singapura
 • ചൈനീസ്: 新加坡新加坡共和国Xinjiapo – Xinjiapo Gongheguo
 • തമിഴ്: சிங்கப்பூர்சிங்கப்பூர் குடியரசுChiṅkappūr – Chiṅkappūr Kuṭiyarachu
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സിയറ ലിയോൺ – Republic of Sierra Leone A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സിറിയ – Syrian Arab Republic
 • അറബി: الجمهوريّة العربيّة السّوريّةسوريةSūrīyah – Al Jumhūrīyah al ‘Arabīyah as Sūrīyah
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല ഗോലാൻ കുന്നുകൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുകയാണ്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സുഡാൻ – Republic of the Sudan A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല 15 സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചേർന്ന ഫെഡറേഷനാണ് സുഡാൻ. അബൈയി എന്ന പ്രദേശത്തിന്മേലുള്ള പരമാധികാർമ് തർക്കത്തിലാണ്.
ZZZസുഡാൻ, ദക്ഷിണ → ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സുരിനാം – Republic of Suriname A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സെനെഗൽ – Republic of Senegal A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സെർബിയ – Republic of Serbia
 • സെർബിയൻ: СрбијаРепублика СрбијаSrbija – Republika Srbija
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല സെർബിയയിൽ വോജ്വോഡിന, കോസോവോ ആൻഡ് മെറ്റോഹിജിയ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്വയംഭരണപ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. കോസോഫോ ആൻഡ് മെറ്റോഹിജിയയുടെ സിംഹഭാഗവും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.
സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്ക് → ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സെയ്ഷെൽസ് – Republic of Seychelles A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല സെയ്ഷെയ്ൽസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ടെറിട്ടറിക്കുമേൽ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക Saint Kitts and Nevis – Federation of Saint Christopher and Nevis A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല സൈന്റ് കീറ്റ്സ് ആൻഡ് നീവസ് ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്തിൽ പെടുന്നു. 14 പാരിഷുകൾ ചേർന്ന ഫെഡറേഷനാണിത്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സെയിന്റ് ലൂസിയ A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല സൈന്റ് ലൂസിയ ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്തിൽ പെടുന്നു.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സൈന്റ് വിൻസന്റ് ആൻഡ് ദി ഗ്രെനേഡൈൻസ് A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല സൈന്റ് വിൻസന്റ് ആൻഡ് ഗ്രനേഡൈൻസ് ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്തിൽ പെടുന്നു.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സൈപ്രസ് – Republic of Cyprus A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗം. വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗം വസ്തുതാപരമായി വടക്കൻ സൈപ്രസ് എന്ന സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണ്. ടർക്കി എന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാംഗം വടക്കൻ സൈപ്രസിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സൊമാലിയ – Somali Republic A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല സൊമാലിയയുടെ ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ (ടി.എഫ്.ജി) രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നിയന്ത്രിക്കുന്നുള്ളൂ. പണ്ട്ലാന്റ്, ഗാൽമുഡഗ് എന്നിവ സൊമാലിയയുടെ സ്വയംഭരണപ്രദേശങ്ങളായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് (ഈ അവകാശവാദം ഔദ്യോഗികസർക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല), ഫലത്തിൽ ഒരു സ്വതന്ത്രരാജ്യം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ZZZസൊമാലിലാന്റ് (Somaliland) → കാണുക അംഗത്വമില്ല സൊമാലിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സോളമൻ ദ്വീപുകൾ A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല സോളമൻ ഐലന്റ്സ് ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്തിൽ പെടുന്നു.
ZZZസൗത്ത് ഒസ്സെഷ്യ (South Ossetia) → കാണുക അംഗത്വമില്ല ജോർജിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സൗദി അറേബ്യ – Kingdom of Saudi Arabia
 • അറബി: المملكة العربيّة السّعوديّةالسعوديةAs Su‘ūdīyah – Al Mamlakah al ‘Arabīyah as Su‘ūdīyah
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സ്പെയിൻ – Kingdom of Spain A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗം. സ്പെയിൻ സ്വയംഭരണാവകാശമുള്ള സമൂഹങ്ങളും (കമ്യൂണിറ്റികൾ) നഗരങ്ങളും ചേർന്നതാണ്. സിയൂട്ട, ഐല ഡെ അൽബോറബ്, ഐല പെറെജിൽ, ഐലാസ് ചാഫാറിനാസ്, മെലില്ല, പെനോൻ ഡെ അൽഹൂസെമാസ് എന്നിവയ്ക്കുമേൽ സ്പെയിനിനുള്ള പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഒളിവെൻസ, ടാലിഗ എന്നിവയ്ക്കുമേലുള്ള പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ജിബ്രാൾട്ടറിനുമേൽ സ്പെയിൻ പരമാധികാരം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സ്ലോവാക്യ – Slovak Republic A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗം.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സ്ലൊവീന്യ – Republic of Slovenia A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗം.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സ്വാസിലാന്റ് – Kingdom of Swaziland A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് – Swiss Confederation A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല 26 കന്റോണുകൾ ചേർന്ന ഫെഡറേഷനാണ് സ്വിറ്റ്സർലാന്റ്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സ്വീഡൻ – Kingdom of Sweden A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗം.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക Haiti – Republic of Haiti A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഹംഗറി A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗം.
ഹോളി സീ → ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഹോണ്ടുറാസ് – Republic of Honduras A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക റഷ്യ – Russian Federation
 • റഷ്യൻ: РоссияРоссийская ФедерацияRossiya – Rossiyskaya Federatsiya
A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ, ഒബ്ലാസ്റ്റുകൾ, ക്രൈസ്, സ്വയംഭരണാവകാശമുള്ള കോക്രുഗുകൾ, ഫെഡറൽ നഗരങ്ങൾ, ഒരു സ്വയംഭരണാവകാശമുള്ള ഒബ്ലാസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ 83 ഫെഡറൽ മേഖലകൾ (സബ്ജക്റ്റുകൾ) ചേർന്ന ഫെഡറേഷനാണ് റഷ്യ. പ്രത്യേക വംശങ്ങളുടെ റിപ്പബ്ലിക്കുകളാണ് (എത്ഥ്നിക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ) ഈ മേഖലകൾ പലതും. റഷ്യക്ക് സൗത്ത് ക്യൂറിൽ ദ്വീപുകൾക്ക് മേലുള്ള പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.
റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ → ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം ഇല്ല
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് മാസിഡോണിയ – Republic of Macedonia A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല മാസഡോണിയയുടെ പേര് സംബന്ധിച്ച തർക്കം കാരണം ഈ രാജ്യത്തെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും അന്താരാഷ്ട്രസംഘടകളും ചില രാജ്യങ്ങളും "ദി ഫോർമർ യൂഗോസ്ലാവ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് മാസഡോണിയ" എന്നാണ് വിവക്ഷിക്കുന്നത്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക റൊമാനിയ A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗമാണ് റൊമാനിയ.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക റുവാണ്ട – Republic of Rwanda A ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗം A ഇല്ല
ZZZഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗരാജ്യങ്ങളും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ നിരീക്ഷകപദവിയുള്ള രാജ്യങ്ങളും ↑ A ZZZ ZZZ
ZZZ AB B
ZZZ↓ മറ്റുരാജ്യങ്ങൾ ↓ D AAA ZZZ
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക അബ്ഘാസിയ – Republic of Abkhazia
 • അബ്ഘാസ്: АҧсныАҧсны АҳәынҭқарраApsny – Apsny Akheyntkarra
 • റഷ്യൻ: AбхазияРеспублика АбхазияAbhaziya – Respublika Abhaziya
D അംഗത്വമില്ല B ജോർജിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഉത്തര കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സെർബിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൊമാലിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ചൈന അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു തായ്‌വാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ദക്ഷിണ കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു അസർബൈജാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൈപ്രസ് അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു മൊറോക്കോ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മോൾഡോവ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മാലി അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു റഷ്യ, നാവുറു, നിക്കരാഗ്വ, തുവാലു, വാനുവാട്ടു, വെനസ്വേല, സൗത്ത് ഒസ്സെഷ്യ, ട്രാൻസ്നിസ്ട്രിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ അബ്ഘാസിയയെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ ഓട്ടോണോമസ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് അബ്ഘാസിയയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക കുക്ക് ദ്വീപുകൾ D ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഒന്നോ അതിലധികമോ പ്രത്യേക സംഘടനകളിൽ അംഗത്വമുണ്ട്. A ഇല്ല , സ്വതന്ത്രസഹകരണത്തിലുള്ള രാജ്യമാണിത്. ജപ്പാൻ, നെതർലാന്റ്സ്, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു. പല ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സംഘടകളുടെയും അംഗമാണ് കുക്ക് ദ്വീപുകൾ. ഉടമ്പടികളിലേർപ്പെടാനുള്ള അവകാശവും കുക്ക് ദ്വീപുകൾക്കുണ്ട്. ന്യൂസിലാന്റിന്റെ രാജ്യത്തലവൻ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെയും രാജ്യത്തലവൻ. പൗരത്വവും ന്യൂസിലാന്റിനും ഈ രാജ്യത്തിനും ഒന്നുതന്നെ.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക കൊസോവ് – Republic of Kosovo D ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അംഗത്വമില്ല; എന്നാലും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഒന്നോ അതിലധികമോ പ്രത്യേക സംഘടനകളിൽ അംഗത്വമുണ്ട് B ജോർജിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഉത്തര കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സെർബിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൊമാലിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ചൈന അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു തായ്‌വാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ദക്ഷിണ കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു അസർബൈജാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൈപ്രസ് അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു മൊറോക്കോ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മോൾഡോവ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മാലി അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു കൊസോവോ ഏകപക്ഷീയമായി 2008-ൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി, 91 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ അംഗങ്ങളുടെയും തായ്‌വാന്റെയും അംഗീകാരം കൊസോവോയ്ക്കുണ്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാസമിതിയുടെ 1244-ആം പ്രമേയമനുസരിച്ച് കൊസോവോ ഔദ്യോഗികമായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഇടക്കാല ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ കീഴിലാണ്. സെർബിയ കൊസോവോയ്ക്കുമേൽ പരമാധികാരമുണ്ട് എന്ന അവകാശവാദം മുറുകെപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മറ്റംഗങ്ങളും അംഗങ്ങളല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളും സെർബിയയുടെ പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കുകയോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നിലപാടെടുക്കാതിരിക്കുകയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്റർനാഷണൽ മോണിട്ടറി ഫണ്ട്, ലോകബാങ്ക് എന്നിവയിൽ കൊസോവോ അംഗമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിന്റെ മേലും കൊസോവോ റിപ്പബ്ലിക്കിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ടെങ്കിലും വടക്കൻ കൊസോവോയ്ക്കു മേൽ പരിമിതമായ നിയന്ത്രണമേയുള്ളൂ.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ട്രാൻസ്നിസ്ട്രിയ – Transnistrian Moldovan Republic (Pridnestrovie, Trans-Dniester)
 • റഷ്യൻ: ПриднестровьеПриднестровская Молдавская РеспубликаPridnestrovye – Pridnestrovskaya Moldavskaya Respublika
 • ഉക്രൈനിയൻ: Придністров'яПридністровська Молдавська РеспублікаPridnistrov'ya – Pridnistrovs'ka Moldavs'ka Respublika
 • റൊമാനിയൻ: ТранснистрияРепублика Молдовеняскэ НистрянэTransnistria – Republica Moldovenească Nistreană
D അംഗത്വമില്ല B ജോർജിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഉത്തര കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സെർബിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൊമാലിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ചൈന അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു തായ്‌വാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ദക്ഷിണ കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു അസർബൈജാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൈപ്രസ് അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു മൊറോക്കോ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മോൾഡോവ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മാലി അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു വസ്തുതാപരമായി ഇതൊരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമാണെങ്കിലും അബ്ഘാസിയ, സൗത്ത് ഒസ്സെഷ്യ എന്നീ രാഷ്ട്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ടെറിട്ടോറിയൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്നിസ്ട്രിയ എന്നാണ് മോൾഡോവ ഈ പ്രദേശത്തെ വിളിക്കുന്നത്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക തായ്‌വാൻ – Republic of China D പണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അംഗമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചില ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സംഘടനകളിൽ ചൈനീസ് തായ്പേയ് എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. B ജോർജിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഉത്തര കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സെർബിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൊമാലിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ചൈന അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു തായ്‌വാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ദക്ഷിണ കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു അസർബൈജാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൈപ്രസ് അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു മൊറോക്കോ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മോൾഡോവ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മാലി അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ചൈനയോട് ഭരണകൂടത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി1949 മുതൽ മത്സരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന (തായ്‌വാൻ). തായ്‌വാൻ ദ്വീപും സമീപ ദ്വീപുകളായ ക്വെമോയ്, മാറ്റ്സും, പ്രാറ്റാസ്, സ്പാർട്ട്ലി ദ്വീപുകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ തായ്‌വാന്റെ അധീനതയിലാണ്. ചൈനയുടെ പ്രദേശങ്ങൾക്കുമേലുള്ള അവകാശവാദം ഈ രാജ്യം ഇതുവരെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ചൈനയെ 22 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗരാജ്യങ്ങളും വത്തിക്കാനും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ചൈന റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ചൈനയുടെ മുഴുവൻ ഭൂവിഭാഗങ്ങൾക്കുമേലും അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ചൈന ലോകാരോഗ്യസംഘടന, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ പെടാത്ത അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ (ഉദാഹരണത്തിന് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റി തുടങ്ങിയവ) എന്നിവയിലൊക്കെ ചൈനീസ് തായ്പേയ് പോലുള്ള പേരുകളിലാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. 1945 മുതൽ 1971 വരെ ഈ രാജ്യം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അംഗമായിരുന്നു.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക നഗോർണോ-കാരബാക്ക് റിപ്പബ്ലിക് – Nagorno-Karabakh Republic
 • അർമേനിയൻ: Լեռնային ՂարաբաղԼեռնային Ղարաբաղի ՀանրապետությունLeṙnalin Ġarabaġ – Leṙnayin Ġarabaġi Hanrapetut‘yun
D അംഗത്വമില്ല B ജോർജിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഉത്തര കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സെർബിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൊമാലിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ചൈന അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു തായ്‌വാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ദക്ഷിണ കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു അസർബൈജാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൈപ്രസ് അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു മൊറോക്കോ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മോൾഡോവ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മാലി അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഫലത്തിൽ സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രമാണിത്. അബ്ഘാസിയ, സൗത്ത് ഒസ്സെഷ്യ ട്രാൻസ്നിസ്ട്രിയ എന്നിവ ഈ രാജ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ തങ്ങളുടേതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക നിയുവെ D ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ചില പ്രത്യേക സംഘടനകളിൽ അംഗമാണ്. A ഇല്ല സ്വതന്ത്രസഹകരണത്തിലുള്ള ഒരു രാജ്യമാണിത്. ചൈന ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പല ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സംഘടനളിൽ നിയുവേ അംഗമാണ്. ഉടമ്പടികളിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അധികാരവും നിയുവേയ്ക്കുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തിനും ന്യൂസിലാന്റിനും ഒരേ രാഷ്ട്രത്തലവനാണുള്ളത്. ഇവർ പൗരത്വവും പങ്കിടുന്നുണ്ട്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക നോർതേൺ സൈപ്രസ് – Turkish Republic of Northern Cyprus D അംഗത്വമില്ല B ജോർജിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഉത്തര കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സെർബിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൊമാലിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ചൈന അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു തായ്‌വാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ദക്ഷിണ കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു അസർബൈജാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൈപ്രസ് അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു മൊറോക്കോ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മോൾഡോവ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മാലി അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഏകരാജ്യം . ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോൺഫറൻസിൽ ടർക്കിഷ് സൈപ്രിയട്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന പേരിൽ നിരീക്ഷകരാജ്യമായി `979 മുതൽ പങ്കെടുത്തുവരുന്നു. ഇതു കൂടാതെ നാഖ്ചിവൻ ഓട്ടോണോമസ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ നിലപാടെടുത്തിട്ടില്ല. ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ തങ്ങളുടേതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക പാലസ്തീൻ – State of Palestine
 • അറബി: دولة فلسطينفلسطينFilasṭin – Dawlat Filasṭin
D ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അംഗത്വമില്ല; എന്നാലും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഒന്നോ അതിലധികമോ പ്രത്യേക സംഘടനകളിൽ അംഗത്വമുണ്ട് B ജോർജിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഉത്തര കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സെർബിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൊമാലിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ചൈന അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു തായ്‌വാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ദക്ഷിണ കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു അസർബൈജാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൈപ്രസ് അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു മൊറോക്കോ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മോൾഡോവ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മാലി അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട പാലസ്തീൻ രാജ്യത്തിന് 130 രാജ്യങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര അംഗീകാരമുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തിന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അതിർത്തികളോ സ്വന്തം പ്രദേശത്തിന്റെ മേൽ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണമോ ഇല്ല. പാലസ്തീനിയൻ നാഷണൽ അതോറിറ്റി താൽക്കാലികമായി ഭരണനിർവഹണത്തിനായി ഓസ്ലോ ഉടമ്പടി പ്രകാരം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സംവിധാനമാണ്. പരിമിതമായ പരമാധികാരത്തോടുകൂടിയ ഭരണം സ്വന്തം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യം നടത്തുന്നുണ്ട്. വിദേശരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള നയതന്ത്രബന്ധം നിലനിർത്തുന്നത് പാലസ്തീൻ വിമോചന സംഘടനയാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ പാലസ്തീന് അംഗരാജ്യമല്ലാത്ത നിലയിൽ സ്ഥിരം നിരീക്ഷകപദവിയുണ്ട്. യുനസ്കോയിലെ അംഗമാണ് പാലസ്തീൻ.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സഹ്രാവി അറബ് ഡെമോക്രാറ്റിക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക്
 • അറബി: الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطيةAl-Jumhūrīya al-`Arabīya as-Sahrāwīya ad-Dīmuqrātīya
 • സ്പാനിഷ്: República Árabe Saharaui Democrática
D അംഗത്വമില്ല B ജോർജിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഉത്തര കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സെർബിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൊമാലിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ചൈന അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു തായ്‌വാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ദക്ഷിണ കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു അസർബൈജാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൈപ്രസ് അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു മൊറോക്കോ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മോൾഡോവ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മാലി അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു 84 രാജ്യങ്ങൾ സഹ്രാവി അറബ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ എന്ന സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകാംഗമാണ് ഈ രാജ്യം. 2005-ൽ തുടങ്ങിയ ഏഷ്യൻ-ആഫ്രിക്കൻ സ്ട്രാറ്റജിക് കോൺഫറൻസിന്റെയും അംഗത്വം ഈ രാജ്യത്തിനുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സതേൺ പ്രോവിൻസിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിനു പകരം സഹ്രാവി അറബ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്, മൊറോക്കൻ മതിലിനു പടിഞ്ഞാറുള്ള വെസ്റ്റേൺ സഹാറ പ്രദേശം തങ്ങളുടേതാണെന്നവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിപ്പോൾ മൊറോക്കോയുടെ ഭാഗമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകൂടം ടിൻഡൗഫ് എന്ന പ്രദേശത്തുനിന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സോമാലിലാന്റ് – Republic of Somaliland
 • സൊമാലി: SoomaalilandJamhuuriyadda Soomaaliland
 • അറബി: جمهورية أرض الصومالأرض الصومالArd as-Sūmāl – Jumhūrīyat Ard as-Sūmāl
D അംഗത്വമില്ല B ജോർജിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഉത്തര കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സെർബിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൊമാലിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ചൈന അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു തായ്‌വാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ദക്ഷിണ കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു അസർബൈജാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൈപ്രസ് അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു മൊറോക്കോ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മോൾഡോവ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മാലി അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു വസ്തുതാപരമായി ഇതൊരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണ്. മറ്റൊരു രാജ്യവും ഈ രാജ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഈ രാജ്യത്തിലെ ഭൂവിഭാഗം മുഴുവനും തങ്ങളുടേതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു.
രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക സൗത്ത് ഒസ്സെഷ്യ – Republic of South Ossetia
 • ഒസ്സേഷ്യൻ: Хуссар ИрыстонРеспубликæ Хуссар ИрыстонKhussar Iryston – Respublikæ Khussar Iryston
 • റഷ്യൻ: Южная ОсетияРеспублика Южная ОсетияYuzhnaya Osetiya – Respublika Yuzhnaya Osetiya
D അംഗത്വമില്ല B ജോർജിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഉത്തര കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സെർബിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൊമാലിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ചൈന അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു തായ്‌വാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ദക്ഷിണ കൊറിയ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു അസർബൈജാൻ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൈപ്രസ് അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു മൊറോക്കോ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മോൾഡോവ അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു മാലി അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നു സൗത്ത് ഒസ്സെഷ്യ വസ്തുതാപരമായി ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണ്. സൗത്ത് ഒസ്സെഷ്യയെയും അബ്ഘാസിയയെയും അംഗീകരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യ, നിക്കരാഗ്വ, നൗറു, വെനസ്വേല, ട്രാൻസ് നിസ്ട്രിയ എന്നിവയാണ്. അബ്ഘാസിയയും സൗത്ത് ഒസ്സെഷ്യയെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ സൗത്ത് ഒസ്സെഷ്യൻ താൽക്കാലിക ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രദേശം മുഴുവനും എന്നവകാശപ്പെടുന്നു.
ZZZ↑ മറ്റുരാജ്യങ്ങൾ ↑ D ZZZ ZZZ
ZZZZ ZZZZ ZZZZ

പരമാധികാര രാജ്യമായി കണക്കാക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം

അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിലെ വിരുദ്ധ നിലപാട്

പൊതുവേ സ്വീകാര്യമായ പരമ്പരാഗത അന്താരാഷ്ട്ര നിയമമനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തെ രാജ്യമായി കണക്കാക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന അളവുകോൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് തിയറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്ഹുഡ് ആയി നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്രനിയമത്തിനുമുന്നിൽ രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ സ്ഥാനമുണ്ടാവണമെങ്കിൽ താഴെപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

 • സ്ഥിരമായ ഒരു പൗരസമൂഹം (a permanent population)
 • കൃത്യമായി നിർവ്വചിക്കപ്പെട്ട അതിർത്തികൾ (a defined territory)
 • ഭരണകൂടം (government)
 • മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധത്തിലേർപ്പെടാനുള്ള ശേഷി (capacity to enter into relations with the other states)

അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം ഒരു പ്രദേശത്തെ രാജ്യമായി കണക്കാക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡമായി ഉൾപ്പെടുത്തുക തർക്കവിഷയമാണ്. സ്വയം പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ രാജ്യരൂപീകരണം എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിനുദാഹരണമാണ് (The declarative theory of statehood) മോണ്ടെവിഡീയോ കൺവെൻഷൻ മുന്നോട്ടുവച്ച വാദഗതി. ഇതനുസരിച്ച് രാജ്യം എന്ന വസ്തുത നിലവിൽ വരാൻ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ അംഗീകാരം ആവശ്യമേയല്ല.

മറ്റുള്ള സിദ്ധാന്തം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് തിയറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്ഹുഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഈ സിദ്ധാന്തം മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഒരു പരമാധികാരരാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിച്ച രാജ്യത്തെയേ അന്താരാഷ്ട്രനിയമത്തിനുമുന്നിൽ പരമാധികാരരാജ്യമായി നിർവ്വചിക്കുന്നുള്ളൂ.

മേൽക്കൊടുത്ത പട്ടികയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡം

ഈ പട്ടികയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ

 • സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സ്ഥിരമായി ജനവാസമുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തിന്മേൽ നിയന്ത്രണം നടപ്പാക്കുന്നവയുമാണ്

അല്ലെങ്കിൽ

 • ഒരു പരമാധികാരരാഷ്ട്രമെങ്കിലും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്.

ഈ നിർവ്വചനത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗം സംബന്ധിച്ച് ചില രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായഭിന്നതയുണ്ടാവാം.

മേൽക്കൊടുത്ത മാനദണ്ഡങ്ങളനുസരിച്ച് പട്ടികയിൽ 206 അംഗങ്ങളുണ്ട്:

 • 203 രാജ്യങ്ങളെ ഒരു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ അംഗമെങ്കിലും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
 • സ്ഥിരമായി ജനവാസമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്കുമേൽ നിയന്ത്രണമുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അംഗത്വമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളേ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. (നഗോർണോ-കാരബാക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക്, ട്രാൻസ്നിസ്ട്രിയ എന്നിവ)
 • സ്ഥിരമായി ജനവാസമുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ മറ്റൊരു രാജ്യവും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. (സൊമാലിലാന്റ്)

കുറിപ്പുകൾ

 1. ഈ കോളം ഒരു രാജ്യം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗമാണോ അല്ലയോ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അംഗരാഷ്ട്രങ്ങളല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സംവിധാനത്തിൽ അന്തർദ്ദേശീയ ആണവോർജ്ജ ഏജൻസി, മറ്റുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ പ്രത്യേക ഏജൻസികൾ എന്നിവയോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ അംഗരാജ്യങ്ങളും ഒരു പ്രത്യേക ഏജൻസിയിലെങ്കിലും അംഗമാണ്. ഇവ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായകോടതിയുടെ നിയമാവലിയുടെ ഭാഗവുമാണ്.
 2. ഈ കോളം രാജ്യം പരമാധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ച ഏതെങ്കിലും പ്രധാന തർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായി മറ്റൊരു രാജ്യം അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യമേ ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ചെറിയ പ്രദേശത്തർക്കങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെയും അംഗീകാരത്തെയും സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്ന കോളത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
 3. യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ അംഗരാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ പരമാധികാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം (ലെജിസ്ലേറ്റീവ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജുഡീഷ്യൽ) ഈ കൂട്ടായ്കമയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്) ഇതിൽ 27 അംഗരാജ്യങ്ങളുണ്ട്.
 4. താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്:
 5. ഐറിഷ് രാജ്യത്തെ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് അയർലാന്റ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് (ഇത് ഔദ്യോഗികമായ വിവരണമാണ്, പേരല്ല). ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ഐർലന്റ് ദ്വീപും അയർലന്റ് രാജ്യവും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാനാണ്. ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങളാലും ഇങ്ങനെ വിളിക്കും. ഇത് എതിർക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
 6. വലിയ അളവിൽ സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ പട്ടിക കാണുക.
 7. അർജന്റീനയിലെ ഭരണഘടന (ആർട്ടിക്കിൾ. 35) താഴെപ്പറയുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നു: "യുനൈറ്റഡ് പ്രോവിൻസസ് ഓഫ് റിയോ ഡെ ലാ പ്ലാറ്റ (United Provinces of the Río de la Plata)", "അർജന്റൈൻ റിപ്പബ്ലിക്ക് (Argentine Republic)", "അർജന്റൈൻ കോൺഫെഡറേഷൻ (Argentine Confederation)" എന്നിവ. ഇതുകൂടാതെ "അർജന്റൈൻ രാജ്യം (Argentine Nation)" എന്ന പ്രയോഗം നിയമനിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 8. 60°S നു തെക്കുള്ള ദ്വീപുകളും അന്റാർട്ടിക്ക ഭൂഘണ്ഡവും അന്റാർട്ടിക് ട്രീറ്റി സിസ്റ്റത്തിന്റെ കീഴിൽ അന്തിമതീരുമാനമെടുക്കാതെ നീക്കിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഉടമ്പടിപ്രകാരം ഭൂപ്രദേശങ്ങൾക്കു മുകളിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ നിരാകരിക്കപ്പെടുകയോ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അർജന്റീന, ഓസ്ട്രേലിയ, ചിലി, ഫ്രാൻസ്, ന്യൂസിലാന്റ്, നോർവേ, ബ്രിട്ടൻ എന്നിവയാണ് ഭൂപ്രദേശത്തിനു മേൽ അവകാശവാദമുന്നയിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ. അർജന്റീനയും ചിലിയുമൊഴികെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ പരസ്പരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 9. കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ചിലവ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയായ എലിസബത്തിന് രാജ്യത്തലവന്റെ സ്ഥാനം നൽകുന്നു. ഇവയെ കോമൺവെൽത്ത് റെലം രാജ്യങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.
 10. കാശ്മീരിന്റെ മേലുള്ള പരമാധികാരം തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിലിരിക്കുകയാണ്. കാശ്മീരിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗങ്ങൾക്കുമേൽ (ചൈന മുഴുവൻ അവരുടേതാണെന്ന അവകാശവാദത്തിന്റെ ഭാഗമായി) അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. കാശ്മീർ ഇന്ത്യ, പാകിസ്താൻ, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗിക നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അതിർത്തിത്തർക്കങ്ങളുടെ പട്ടിക കാണുക.
 11. കൂടുതലോ കുറവോ ഫെഡറൽ സ്വഭാവമുള്ള രാജ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫെഡറേഷനുകളുടെ പട്ടികയിൽ ലഭ്യമാണ്.
 12. കൊറിയയുടെ യധാർത്ഥ ഭരണാവകാശം തങ്ങൾക്കാണെന്ന് ദക്ഷിണകൊറിയയും ഉത്തരകൊറിയയും അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഉത്തരകൊറിയയുടെ വിദേശബന്ധങ്ങൾ, ദക്ഷിണകൊറിയയുടെ വിദേശബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ കാണുക.
 13. നിയമപ്രകാരം കാനഡയുടെ നാമം ഒറ്റവാക്കിൽ "കാനഡ" എന്നു മാത്രമാണ്. ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരമുണ്ടെങ്കിലും ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്ത പേരാണ് ഡൊമിനിയൻ ഓഫ് കാനഡ (ഈ പേരിൽ നിയമപരമായ പേരും ഉൾപ്പെടുന്നു) എന്നാണ്. കാണുക.
 14. കിഴക്കൻ ടിമോറിന്റെ ഭരണകൂടം "ടിമോർ-ലെസ്റ്റെ" എന്നപേരാണ് തങ്ങളുടെ രാജ്യനാമത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീസ് പരിഭാഷയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
 15. ചുരുക്കെഴുത്ത് ഡിആർസി എന്നാണ്. കോങ്കോ കിൻഷാസ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പണ്ടുകാലത്ത് സയർ എന്നായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പേര്. 1971 മുതൽ 1997 വരെ ഇതായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികനാമം.
 16. സാമ്യമുള്ള ഒരു ചുരുക്കപ്പേര് ചെക്ക് സർക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്: ഇംഗ്ലീഷ് വകഭേദമായ ചെക്കിയ വിരളമായേ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ചെക്ക് ഭാഷയിലെയും മറ്റു ഭാഷകളിലെയും വകഭേദമായ (കെസ്കോ/Česko) കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്.
 17. പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ചൈനയെ (പിആർസി) സാധാരണഗതിയിൽ "ചൈന" എനാണ് വിളിക്കുന്നത്. റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ചൈനയെ (ആർഓസി) "തായ്‌വാൻ" എന്നാണ് വിളിക്കുക. റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ചൈന നയതന്ത്രതലത്തിൽ ചൈനീസ് തായ്പേയ് എന്നും മറ്റു പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്.
 18. യൂണിക്കോഡിൽ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ എന്നാണ് ഈ പേര് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത്
 19. 1949-ൽ കുമിംഗ്താങ് കക്ഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ചൈന ഭരണകൂടം ചൈനയിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ചൈനയിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയോട് തോൽക്കുമയും തായ്പേയിൽ ഒരു താൽക്കാലിക തലസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ചൈനയിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ചൈന സ്ഥാപിച്ചു. റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ചൈനയുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാനവും നിയമപരമായ നിലയും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളും നിലവിൽ തർക്കത്തിലാണ്. 1971-ൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ചൈനയുടെ അംഗത്വം പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ചൈനയ്ക്ക് നൽകിയതോടെ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ചൈന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ നിന്ന് സ്വയം പിൻവാങ്ങി. മിക്ക രാഷ്ട്രങ്ങളും പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ചൈനയെയാണ് ഒറ്റചൈനയുടെ പ്രതിനിധിയായി കണക്കാക്കുന്നത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഈ പ്രദേശത്തെ ചൈനയുടെ പ്രവിശ്യയായ തായ്‌വാൻ എന്നാണ് വർഗ്ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മിക്ക പരമാധികാര രാഷ്ട്രങ്ങളുമായും തായ്‌വാൻ ഭരണകൂടത്തിന് വാസ്തവത്തിൽ നയതന്ത്രബന്ധമുണ്ട്. തായ്‌വാനിലെ ഗണ്യമായ ഒരു വിഭാഗം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി രാഷ്ട്രീയശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്.
 20. ചൈന ഈ ദ്വീപുകൾക്കുമേൽ പരമാധികാരം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിയറ്റ്നാം എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനെതിരേ തർക്കവാദമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട് (അതിർത്തിത്തർക്കങ്ങൾ കാണുക);
 21. സ്പാർട്ട്ലി ദ്വീപുകൾക്ക് മേലുള്ള പരമാധികാരം ചൈന, തായ്‌വാൻ, വിയറ്റ്നാം, ബ്രൂണൈ, , എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കത്തിലിരിക്കുകയാണ്. ബ്രൂണൈ ഒഴിച്ചുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഈ ദ്വീപസമൂഹത്തിറ്റ്നെ ഭാഗങ്ങൾ കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ട് (അതിർത്തിത്തർക്കങ്ങളുടെ പട്ടിക കാണുക).
 22. പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ചൈനയുമായി നയതന്ത്രബന്ധം സ്ഥാപിച്ച തീയതികൾ, ചൈനയുടെ നയതന്ത്രബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ കാണുക.
 23. See Names of Japan for more detail.
 24. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കുവേണ്ടി Rigsfællesskabet കാണുക.
 25. അലാന്ദ് ദ്വീപുകൾ 1856-ലെ പാരീസ് ഉടമ്പടിയനുസരിച്ച് സൈനികവിമുക്തമാക്കപ്പെട്ടു. 1921-ൽ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഇത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫിൻലാന്റ് 1995-ൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർന്നപ്പോൾ ഇക്കാര്യം മറ്റൊരു രീതിയിൽ ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കപ്പെട്ടു. n
 26. ബർക്കിന എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. 1984 വരെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക നാമം അപ്പർ വോൾട്ട എന്നായിരുന്നു.
 27. പണ്ട് ഡഹോമേ എന്നായിരുന്നു ഈ പ്രദേശത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത്. ഇതായിരുന്നു 1975 വരെ ബെനിന്റെ ഔദ്യോഗിക നാമം.
 28. ബോസ്നിയ ഹെർസൊഗോവിനയുടെ വിഭജനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡൈട്ടൺ എഗ്രീമെന്റും ദി ജനറൽ അഗ്രീമെന്റ് ഫോർ പീസ് ഇൻ ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയും (1995 ഡിസംബർ 14) കാണുക. ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ഹൈ റെപ്രസന്റേറ്റീവ്. ശേഖരിച്ചത് 2011 ഫെബ്രുവരി 28.
 29. മോൾഡോവൻ ഭാഷ റുമാനിയൻ ഭാഷയായാണ് സാധാരണ കണക്കാക്കാറ്. മോൾഡോവൻ ഭാഷ കാണുക.
 30. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ബർമയുടെ ചുരുക്കപ്പേരായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് "മ്യാന്മാർ" എന്ന പുതിയ പേരാണ്. ഭരണകൂടം ഇംഗ്ലീഷിലെ ഔദ്യോഗിക നാമം "യൂണിയൻ ഓഫ് മ്യാന്മാർ (Union of Myanmar)" എന്നതിൽ നിന്ന് "റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ദി യൂണിയൻ ഓഫ് മ്യാന്മാർ (Republic of the Union of Myanmar)" എന്നാക്കി 2010 ഒക്ടോബറിൽ മാറ്റി.
 31. സൈപ്രസിന്റെ അന്താരാഷ്ട്രബന്ധങ്ങളും, സൈപ്രസ് തർക്കവും കാണുക.
 32. പിന്യിൻ ഭാഷ റോമൻ ലിപികളിലെഴുതിയത്.
 33. രാജ്യമല്ലെങ്കിലും പരമാധികാരമുള്ള ഓർഡർ ഓഫ് മാൾട്ട ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഓർഡർ ഓഫ് മാൾട്ട രാജ്യമാണെന്നോ തങ്ങൾക്ക് ഭൂപ്രദേശമുണ്ട് എന്നോ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. സൂക്ഷ്മരാജ്യങ്ങളെയും ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു സൂക്ഷ്മരാഷ്ട്രം അതിന്റെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് പലപ്പോഴും തർക്കത്തിനിടയാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാത്ത ജനവിഭാഗങ്ങളെയും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇവർ ഒന്നുകിൽ രാജ്യമില്ലാത്ത സമൂഹങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരോ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്തവരോ ആണ്

അവലംബം

 1. "ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ അംഗരാജ്യങ്ങൾ". ഐക്യരാഷ്ട്രസഭs. 2006 ജൂലൈ 3. ശേഖരിച്ചത് 2010 ആഗസ്റ്റ് 30. തീയതിയ്ക്ക് നൽകിയ വില പരിശോധിക്കുക: |accessdate= (സഹായം)
 2. പത്രക്കുറിപ്പ് ORG/1469 (2006 ജൂലൈ 3), ശേഖരിച്ചത് 2011 ഫെബ്രുവരി 28-ന്)
 3. "ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് - ഇന്റർനാഷണൽ". സിഐഎ വേൾഡ് ഫാക്റ്റ് ബുക്ക്. ശേഖരിച്ചത് 2011 നവംബർ 8.
 4. "കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് അയർലാന്റ് – Burnreacht na hÉireann". ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് അയർലാന്റ്. ശേഖരിച്ചത് 2011 നവംബർ 8. "ആർട്ടിക്കിൾ 3: ഐറിഷ് രാജ്യത്തിന്റെ ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയാണിത്...അയർലന്റ് ദ്വീപ് പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഒന്നിപ്പിക്കുകയെന്നത്...ഐക്യ അയർലന്റ് സമാധാനപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയേ നിലവിൽ വരാവൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു"
 5. "അൻഡോറ കൺട്രി പ്രൊഫൈൽ". ബിബിസി ന്യൂസ്. ശേഖരിച്ചത് 2011 നവംബർ 8.
 6. ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ദി യുനൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, കോൺഗ്രസ്സ്, ഓഫീസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി അസ്സസ്സ്മെന്റ് (1989). പോളാർ പ്രോസ്പെക്റ്റ്സ്: എ മിനറൽസ് ട്രീറ്റി ഫോർ അന്റാർട്ടിക്ക. യുനൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഗവണ്മെന്റ് പ്രിന്റിംഗ് ഓഫീസ്. p. 43. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 9781428922327. "മ്യൂച്വൽ റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് ക്ലെയിംസ് ഹാസ് ബീൻ ലിമിറ്റഡ് റ്റു ഓസ്ട്രേലിയ, ഫ്രാൻസ്, ന്യൂസിലാന്റ്, നോർവേ ആൻഡ് ദി യുനൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം ... ചിലി ആൻഡ് അർജന്റീന ഡു നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ഈച്ച് അതേഴ്സ് ക്ലെയിംസ് ..."
 7. പാകിസ്താൻ വേൾഡ് വ്യൂ - റിപ്പോർട്ട് 21 - വിസിറ്റ് റ്റു അസർബൈജാൻ സെനറ്റ് ഓഫ് പാകിസ്താൻ - സെനറ്റ് ഫോറിൻ റിലേഷൻസ് കമ്മിറ്റി, 2008
 8. നിലൂഫെർ ഭക്തിയാർ: "ഫോർ അസർബൈജാൻ പാകിസ്താൻ ഡസ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് അർമേനിയ ആസ് എ കൺട്രി" 2006 സെപ്റ്റംബർ 13 [14:03] - Today.Az
 9. ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ആന്റിഗ്വ ആൻഡ് ബർബുഡ. "ചാപ്റ്റർ 44: ദി ബർബുഡ ലോക്കൽ ഗവണ്മെന്റ് ആക്റ്റ്". ലോസ് ഓഫ് ആന്റിഗ്വ ആൻഡ് ബർബുഡ. ശേഖരിച്ചത് 2010-11-10.
 10. ദേശീയവും പ്രാദേശികവുമായ ഭാഷകളിലെ പേരുകളുടെ സ്രോതസ്സ് ജിയോനേംസ്. "ഇന്ത്യ". ഫ്രോലിച്ച്, വെർണർ. ശേഖരിച്ചത് 2010-07-14.
 11. അധിനിവേശപ്രദേശങ്ങൾ:
  • "ഇസ്രായേൽ-നിയന്ത്രിത ഗോലാൻ കുന്നുകൾ" (സെൻട്രൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസി. CIA World Factbook 2010, സ്കൈഹോഴ്സ് പബ്ലിഷിംഗ് ഇൻക്., 2009. പേജ്. 339. ISBN 1-60239-727-9.)
  • "...അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ ഗോലാൻ കുന്നുകളെ അധിനിവേശപ്രദേശമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ചർച്ചകളിലൂടെ ഇസ്രായേൽ പിൻവാണ്ടതാണ്..." ("title=CRS ഇഷ്യൂ ബ്രീഫ് ഫോർ കോൺഗ്രസ്സ്: ഇസ്രായേലി-യുനൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് റിലേഷൻസ്", കോൺഗ്രഷണൽ റിസേർച്ച് സർവീസ്, 2002 ഏപ്രിൽ 5. പേജ്. 5. ശേഖരിച്ചത്, 2010 ആഗസ്റ്റ് 1ന്.) * "ഓക്യുപൈഡ് ഗോലാൻ ഹൈറ്റ്സ്" (ട്രാവൽ അഡ്വൈസ്: ഇസ്രായേൽ ആൻഡ് ദി ഓക്യുപൈഡ് പാലസ്തീനിയൻ ടെറിട്ടറീസ്, യു.കെ. ഫോറിൻ ആൻഡ് കോമൺ വെൽത്ത് ഓഫീസ്. ശേഖരിച്ചത്, 2010 ആഗസ്റ്റ് 1-ന്.) * "ICRC-യുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗോലാൻ ഒരു അധിനിവേശപ്രദേശമാണ്." (ഐ.സി.ആർ.സി. ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദി ഓക്യുപൈഡ് ഗോലാൻ ഡ്യൂറിംഗ് 2007, ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദി റെഡ് ക്രോസ്സ്, 2008 ഏപ്രിൽ 24.) * "...അധിനിവേശപ്രദേശമായ സിറിയൻ ഗോലാൻ കുന്നുകൾ..." (ദി അറബ് പീസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, 2002, www.al-bab.com. ശേഖരിച്ചത് 2010 ആഗസ്റ്റ് 1-ന്.) * 2008-ൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഒരു പ്ലീനറി സമ്മേളനം അധിനിവേശപ്രദേശമായ സിറിയൻ ഗോലാൻ കുന്നുകൾ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രമേയം 161–1 എന്ന വോട്ടിന് പാസാക്കി. ഈ പ്രമേയം 497ആമത് യു.എൻ. പ്രമേയത്തോടുള്ള പിന്തുണ വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. (ജനറൽ അസംബ്ലി അതിന്റെ നാലാമത്തെ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശപ്രകാരം വൈവിദ്ധ്യമാർന്ന 26 നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. കോളനിവാഴ്ച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും, വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചതും, പാലസ്തീനിയൻ അഭയാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചതും ഇതിലുൾപ്പെടും, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ, 2008 ഡിസംബർ 5.)
 12. ഗോൾഡ്, ഡോറെ; ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കണ്ടമ്പററി അഫൈർസ് (2005 ആഗസ്റ്റ് 26). "ലീഗൽ അക്രോബാറ്റിക്സ്: ദി പാലസ്തീനിയൻ ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഗാസ ഈസ് സ്റ്റിൽ ഓക്യുപൈഡ് ഇവൻ ആഫ്റ്റർ ഇസ്രായേൽ വിത്ഡ്രോസ്". ജെറുസലേം ഇഷ്യൂ ബ്രീഫ്, വോളിയം. 5, നമ്പർ. 3. ജെറുസലേം സെന്റർ ഫോർ പബ്ലിക് അഫൈർസ്. ശേഖരിച്ചത് 2010-07-16. തീയതിയ്ക്ക് നൽകിയ വില പരിശോധിക്കുക: |date= (സഹായം)
 13. ബെൽ, അബ്രഹാം (2008 ജാനുവരി 28). "ഇന്റർനാഷണൽ ലോ ആൻഡ് ഗാസ: ദി അസ്സോൾട്ട് ഓൺ ഇസ്രായേൽസ് റൈറ്റ് റ്റു സെൽഫ് ഡിഫൻസ്". ജെറുസലേം ഇഷ്യൂ ബ്രീഫ്, വോളിയം. 7, നമ്പർ. 29. ജെറുസലേം സെന്റർ ഫോർ പബ്ലിക് അഫൈർസ്. ശേഖരിച്ചത് 2010-07-16. തീയതിയ്ക്ക് നൽകിയ വില പരിശോധിക്കുക: |date= (സഹായം)
 14. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫോറിൻ അഫൈർസ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ (2008 ജാനുവരി 22). അഡ്രസ്സ് ബൈ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ ലിവ്നി റ്റു ദി 8ത് ഹെർസ്ലിയ കോൺഫറൻസ്. Press release. ശേഖരിച്ച തീയതി: 2010-07-16.
 15. സാലിഹ്, സാക് എം. (2005 നവംബർ 17). "പീനലിസ്റ്റ്സ് ഡീസെഗ്രീ ഓവർ ഗാസാസ് ഓക്യുപ്പേഷൻ സ്റ്റേറ്റസ്". യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വിർജീനിയ സ്കൂൾ ഓഫ് ലോ. ശേഖരിച്ചത് 2010-07-16.
 16. "ഇസ്രായേൽ: 'ഡിസ്എൻഗേജ്മെന്റ്' വിൽ നോട്ട് എൻഡ് ഗാസ ഓക്യുപേഷൻ". ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച്. 2004 ഒക്ടോബർ 29. ശേഖരിച്ചത് 2010-07-16.
 17. കുർദിഷ് ഭാഷയിലെ ഔദ്യോഗികനാമത്തിന്റെ സ്രോതസ്സ് കുർദിസ്ഥാൻ റീജിയണൽ ഗവണ്മെന്റ്. "ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്". ശേഖരിച്ചത് 2010-07-15.
 18. സ്രോതസ്സ്: ഇറാആക്ക്കി ഭരണഘടന
 19. "ട്രീറ്റി ഓൺ ദി ബേസിക് റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജപ്പാൻ ആൻഡ് ദി റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കൊറിയ". ശേഖരിച്ചത് 2008-10-27.
 20. സിറിലിക് ലിപിയുടെ സ്രോതസ്സ് ജർമനിയുടെ ഫെഡറൽ ഫോറിൻ ഓഫീസാണ് ( കാണുക)
 21. യൂറോപ്പ, ശേഖരിച്ചത് 2011 ഫെബ്രുവരി 28-ന്
 22. കൊമോറോസ് ഭരണഘടന, ആർട്ടിക്കിൾ. 1.
 23. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്രീസ്, ആർട്ടിക്കിൾ. 105.
 24. പ്രാദേശികഭാഷകളുടെയും ന്യൂനപക്ഷഭഷകളുടെയും സ്രോതസ്സ് ജർമ്മനിയുടെ ഫെഡറൽ ഫോറിൻ ഓഫീസാണ് ( കാണുക) ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; "gmfa" എന്ന പേര് വ്യത്യസ്തമായ ഉള്ളടക്കത്തോടെ നിരവധി തവണ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നു
 25. ഇതുകൂടാതെയുള്ള പ്രാദേശികഭാഷകളിലെയും ന്യൂനപക്ഷ ഭാഷകളിലെയും പേര് എടുത്ത സ്രോതസ്സ്ജിയോനേംസ്. "ചിഅന". ഫ്രോലിച്ച്, വെർണർ. ശേഖരിച്ചത് 2010-07-14.
 26. ഫെഡറൽ ഫോറിൻ ഓഫീസ് ഓഫ് ജർമനി (2009 നവംബർ). "Beziehungen zu Deutschland". ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ജർമനി. ശേഖരിച്ചത് 2010-07-16. തീയതിയ്ക്ക് നൽകിയ വില പരിശോധിക്കുക: |date= (സഹായം) കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കുക്ക് ദ്വീപുകളുടെ വിദേശബന്ധങ്ങൾ കാണുക.
 27. ചൈന ഇന്റർനെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ (2007 ഡിസംബർ 13). "ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ജോയിന്റ് കമ്യൂണിക്വെ ഓൺ ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ചൈന ആൻഡ് നിയുവേ". ക്സിൻഹുവ ന്യൂസ് ഏജൻസി. ശേഖരിച്ചത് 2010-07-16.
 28. റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് നാവൂറു പെർമനെന്റ് മിഷൻ റ്റു ദി യുനൈറ്റഡ് നേഷൻസ്. "ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ്". യുനൈറ്റഡ് നേഷൻസ്. ശേഖരിച്ചത് 2010-07-16.
 29. http://untreaty.un.org/cod/repertory/art102/english/rep_supp8_vol6-art102_e_advance.pdf
 30. റേഡിയോ ന്യൂസിലാന്റ് ഇന്റർനാഷണൽ (2007 മാർച്ച് 26). "അമേരിക്കൻ സമോവ ഗവർണർ റെഡി റ്റു റെസിസ്റ്റ് ടോക്ലൗ'സ് ക്ലൈം റ്റു സ്വൈൻസ് ഐലന്റ്". റേഡിയോ ന്യൂസിലാന്റ് ലിമിറ്റഡ്. ശേഖരിച്ചത് 2010-07-16.
 31. ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ന്യൂസിലാന്റ്; ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ടോക്ലൗ (2007 ഒക്ടോബർ 8). "ഡ്രാഫ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ടോക്ലൗ – ഇംഗ്ലീഷ്". ന്യൂസിലാന്റ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡ്. ശേഖരിച്ചത് 2010-07-16.
 32. പാകിസ്താൻ ഭരണഘടന, ആർട്ടിക്കിൾ. 1.
 33. അസ്ലം, തസ്നീം (2006 ഡിസംബർ 11). "'പാകിസ്താൻ ഡസ് നോട്ട് ക്ലെയിം കാശ്മീർ ആസ് ആൻ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട്...'". ഔട്ട്ലുക്ക് ഇന്ത്യ (ദി ഔട്ട്ലുക്ക് ഗ്രൂപ്പ്).
 34. വില്യംസ്, ക്രിസ്റ്റെൻ പി. (2001). ഡിസ്പൈറ്റ് നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്സ്: തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്റ്റീസ് ഓഫ് മെയിന്റൈനിംഗ് വേൾഡ് പീസ്. ഗ്രീൻവുഡ് പബ്ലിഷിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്. pp. 154–155. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 9780275969349.
 35. പ്രുതി, ആർ.കെ. (2001). ആൻ എൻസൈക്ലോപീഡിക് സർവേ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ടെററിസം ഇൻ 21സ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി. അന്മോൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രവറ്റ്. ലിമിറ്റഡ്. pp. 120–121. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 9788126110919.
 36. [http:tpi.wikipedia.org|wiki|Papua_Niugini]
 37. അയ്മാര, ക്വെച്ചുവ എന്നീ ഭാഷകളുടെ സ്രോതസ്സ്: ജിയോനേംസ്. "പെറു". ഫ്രോലിച്ച്, വെർണർ. ശേഖരിച്ചത് 2010-07-14.
 38. ദേവനാഗരി ലിപിയും ഉർദു ലിപിയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഭാഷയുടെ സ്രോതസ്സ് ഇതാണ് ജിയോനേംസ്. "ഫിജി". ഫ്രോലിച്ച്, വെർണർ. ശേഖരിച്ചത് 2010-07-14.
 39. | chapterurl = http://www.itc.gov.fj/lawnet/fiji_act/cap122.html | accessdate = 2010-07-10}}
 40. "ചാപ്റ്റർ 122: റോട്ടുമ ആക്റ്റ്". ലോസ് ഓഫ് ഫിജി. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ദി സൗത്ത് പെസിഫിക്. 1978. ശേഖരിച്ചത് 2010-11-10. Unknown parameter |autr= ignored (സഹായം)
 41. "എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ നമപ്ർ. 220 1987 ജൂലൈ 15". ശേഖരിച്ചത് 2011-07-29.
 42. ബൊളീവിയയിൽ മറ്റ് 33 ഔദ്യോഗികഭാഷകളുണ്ട്. ഐമാര, ഗുവാരാണി, ക്വെച്ചുവ എന്നിവയുടെ സ്രോതസ്സ് താഴ്പ്പെറയുന്നു കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ബ്രസീൽ ഇൻ സാന്റാ ക്രൂസ് ഡെ ലാ സിയേറ. "ഡാറ്റോസ് ഡെ ബൊളീവിയ". ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ബ്രസീൽ. ശേഖരിച്ചത് 2010-07-15.
 43. കിയുൺ മിൻ. "ഗ്രീറ്റിംഗ്സ്". ജെജു സ്പെഷ്യൽ സെൽഫ്-ഗവേണിംഗ് പ്രോവിൻസ്. ശേഖരിച്ചത് 2010-11-10.
 44. ജാവി ലിപിയുടെയും തമിഴ്, ചൈനീസ് ലിപികളുടെയും സ്രോതസ്സ് ജിയോനേംസ്. "മലേഷ്യ". ഫ്രോലിച്ച്, വെർണർ. ശേഖരിച്ചത് 2010-07-14.
 45. പണ്ടുകാലത്തെ പ്രാദേശിക രൂപത്തിന്റെ സ്രോതസ്സ് ജിയോനേംസ്. "മാർഷൽ ഐലന്റ്സ്". ഫ്രോലിച്ച്, വെർണർ. ശേഖരിച്ചത് 2010-07-14.
 46. ബെർബെർ ഭാഷയുടെ സ്രോതസ്സ് "റോയൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ദി അമാസിഘ് കൾച്ചർ" (ഭാഷ: ബെർബെർ). ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് മൊറോക്കോ. ശേഖരിച്ചത് 2011-10-11.
 47. "മ്യാന്മാർ ഗെറ്റ്സ് ന്യൂ ഫ്ലാഗ്, ഒഫ്ഫീഷ്യൽ നേം, ആന്തം". റോയിട്ടേഴ്സ്. 2010 ഒക്ടോബർ 21. ശേഖരിച്ചത് 2010 ഒക്ടോബർ 22.
 48. ഐറിഷ്, സ്കോട്ടിസ്, വെൽഷ് എന്നീ ഭാഷകളുടെ സ്രോതസ്സ്: ജിയോനേംസ്. "യുനൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം". ഫ്രോലിച്ച്, വെർണർ. ശേഖരിച്ചത് 2010-07-14.
 49. "നോൺ-മെംബർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് എന്റിറ്റീസ്". യുനൈറ്റഡ് നേഷൻസ്. 2008 ഫെബ്രുവരി 29. ശേഖരിച്ചത് 2010 ആഗസ്റ്റ് 30. തീയതിയ്ക്ക് നൽകിയ വില പരിശോധിക്കുക: |accessdate= (സഹായം)
 50. വെല്ലർ, മാർക്ക്; നോബ്സ്, കാതറൈൻ (2010). അസിമട്രിക് ഓട്ടോണമി ആൻഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് എത്ഥ്നിക് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്സ്. ഫിലാഡെൽഫിയ, യുനൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്: യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പെൻസില്വാനിയ പ്രെസ്സ്. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 9780812242300.
 51. പ്രാദേശിക, ന്യൂനപക്ഷ ഭാഷകളിലെ പേരിന്റെ സ്രോതസ്സ്: ജിയോനേംസ്. "സ്പെയിൻ". ഫ്രോലിച്ച്, വെർണർ. ശേഖരിച്ചത് 2010-07-14.
 52. "ഹങ്കേറിയൻ ഫോറിൻ മിനിസ്ട്രി ഇൻഫർമേഷൻ ഷീറ്റ്" (PDF). ശേഖരിച്ചത് 2011-12-18.
 53. "ഓൺ ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് അബ്ഘാസിയ ആൻഡ് തുവാലു. | ദി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് അബ്ഘാസിയ". Mfaabkhazia.net. ശേഖരിച്ചത് 2011-12-18.
 54. "ഷാവേസ് ബാക്ക്സ് അബ്ഘാസിയ, സൗത്ത് ഒസെഷ്യ". സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ടൈംസ്. അസ്സോസിയേറ്റഡ് പ്രസ്സ്. 2010 ജൂലൈ 27. ശേഖരിച്ചത് 2011 ജൂൺ 5.
 55. "Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье признали независимость друг друга и призвали всех к этому же" (ഭാഷ: റഷ്യൻ). newsru.com. 2006-11-17. ശേഖരിച്ചത് 2011-06-05.
 56. 'See Regions and territories: Trans-Dniester (13 December 2005). BBC News. Retrieved January 17, 2006.
 57. "മാ റെഫേഴ്സ് റ്റു ചൈന ആസ് ആർ.ഒ.സി. ടെറിട്ടറി ഇൻ മാഗസിൻ ഇന്റർവ്യൂ.". തായ്പേയ് ടൈംസ്. 2008-10-08.
 58. ക്രൂഗർ, ഹൈകോ (2010). ദി നഗോർണോ-കാരബാക്ക് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്: എ ലീഗൽ അനാലിസിസ്. സ്പ്രിംഗർ. p. 55. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 9783642117879.
 59. നിക്കോഘോസ്യൻ, ഹോവ്ഹാന്നസ് (ആഗസ്റ്റ് 2010). "കൊസോവോ റൂളിംഗ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ അർമേനിയ ആൻഡ് അസർബൈജാൻ". HULIQ.com (ഹരേയെൻ പബ്ലിഷിംഗ്, LLC). ശേഖരിച്ചത് 2011-04-17. Unknown parameter |month= ignored (സഹായം); തീയതിയ്ക്ക് നൽകിയ വില പരിശോധിക്കുക: |date= (സഹായം)
 60. Вице-спикер парламента Абхазии: Выборы в НКР соответствуют всем международным стандартам: "Абхазия, Южная Осетия, НКР и Приднестровье уже давно признали независимость друг друга и очень тесно сотрудничают между собой", - сказал вице-спикер парламента Абхазии. ... "...Абхазия признала независимость Нагорно-Карабахской Республики..." - сказал он."
 61. "In detail: ദി ഫോറിൻ പോളിസി ഓഫ് പ്രിഡ്നെസ്ട്രോവി". പ്രിഡ്നസ്ട്രോവി. 2010-05-26. ശേഖരിച്ചത് 2010-06-29.
 62. റീജിയൺസ് ആൻഡ് ടെറിട്ടറീസ്: നഗോർണോ-കാരബാക്ക് കാണുക (2006 ജനുവരി 17). ബിബിസി ന്യൂസ്. ശേഖരിച്ചത്, 2006 ജനുവർ 1-ന്.
 63. "ജോയിന്റ് കമ്യൂണിക്വെ ഓൺ ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നിയ്വേ ആൻഡ് ദി പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ചൈന". എംബസ്സി ഓഫ് ദി പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ചൈന ഇൻ ലിത്വേനിയ. 2007-12-19. ശേഖരിച്ചത് 2012-02-07.
 64. See ദി വേൾഡ് ഫാക്റ്റ് ബുക്ക്|സൈപ്രസ് (2006 ജനുവരി 10). സെൻട്രൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസി. ശേഖരിച്ചത്: 2006 ജനുവരി 17.
 65. പാലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. "റോഡ് ഫോർ പാലസ്തീനിയൻ സ്റ്റേറ്റ്ഹുഡ്: റെക്കഗ്നിഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ". നെഗോസിയേഷൻ അഫയേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ശേഖരിച്ചത് 2011-07-28.
 66. See the following on statehood criteria:
  • മെൻഡസ്, എറോൾ (2010 മാർച്ച് 30), സ്റ്റേറ്റ്ഹുഡ് ആൻഡ് പാലസ്തീൻ ഫോർ ദി പർപ്പോസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ 12 (3) ഓഫ് ദി ഐ.സി.സി. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്, 2010 മാർച്ച് 30, pp. 28, 33, ശേഖരിച്ചത് 2011-04-17: "...പാലസ്തീൻ രാജ്യം പരമ്പരാഗതമായി മോണ്ടവീഡിയോ കൺവെൻഷനു കീഴിലുള്ള നിബന്ധനകൾക്കനുസൃതമാണ്..."; "...ഭൂരിപക്ഷം രാജ്യങ്ങളും പാലസ്തീൻ രാജ്യത്തെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വസ്തുത നിലവിലുള്ള കീഴ്വഴക്കങ്ങളനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായി കണക്കാക്കാൻ തക്ക കാരണമാണ്".
  • മക്കിന്നി, കാത്രിൻ എം. (1994), ദി ലീഗൽ എഫക്റ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഇസ്രായേലി-പിഎൽഒ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്: സ്റ്റെപ്സ് ടുവാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്ഹുഡ് ഫോർ പാലസ്തീൻ, സിയാറ്റിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലോ റിവ്യൂ (സിയാറ്റിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി) 18 (93): 97, ശേഖരിച്ചത് 2011-04-17: "രാജ്യരൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച തത്ത്വങ്ങളനുസരിച്ച് പാലസ്തീൻ രാജ്യം വസ്തുതാപരമായി നിലവിലുണ്ടെന്ന് വാദിക്കാവുന്നതാണ്".
  • മക്ഡൊണാൾഡ്, ആവ്രിൽ (സ്പ്രിംഗ് 2009), ഓപ്പറേഷൻ കാസ്റ്റ് ലെഡ്: ഡ്രോയിംഗ് ദി ബാറ്റിൽ ലൈൻസ് ഓഫ് ദി ലീഗൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ബ്രീഫ് (വാഷിംഗ്ടൻ കോളേജ് ഓഫ് ലോ, സെന്റർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിട്ടേറിയൻ ലോ) 25, ശേഖരിച്ചത് 2011-04-17: തീയതിയ്ക്ക് നൽകിയ വില പരിശോധിക്കുക: |date= (സഹായം) "മോണ്ടവീഡിയോ കൺവെൻഷനിലെ നിബന്ധനകളോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യരൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച തത്ത്വങ്ങളോ അനുസരിച്ചു നോക്കിയാലും പാലസ്തീൻ ഒരു രാജ്യമാണെന്ന് കണക്കാക്കാം."
 67. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. "Arab States: Palestine". United Nations. ശേഖരിച്ചത് 3 December 2011.
 68. International Crisis Group (23 May 2006), Somaliland: Time for African Union leadership, Africa Report (110): 10–13, ശേഖരിച്ചത് 2011-04-19
 69. Mesfin, Berouk (September 2009), The political development of Somaliland and its conflict with Puntland, ISS Paper (Institute for Security Studies) (200): 8, ശേഖരിച്ചത് 2011-04-19 Unknown parameter |month= ignored (സഹായം)
 70. Arieff, Alexis, De Facto Statehood? The Strange Case of Somaliland, Yale Journal of International Affairs (Spring/Summer 2008), ശേഖരിച്ചത് 2011-04-17
 71. റീജിയൺസ് ആൻഡ് ടെറിട്ടറീസ്: സൊമാലിലാന്റ് കാണുക (2005 ഡിസംബർ 30). ബിബിസി ന്യൂസ്. ശേഖരിച്ചത് 2006 ജനുവരി 17.
 72. Jansen, Dinah (2009), The Conflict between Self-Determination and Territorial Integrity: the South Ossetian Paradigm, Geopolitics vs. Global Governance: Reinterpreting International Security (Centre for Foreign Policy Studies, University of Dalhousie): 222–242, ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 9781896440613
 73. "റഷ്യ കൺഡംഡ് ഫോർ റെക്കഗ്നൈസിംഗ് റിബൽ റീജിയൺസ് regions". സി.എൻ.എൻ..കോം (Cകേബിൾ ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്ക്). 2008-08-26. ശേഖരിച്ചത് 2008-08-26.

ഗ്രന്ഥസൂചിക

 • ഫെഡറൽ ഫോറിൻ ഓഫീസ് ഓഫ് ജർമനി (2009 ഏപ്രിൽ 22). "Amtliche Bezeichnungen ausländischer Staaten in den Landessprachen" (PDF). ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ജർമനി. ശേഖരിച്ചത് 2010-07-14.
 • ബിസ്സിയോ, റോബർട്ട് റെമോ, എഡി. (1995). ദി വേൾഡ്: എ തേഡ് വേൾഡ് ഗൈഡ്: 1995/96. മോണ്ടെവിഡിയോ: ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടോ ഡെൽ ടെർസർ മുണ്ടോ. OCLC 476299738. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0-85598-291-1.
 • "കൺട്രീസ് ഓർ ഏരിയാസ്, കോഡ്സ് ആൻഡ് അബ്രീവിയേഷൻസ്". സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിവിഷൻ, യുനൈറ്റഡ് നേഷൻസ്. 2010 ഏപ്രിൽ 1.
 • ഡേവിസ്, ടിം (2009 ഫെബ്രുവരി 19). "വേൾഡ് കൺട്രീസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ലിസ്റ്റ്". Timdavis.com.au.
 • "ജിയോഗ്രാഫിക് നെയിംസ്". ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പബ്ലിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ, കാർട്ടോഗ്രാഫിക് സെക്ഷൻ, യുനൈറ്റഡ് നേഷൻസ്. 2000 സെപ്റ്റംബർ 7.
 • "ISO 3166-1 കൺട്രി നെയിംസ് ആൻഡ് കോഡ് എലമെന്റ്സ്". ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡാർഡൈസേഷൻ. 2010.
 • "ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രീസ് ടെറിട്ടറീസ് ആൻഡ് കറൻസീസ്". പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ. 2010 മേയ് 4.
 • Madore, David (2003 ഓഗസ്റ്റ് 3). "ഹൗ മെനി കൺട്രീസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദി വേൾഡ്?". Madore.org.
 • "ദി വേൾഡ് ഫാക്റ്റ്ബുക്ക്". യുനൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്: സെൻട്രൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസി. 2010.
 • വേൾഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ (ഫേം), ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് (2003). മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റിവ്യൂ 2003/04: ദി ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് ബിസിനസ് റിപ്പോർട്ട് (27th എഡി.). ലണ്ടൻ: കോഗാൻ പേജ്. p. 161. OCLC 51992589. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0-7494-4066-4.

രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക

Аҧсшәа Атәылақәеи атерриториақәеи алфавиттә рыхьӡынҵа ▪ Адыгабзэ Хэгъэгухэр ▪ Afrikaans Lys van lande ▪ Alemannisch Liste unabhängiger Staaten ▪ አማርኛ የአለም አገራት ዝርዝር ▪ Aragonés Estatos d'o mundo ▪ Ænglisc Land þǣre worulde ▪ العربية قائمة الدول ▪ ܐܪܡܝܐ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ ▪ مصرى لستة الدول السايده ▪ অসমীয়া সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ তালিকা ▪ Asturianu Llista de países ▪ Azərbaycanca Dünya ölkələrinin siyahısı ▪ Башҡортса Донъя илдәре һәм территориялары ▪ Boarisch Listn vo de Stootn ▪ Žemaitėška Šaliū sārašos ▪ Bikol Central Lista nin mga nasyon ▪ Беларуская Спіс краін паводле алфавіта ▪ Беларуская (тарашкевіца)‎ Сьпіс краінаў і тэрыторыяў па альфабэце ▪ Български Списък на страните ▪ भोजपुरी स्वतंत्र आ स्वायत्त देशन के सूची ▪ Bahasa Banjar Daptar nagara di dunia ▪ বাংলা সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের তালিকা ▪ བོད་ཡིག རྒྱལ་ཁབ་དག་གི་མིང་། ▪ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী দেশর নাঙর তালিকাহান ▪ Brezhoneg Roll riezoù ar Bed ▪ ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ Daftar ᨓᨊᨘᨕ ᨓᨊᨘᨕ ᨑᨗ ᨒᨗᨊᨚ ▪ Буряад Улас оронуудай жагсаалта ▪ Català Llista d'estats independents i territoris dependents ▪ Chavacano de Zamboanga Anexo:Maga Nacion del Mundo ▪ Cebuano Talaan sa mga nasod ▪ ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᏚᎾᏙᏢᏩᏗᏒ ᏙᎪᏪᎸ ▪ کوردیی ناوەندی پێرستی دەوڵەتانی جیھان ▪ Qırımtatarca Memleketler cedveli ▪ Čeština Seznam států světa ▪ Cymraeg Gwledydd y byd ▪ Dansk Verdens lande ▪ Deutsch Liste der Staaten der Erde ▪ Zazaki Dewleti ▪ Dolnoserbski Lisćina krajow ▪ ཇོང་ཁ List of countries ▪ Ελληνικά Κατάλογος χωρών ▪ English List of sovereign states ▪ Esperanto Listo de sendependaj ŝtatoj ▪ Español Anexo:Países ▪ Eesti Maailma riikide loend ▪ Euskara Estatu burujabeen eta hiriburuen zerrenda ▪ فارسی فهرست کشورهای مستقل ▪ Fulfulde Ngaluuji leydi ▪ Suomi Luettelo itsenäisistä valtioista ▪ Võro Maailma maaq ▪ Føroyskt Heimsins lond ▪ Français Liste des pays du monde ▪ Arpetan Lista des payis du mondo ▪ Nordfriisk Portaal:Lönje ▪ Furlan Liste di Stâts dal mont ▪ Frysk List fan lannen en territoaria ▪ Gaeilge Liosta tíortha ▪ Gagauz Devletlär tablițası ▪ Gàidhlig Dùthchannan an t-Saoghail ▪ Galego Lista de países ▪ Avañe'ẽ Opaite tetã yvygua ▪ Gaelg Rolley çheeraghyn y theihill ▪ Hausa Jerin kasashen ▪ Hawaiʻi Papa o nā ʻāina ▪ עברית מדינות לפי שם ▪ हिन्दी विश्व के सभी देश ▪ Hrvatski Popis država ▪ Hornjoserbsce Lisćina njewotwisnych statow ▪ Kreyòl ayisyen Lis peyi ▪ Magyar Országok és területek listája ▪ Հայերեն Երկրների և տարածքների այբբենական ցանկ ▪ Interlingua Appendice:Lista de statos e entitates soveran ▪ Bahasa Indonesia Daftar negara berdaulat ▪ Interlingue Liste del landes del munde ▪ Igbo Ndetu obodo ▪ Ilokano Listaan dagiti naturay nga estado ▪ Ido Listo di nedependanta stati ▪ Íslenska Listi yfir fullvalda ríki ▪ Italiano Stati del mondo ▪ 日本語 国の一覧 ▪ Patois Di Konchri a di Wol ▪ La .lojban. gugde liste ▪ Basa Jawa Pratélaning praja atmabuh ▪ ქართული ქვეყნების სია ▪ Qaraqalpaqsha Ma'mleketler dizimi ▪ Taqbaylit Umuɣ n timura n umaḍal ▪ Kongo Yinsi ▪ Қазақша Әлем елдерінің тізімі ▪ Kalaallisut Silarsuarmi nunat ▪ ភាសាខ្មែរ បញ្ជីរាយនាម ប្រទេស ▪ ಕನ್ನಡ ಸಾರ್ವಭೌಮ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ ▪ 한국어 나라 목록 ▪ Kurdî Lîsteya dewletên cîhanê ▪ Kernowek Roll a gwlasow ▪ Кыргызча Дүйнө өлкөлөрү ▪ Latina Nationes mundi ▪ Ladino Lista de paizes ▪ Lëtzebuergesch Lëscht vun de Staate vun der Welt ▪ Limburgs Lies van continente en lenj ▪ Lingála Molɔngɔ́ ya bisé ya mokili ▪ Lietuvių Sąrašas:Šalių sąrašas ▪ Latgaļu Pasauļa vaļsteibu saroksts ▪ Latviešu Suverēno valstu uzskaitījums ▪ मैथिली सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रसभक सूची ▪ Basa Banyumasan Daftar negara berdaulat ▪ Malagasy Lisitry ny firenena ▪ Baso Minangkabau Daftar nagara badaulaik ▪ Македонски Список на држави во светот ▪ Монгол Дэлхийн улс орны нэрс ▪ मराठी जगातील देशांची यादी ▪ Bahasa Melayu Senarai negara berdaulat ▪ Malti Pajjiżi tad-dinja ▪ Mirandés Lhista de paízes ▪ မြန်မာဘာသာ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင် နိုင်ငံများစာရင်း ▪ Napulitano Lista d''e Paise d''o munno ▪ Plattdüütsch List vun Länner ▪ Nedersaksies Lieste van lanen van de wereld ▪ नेपाली सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रहरूको सूची ▪ Norsk nynorsk Verdas land ▪ Norsk bokmål Liste over stater ▪ Nouormand Liste des pays du monde ▪ Diné bizaad Kéyah Daʼnaaznilígíí ▪ Occitan Lista dels païses del Mond ▪ Livvinkarjala Mualoin luvettelo ▪ ଓଡ଼ିଆ ସାର୍ବଭୌମ ସ୍ଵାଧୀନ ଦେଶମାନଙ୍କର ତାଲିକା ▪ Ирон Бæстæты номхыгъд ▪ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ▪ Pangasinan Listaan na saray bansa ▪ Kapampangan Paktura da reng Bangsa ▪ Papiamentu Lista di país independente ▪ Deitsch Lischt vun Lenner ▪ Norfuk / Pitkern Lyst o' kuntrii ▪ Polski Państwa świata ▪ پنجابی دیساں دی لسٹ ▪ پښتو د خپلواکو هېوادونو لړليک ▪ Português Lista de Estados soberanos ▪ Runa Simi Wikipidiya:Unanchakunap Plantillankuna ▪ Rumantsch Glista dals stadis independents ▪ Romani Patrinipen le themengo ▪ Română Lista statelor lumii ▪ Armãneashti Vãsãliili di pi Terra (2) ▪ Русский Алфавитный список стран и территорий ▪ Русиньскый Алфавітный список країн і теріторій ▪ संस्कृतम् देशाः ▪ Саха тыла Дойдулар тиһиктэрэ ▪ Sardu Istados de su mundu ▪ Sicilianu Lista dî Paisi dû Munnu ▪ Scots Leet o kintras ▪ سنڌي خود مختيار رياستن جي فهرست ▪ Sámegiella Máilmmi riikkat ja eará oasit ▪ Srpskohrvatski / српскохрватски Lista država ▪ සිංහල ස්වෛරී රාජ්‍ය ලැයිස්තුව ▪ Simple English List of countries ▪ Slovenčina Zoznam štátov ▪ Slovenščina Seznam suverenih držav ▪ Gagana Samoa Lisi o atunuu ▪ Soomaaliga Dalalka ▪ Српски / srpski Списак држава ▪ Sranantongo Rei fu kondre ▪ SiSwati Emave emhlaba ▪ Seeltersk Lounde ▪ Basa Sunda Daptar nagara ▪ Svenska Lista över självständiga stater ▪ Kiswahili Madola ▪ தமிழ் உலக நாடுகள் பட்டியல் (அகர வரிசையில்) ▪ తెలుగు దేశాల జాబితా ▪ Tetun Nasaun sira-nia Naran no Kapitál sira ▪ Türkmençe Döwletler ▪ Tagalog Talaan ng mga bansa ▪ Tok Pisin Ol kantri ▪ Türkçe Ülkeler listesi ▪ Татарча/tatarça Дөнья дәүләтләре исемлеге ▪ Удмурт Дуннеысь кунъёс ▪ ئۇيغۇرچە / Uyghurche نۆۋەتتىكى ھادىسە ▪ Українська Список країн світу ▪ اردو خود مختار ریاستوں کی فہرست ▪ Oʻzbekcha/ўзбекча Davlatlar roʻyxati ▪ Vèneto Stati del mondo ▪ Vepsän kel’ Mail'man valdkundad ▪ Tiếng Việt Danh sách quốc gia ▪ Winaray Lista hin mga nasod ▪ Wolof Limu réewi àdduna bi ▪ 吴语 世界地理索引 ▪ Хальмг Орн Нутгин буулһавр ▪ მარგალური მოსოფელიშ ქიანეფიშ ერკებული ▪ ייִדיש רשימה:לענדער פון דער וועלט ▪ Yorùbá Àkójọ àwọn orílẹ̀-èdè ▪ 中文 世界政區索引 ▪ Bân-lâm-gú Kok-ka lia̍t-toaⁿ ▪ 粵語 國家同地區一覽

Source of information: Wikipedia, the free encyclopedia. We're not responsible for the content of this article and your use of this information. Disclaimer

രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക: Goods

Using this page, you can quickly and easily search for the "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" related products in the best online stores. For your convenience the search term is already added to the search box. You can either make a search right now or modify the query somehow (for example, "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക 2017").

You can also change the category of required goods. The "Home" category is selected right now, so the search will be done in the web stores offering today's sale of home appliances, furniture, home & garden supplies related products and services. Thus, in just one click, you can check the current prices, offers, discounts, available goods, etc. Also make sure to check the today's sales in the selected online stores listed below.

US Delivery, Shipping to the United States

The delivery of goods is carried out internationally and across the United States. The goods are shipped to all US cities and towns.

Of course, the goods by request "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Alabama can be delivered to Birmingham, Montgomery, Mobile, Huntsville, Tuscaloosa, Hoover, Dothan, Decatur, Auburn, Madison, Florence, Gadsden, Vestavia Hills, Prattville, Phenix City, Alabaster, Bessemer, Enterprise, Opelika, Homewood, Northport, Anniston, Prichard, Athens. And other cities and towns, such as Daphne, Pelham, Oxford, Albertville, Selma, Mountain Brook, Trussville, Troy, Center Point, Helena, Hueytown, Talladega, Fairhope, Ozark, Alexander City, Cullman, Scottsboro, Millbrook, Foley, Hartselle, Fort Payne, Gardendale, Jasper, Saraland, Muscle Shoals, Eufaula, and so on.

And any things related with "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Alaska can be shipped to such cities as Anchorage, Fairbanks, Juneau, Sitka, Ketchikan, Wasilla, Kenai, Kodiak, Bethel, Palmer, Homer, Unalaska, Barrow, Soldotna, Valdez, Nome, Kotzebue, Seward, Wrangell, Dillingham, Cordova, North Pole, Houston, Craig, Hooper Bay, Akutan and smaller towns.

No need to say, the products related to the term "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Arizona can be shipped to Phoenix, Tucson, Mesa, Chandler, Glendale, Scottsdale, Gilbert, Tempe, Peoria, Surprise, Yuma, Avondale, Flagstaff, Goodyear, Lake Havasu City, Buckeye, Casa Grande, Sierra Vista, Maricopa, Oro Valley, Prescott, Bullhead City, Prescott Valley. Delivery is also carried out in Apache Junction, Marana, El Mirage, Kingman, Queen Creek, Florence, San Luis, Sahuarita, Fountain Hills, Nogales, Douglas, Eloy, Payson, Somerton, Paradise Valley, Coolidge, Cottonwood, Camp Verde, Chino Valley, Show Low, Sedona...

Of course, the found goods by query "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Arkansas can be received in such cities as Little Rock, Fort Smith, Fayetteville, Springdale, Jonesboro, North Little Rock, Conway, Rogers, Pine Bluff, Bentonville, Hot Springs, Benton, Texarkana, Sherwood, Jacksonville, Russellville, Bella Vista, West Memphis, Paragould, Cabot. You can also buy these goods in Searcy, Van Buren, El Dorado, Maumelle, Blytheville, Forrest City, Siloam Springs, Bryant, Harrison, Hot Springs Village, Mountain Home, Marion, Helena-West Helena, Camden, Magnolia, Arkadelphia, Malvern, Batesville, Hope, and other cities and towns.

Undoubtedly, the products related to the term "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in California can be delivered to Los Angeles, San Diego, San Jose, San Francisco, Fresno, Sacramento, Long Beach, Oakland, Bakersfield, Anaheim, Santa Ana, Riverside, Stockton, Chula Vista, Fremont, Irvine, San Bernardino, Modesto, Oxnard, Fontana, Moreno Valley, Glendale, Huntington Beach, Santa Clarita, Garden Grove. You can also buy these goods in Santa Rosa, Oceanside, Rancho Cucamonga, Ontario, Lancaster, Elk Grove, Palmdale, Corona, Salinas, Pomona, Torrance, Hayward, Escondido, Sunnyvale, Pasadena, Fullerton, Orange, Thousand Oaks, Visalia, Simi Valley, Concord, Roseville, Santa Clara, Vallejo, Victorville. It's also available for those who live in El Monte, Berkeley, Downey, Costa Mesa, Inglewood, Ventura, West Covina, Norwalk, Carlsbad, Fairfield, Richmond, Murrieta, Burbank, Antioch, Daly City, Temecula, Santa Maria, El Cajon, Rialto, San Mateo, Compton, Clovis, Jurupa Valley, South Gate, Vista, Mission Viejo. It's also available for those who live in Vacaville, Carson, Hesperia, Redding, Santa Monica, Westminster, Santa Barbara, Chico, Whittier, Newport Beach, San Leandro, Hawthorne, San Marcos, Citrus Heights, Alhambra, Tracy, Livermore, Buena Park, Lakewood, Merced, Hemet, Chino, Menifee, Lake Forest, Napa. The delivery is also available in Redwood City, Bellflower, Indio, Tustin, Baldwin Park, Chino Hills, Mountain View, Alameda, Upland, Folsom, San Ramon, Pleasanton, Lynwood, Union City, Apple Valley, Redlands, Turlock, Perris, Manteca, Milpitas, Redondo Beach, Davis, Camarillo, Yuba City. You can also buy these goods in Rancho Cordova, Palo Alto, Yorba Linda, Walnut Creek, South San Francisco, San Clemente, Pittsburg, Laguna Niguel, Pico Rivera, Montebello, Lodi, Madera, Monterey Park, La Habra, Santa Cruz, Encinitas, Tulare, Gardena, National City, Cupertino. And other cities and towns, such as Huntington Park, Petaluma, San Rafael, La Mesa, Rocklin, Arcadia, Diamond Bar, Woodland, Fountain Valley, Porterville, Paramount, Hanford, Rosemead, Eastvale, Santee, Highland, Delano, Colton, Novato, Lake Elsinore, Brentwood, Yucaipa, Cathedral City, Watsonville, Placentia and smaller towns.

It goes without saying that any things related with "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Colorado can be delivered to Denver, Colorado Springs, Aurora, Fort Collins, Lakewood, Thornton, Arvada, Westminster, Pueblo, Centennial, Boulder, Greeley, Longmont, Loveland, Broomfield, Grand Junction, Castle Rock, Commerce City, Parker, Littleton, Northglenn, Brighton, Englewood. As well as in Wheat Ridge, Fountain, Lafayette, Windsor, Erie, Evans, Golden, Louisville, Montrose, Durango, Cañon City, Greenwood Village, Sterling, Lone Tree, Johnstown, Superior, Fruita, Steamboat Springs, Federal Heights, Firestone, Fort Morgan, Frederick, Castle Pines, and so on.

As you know, any products related with "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Connecticut can be delivered to the following cities: Bridgeport, New Haven, Hartford, Stamford, Waterbury, Norwalk, Danbury, New Britain, Bristol, Meriden, Milford, West Haven, Middletown, Norwich, Shelton, Torrington, New London, Ansonia, Derby, Groton, and other cities.

It goes without saying that any products related with "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Delaware can be received in Wilmington, Dover, Newark, Middletown, Smyrna, Milford, Seaford, Georgetown, Elsmere, New Castle, Millsboro, Laurel, Harrington, Camden, Clayton, Lewes, Milton, Selbyville, Bridgeville, Townsend.

It goes without saying that the goods related with "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Florida can be delivered to the following cities: Jacksonville, Miami, Tampa, Orlando, St. Petersburg, Hialeah, Tallahassee, Fort Lauderdale, Port St. Lucie, Cape Coral, Pembroke Pines, Hollywood, Miramar, Gainesville, Coral Springs, Miami Gardens, Clearwater, Palm Bay, Pompano Beach, West Palm Beach, Lakeland, Davie, Miami Beach, Boca Raton. The delivery is also available in Deltona, Plantation, Sunrise, Palm Coast, Largo, Deerfield Beach, Melbourne, Boynton Beach, Lauderhill, Fort Myers, Weston, Kissimmee, Homestead, Delray Beach, Tamarac, Daytona Beach, Wellington, North Miami, Jupiter, North Port, Coconut Creek, Port Orange, Sanford, Margate, Ocala, Sarasota, Pensacola and smaller towns.

No doubt, the products by request "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Georgia can be delivered to Atlanta, Columbus, Augusta, Macon, Savannah, Athens, Sandy Springs, Roswell, Johns Creek, Albany, Warner Robins, Alpharetta, Marietta, Valdosta, Smyrna, Dunwoody, Rome, East Point, Milton, Gainesville, Hinesville, Peachtree City, Newnan, Dalton, Douglasville, Kennesaw, LaGrange, Statesboro, Lawrenceville, Duluth, Stockbridge, Woodstock, Carrollton, Canton, Griffin, McDonough, Acworth, Pooler, Union City.

Usually, the found goods by query "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Hawaii can be sent to Honolulu, East Honolulu, Pearl City, Hilo, Kailua, Waipahu, Kaneohe, Mililani Town, Kahului, Ewa Gentry, Mililani Mauka, Kihei, Makakilo, Wahiawa, Schofield Barracks, Wailuku, Kapolei, Ewa Beach, Royal Kunia, Halawa, Waimalu, Waianae, Nanakuli, Kailua, Lahaina, Waipio, Hawaiian Paradise Park, Kapaa, etc.

No doubt, the found goods by query "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Idaho can be delivered to Boise, Meridian, Nampa, Idaho Falls, Pocatello, Caldwell, Coeur d'Alene, Twin Falls, Lewiston, Post Falls, Rexburg, Moscow, Eagle, Kuna, Ammon, Chubbuck, Hayden, Mountain Home, Blackfoot, Garden City, Jerome, Burley...

As always, the goods named "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Illinois can be shipped to Chicago, Aurora, Rockford, Joliet, Naperville, Springfield, Peoria, Elgin, Waukegan, Champaign, Bloomington, Decatur, Evanston, Des Plaines, Berwyn, Wheaton, Belleville, Elmhurst, DeKalb, Moline, Urbana, Crystal Lake, Quincy, Rock Island, Park Ridge, Calumet City, Pekin, Danville, St. Charles, North Chicago, Galesburg, Chicago Heights, Granite City, Highland Park, Burbank, O'Fallon, Oak Forest, Alton, Kankakee, West Chicago, East St. Louis, McHenry, Batavia, Carbondale, Freeport, Belvidere, Collinsville, Harvey, Lockport, Woodstock, and other cities.

No need to say, the found goods by query "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Indiana can be delivered to the following cities: Indianapolis, Fort Wayne, Evansville, South Bend, Carmel, Fishers, Bloomington, Hammond, Gary, Lafayette, Muncie, Terre Haute, Kokomo, Noblesville, Anderson, Greenwood, Elkhart, Mishawaka, Lawrence, Jeffersonville, Columbus, Portage, New Albany, Richmond, Westfield, Valparaiso, Goshen, Michigan City, West Lafayette, Marion, East Chicago, Hobart, Crown Point, Franklin, La Porte, Greenfield.

No doubt, any products related with "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Iowa can be received in Des Moines, Cedar Rapids, Davenport, Sioux City, Iowa City, Waterloo, Council Bluffs, Ames, West Des Moines, Dubuque, Ankeny, Urbandale, Cedar Falls, Marion, Bettendorf, Marshalltown, Mason City, Clinton, Burlington, Ottumwa, Fort Dodge, Muscatine, Coralville, Johnston, North Liberty, Altoona, Newton, Indianola.

As usual, the products related to the term "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Kansas can be shipped to such cities as Wichita, Overland Park, Kansas City, Olathe, Topeka, Lawrence, Shawnee, Manhattan, Lenexa, Salina, Hutchinson, Leavenworth, Leawood, Dodge City, Garden City, Junction City, Emporia, Derby, Prairie Village, Hays, Liberal, Gardner, Pittsburg, Newton, Great Bend, McPherson, El Dorado, Ottawa, Winfield, Arkansas City, Andover, Lansing, Merriam, Haysville, Atchison, Parsons, etc.

Usually, the goods by your query "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Kentucky can be delivered to Louisville, Lexington, Bowling Green, Owensboro, Covington, Hopkinsville, Richmond, Florence, Georgetown, Henderson, Elizabethtown, Nicholasville, Jeffersontown, Frankfort, Paducah, Independence, Radcliff, Ashland, Madisonville, Winchester, Erlanger, Murray, St. Matthews, Fort Thomas, Danville, Newport, Shively, Shelbyville, Glasgow, Berea, Bardstown, Shepherdsville, Somerset, Lyndon, Lawrenceburg, Middlesboro, Mayfield, etc.

Of course, the goods named "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Louisiana can be received in New Orleans, Baton Rouge, Shreveport, Metairie, Lafayette, Lake Charles, Kenner, Bossier City, Monroe, Alexandria, Houma, Marrero, New Iberia, Laplace, Slidell, Prairieville, Central, Terrytown, Ruston, Sulphur, Harvey, Hammond, Bayou Cane, Shenandoah, Natchitoches, Gretna, Chalmette, Opelousas, Estelle, Zachary...

No need to say, the goods by request "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Maine can be shipped to such cities as Portland, Lewiston, Bangor, South Portland, Auburn, Biddeford, Sanford, Saco, Augusta, Westbrook, Waterville, Presque Isle, Brewer, Bath, Caribou, Ellsworth, Old Town, Rockland, Belfast, Gardiner, Calais, Hallowell, Eastport, and so on.

As usual, any things related with "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Maryland can be shipped to Baltimore, Frederick, Rockville, Gaithersburg, Bowie, Hagerstown, Annapolis, College Park, Salisbury, Laurel, Greenbelt, Cumberland, Westminster, Hyattsville, Takoma Park, Easton, Elkton, Aberdeen, Havre de Grace, Cambridge, New Carrollton, Bel Air, and so on.

No need to say, the goods named "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Massachusetts can be sent to Boston, Worcester, Springfield, Lowell, Cambridge, New Bedford, Brockton, Quincy, Lynn, Fall River, Newton, Lawrence, Somerville, Framingham, Haverhill, Waltham, Malden, Brookline, Plymouth, Medford, Taunton, Chicopee, Weymouth, Revere, Peabody, Methuen, Barnstable, Pittsfield, Attleboro, Arlington, Everett, Salem, Westfield, Leominster, Fitchburg, Billerica, Holyoke, Beverly, Marlborough, Woburn, Amherst, Braintree, Shrewsbury, Chelsea, Dartmouth, Chelmsford, Andover, Natick, Randolph, Watertown, and other cities.

Of course, the goods by your query "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Michigan can be received in such cities as Detroit, Grand Rapids, Warren, Sterling Heights, Lansing, Ann Arbor, Flint, Dearborn, Livonia, Clinton, Canton, Westland, Troy, Farmington Hills, Macomb Township, Kalamazoo, Shelby, Wyoming, Southfield, Waterford, Rochester Hills, West Bloomfield, Taylor, Saint Clair Shores, Pontiac, Dearborn Heights, Royal Oak, Novi, Ypsilanti, Battle Creek, Saginaw, Kentwood, East Lansing, Redford, Roseville, Georgetown, Portage, Chesterfield Township, Midland, Bloomfield Charter Township, Oakland County, Saginaw, Commerce, Meridian, Muskegon, Lincoln Park, Grand Blanc, Holland, Orion, Bay City, Independence Charter Township, and other cities.

No doubt, the found goods by query "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Minnesota can be received in Minneapolis, Saint Paul, Rochester, Bloomington, Duluth, Brooklyn Park, Plymouth, Maple Grove, Woodbury, St. Cloud, Eagan, Eden Prairie, Coon Rapids, Blaine, Burnsville, Lakeville, Minnetonka, Apple Valley, Edina, St. Louis Park, Moorhead, Mankato, Maplewood, Shakopee, Richfield, Cottage Grove, Roseville, Inver Grove Heights, Andover, Brooklyn Center, Savage, Oakdale, Fridley, Winona, Shoreview, Ramsey, Owatonna, Chanhassen, Prior Lake, White Bear Lake, Chaska, Austin, Elk River, Champlin, Faribault, Rosemount, Crystal, Farmington, Hastings, New Brighton, etc.

No doubt, the products related to the term "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Mississippi can be shipped to such cities as Jackson, Gulfport, Southaven, Hattiesburg, Biloxi, Meridian, Tupelo, Greenville, Olive Branch, Horn Lake, Clinton, Pearl, Ridgeland, Starkville, Columbus, Vicksburg, Pascagoula, Clarksdale, Oxford, Laurel, Gautier, Ocean Springs, Madison, Brandon, Greenwood, Cleveland, Natchez, Long Beach, Corinth, Hernando, Moss Point, McComb, Canton, Carriere, Grenada, Brookhaven, Indianola, Yazoo City, West Point, Picayune, Petal, and other cities and towns.

And the products by request "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Missouri can be shipped to such cities as Kansas City, St. Louis, Springfield, Independence, Columbia, Lee’s Summit, O’Fallon, St. Joseph, St. Charles, Blue Springs, St. Peters, Florissant, Joplin, Chesterfield, Jefferson City, Cape Girardeau, Oakville, Wildwood, University City, Ballwin, Raytown, Liberty, Wentzville, Mehlville, Kirkwood, Maryland Heights, Hazelwood, Gladstone, Grandview, Belton, Webster Groves, Sedalia, Ferguson, Arnold, Affton...

Usually, any products related with "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Montana can be delivered to the following cities: Billings, Missoula, Great Falls, Bozeman, Butte, Helena, Kalispell, Havre, Anaconda, Miles City, Belgrade, Livingston, Laurel, Whitefish, Lewistown, Sidney, and other cities and towns.

Naturally, the goods by your query "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Nebraska can be bought in Omaha, Lincoln, Bellevue, Grand Island, Kearney, Fremont, Hastings, Norfolk, North Platte, Papillion, Columbus, La Vista, Scottsbluff, South Sioux City, Beatrice, Lexington, and other cities.

Of course, the goods named "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Nevada can be purchased if you live in Las Vegas, Henderson, Reno, North Las Vegas, Sparks, Carson City, Fernley, Elko, Mesquite, Boulder City, Fallon, Winnemucca, West Wendover, Ely, Yerington, Carlin, Lovelock, Wells, Caliente, and other cities.

Naturally, any products related with "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in New Hampshire can be purchased if you live in Manchester, Nashua, Concord, Derry, Dover, Rochester, Salem, Merrimack, Hudson, Londonderry, Keene, Bedford, Portsmouth, Goffstown, Laconia, Hampton, Milford, Durham, Exeter, Windham, Hooksett, Claremont, Lebanon, Pelham, Somersworth, Hanover, Amherst, Raymond, Conway, Berlin.

And today any things related with "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in New Jersey can be shipped to Newark, Jersey City, Paterson, Elizabeth, Edison, Woodbridge, Lakewood, Toms River, Hamilton, Trenton, Clifton, Camden, Brick, Cherry Hill, Passaic, Middletown, Union City, Old Bridge, Gloucester Township, East Orange, Bayonne, Franklin, North Bergen, Vineland, Union, Piscataway, New Brunswick, Jackson, Wayne, Irvington, Parsippany-Troy Hills, Howell, Perth Amboy, Hoboken, Plainfield, West New York, Washington Township, East Brunswick, Bloomfield, West Orange, Evesham, Bridgewater, South Brunswick, Egg Harbor, Manchester, Hackensack, Sayreville, Mount Laurel, Berkeley, North Brunswick, etc.

As always, any things related with "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in New Mexico can be sent to Albuquerque, Las Cruces, Rio Rancho, Santa Fe, Roswell, Farmington, South Valley, Clovis, Hobbs, Alamogordo, Carlsbad, Gallup, Deming, Los Lunas, Chaparral, Sunland Park, Las Vegas, Portales, Los Alamos, North Valley, Artesia, Lovington, Silver City, Española, and other cities.

It goes without saying that the goods by your query "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in New York can be received in New York, Buffalo, Rochester, Yonkers, Syracuse, Albany, New Rochelle, Mount Vernon, Schenectady, Utica, White Plains, Troy, Niagara Falls, Binghamton, Rome, Long Beach, Poughkeepsie, North Tonawanda, Jamestown, Ithaca, Elmira, Newburgh, Middletown, Auburn, Watertown, Glen Cove, Saratoga Springs, Kingston, Peekskill, Lockport, Plattsburgh, Cortland, Amsterdam, Oswego, Lackawanna, Cohoes, Rye, Gloversville, Beacon, Batavia, Tonawanda, Glens Falls, Olean, Oneonta, Geneva, Dunkirk, Fulton, Oneida, Corning, Ogdensburg, Canandaigua, Watervliet.

And of course, the found goods by query "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in North Carolina can be sent to Charlotte, Raleigh, Greensboro, Durham, Winston-Salem, Fayetteville, Cary, Wilmington, High Point, Greenville, Asheville, Concord, Gastonia, Jacksonville, Chapel Hill, Rocky Mount, Huntersville, Burlington, Wilson, Kannapolis, Apex, Hickory, Wake Forest, Indian Trail, Mooresville, Goldsboro, Monroe, Salisbury, Holly Springs, Matthews, New Bern, Sanford, Cornelius, Garner, Thomasville, Statesville, Asheboro, Mint Hill, Fuquay-Varina, Morrisville, Kernersville, Lumberton, Kinston, Carrboro, Havelock, Shelby, Clemmons, Lexington, Clayton, Boone and smaller towns.

Normally, the products by request "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in North Dakota can be received in such cities as Fargo, Bismarck, Grand Forks, Minot, West Fargo, Williston, Dickinson, Mandan, Jamestown, Wahpeton, Devils Lake, Watford City, Valley City, Grafton, Lincoln, Beulah, Rugby, Stanley, Horace, Casselton, New Town, Hazen, Bottineau, Lisbon, Carrington, and other cities and towns.

It goes without saying that any products related with "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Ohio can be delivered to the following cities: Columbus, Cleveland, Cincinnati, Toledo, Akron, Dayton, Parma, Canton, Youngstown, Lorain, Hamilton, Springfield, Kettering, Elyria, Lakewood, Cuyahoga Falls, Euclid, Middletown, Mansfield, Newark, Mentor, Cleveland Heights, Beavercreek, Strongsville, Fairfield, Dublin, Warren, Findlay, Lancaster, Lima, Huber Heights, Marion, Westerville, Reynoldsburg, Grove City, Stow, Delaware, Brunswick, Upper Arlington, Gahanna, Westlake, North Olmsted, Fairborn, Massillon, Mason, North Royalton, Bowling Green, North Ridgeville, Kent, Garfield Heights...

It goes without saying that any products related with "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Oklahoma can be received in Oklahoma City, Tulsa, Norman, Broken Arrow, Lawton, Edmond, Moore, Midwest City, Enid, Stillwater, Muskogee, Bartlesville, Owasso, Shawnee, Yukon, Ardmore, Ponca City, Bixby, Duncan, Del City, Jenks, Sapulpa, Mustang, Sand Springs, Bethany, Altus, Claremore, El Reno, McAlester, Ada, Durant, Tahlequah, Chickasha, Miami, Glenpool, Elk City, Woodward, Okmulgee, Choctaw, Weatherford, Guymon, Guthrie, Warr Acres, etc.

Naturally, the goods by your query "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Oregon can be delivered to the following cities: Portland, Salem, Eugene, Gresham, Hillsboro, Beaverton, Bend, Medford, Springfield, Corvallis, Albany, Tigard, Lake Oswego, Keizer, Grants Pass, Oregon City, McMinnville, Redmond, Tualatin, West Linn, Woodburn, Forest Grove, Newberg, Wilsonville, Roseburg, Klamath Falls, Ashland, Milwaukie, Sherwood, Happy Valley, Central Point, Canby, Hermiston, Pendleton, Troutdale, Lebanon, Coos Bay, The Dalles, Dallas, St. Helens, La Grande, Cornelius, Gladstone, Ontario, Sandy, Newport, Monmouth, and so on.

And the goods named "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Pennsylvania can be bought in Philadelphia, Pittsburgh, Allentown, Erie, Reading, Scranton, Bethlehem, Lancaster, Harrisburg, Altoona, York, Wilkes-Barre, Chester, Williamsport, Easton, Lebanon, Hazleton, New Castle, Johnstown, McKeesport, Hermitage, Greensburg, Pottsville, Sharon, Butler, Washington, Meadville, New Kensington, Coatesville, St. Marys, Lower Burrell, Oil City, Nanticoke, Uniontown, and so on.

Undoubtedly, any products related with "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Rhode Island can be delivered to the following cities: Providence, Warwick, Cranston, Pawtucket, East Providence, Woonsocket, Coventry, Cumberland, North Providence, South Kingstown, West Warwick, Johnston, North Kingstown, Newport, Bristol, Westerly, Smithfield, Lincoln, Central Falls, Portsmouth, Barrington, Middletown, Burrillville, Narragansett, Tiverton, East Greenwich, North Smithfield, Warren, Scituate, and so on.

No need to say, the goods by request "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in South Carolina can be purchased if you live in Columbia, Charleston, North Charleston, Mount Pleasant, Rock Hill, Greenville, Summerville, Sumter, Hilton Head Island, Spartanburg, Florence, Goose Creek, Aiken, Myrtle Beach, Anderson, Greer, Mauldin, Greenwood, North Augusta, Easley, Simpsonville, Hanahan, Lexington, Conway, West Columbia, North Myrtle Beach, Clemson, Orangeburg, Cayce, Bluffton, Beaufort, Gaffney, Irmo, Fort Mill, Port Royal, Forest Acres, Newberry.

Normally, the goods by request "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in South Dakota can be delivered to Sioux Falls, Rapid City, Aberdeen, Brookings, Watertown, Mitchell, Yankton, Pierre, Huron, Spearfish, Vermillion.

No doubt, any products related with "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Tennessee can be shipped to such cities as Memphis, Nashville, Knoxville, Chattanooga, Clarksville, Murfreesboro, Franklin, Jackson, Johnson City, Bartlett, Hendersonville, Kingsport, Collierville, Smyrna, Cleveland, Brentwood, Germantown, Columbia, Spring Hill, La Vergne, Gallatin, Cookeville, Mount Juliet, Lebanon, Morristown, Oak Ridge, Maryville, Bristol, Farragut, Shelbyville, East Ridge, Tullahoma, and other cities.

Normally, the products related to the term "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Texas can be delivered to the following cities: Houston, San Antonio, Dallas, Austin, Fort Worth, El Paso, Arlington, Corpus Christi, Plano, Laredo, Lubbock, Garland, Irving, Amarillo, Grand Prairie, Brownsville, McKinney, Frisco, Pasadena, Mesquite, Killeen, McAllen, Carrollton, Midland, Waco, Denton, Abilene, Odessa, Beaumont, Round Rock, The Woodlands, Richardson, Pearland, College Station, Wichita Falls, Lewisville, Tyler, San Angelo, League City, Allen, Sugar Land, Edinburg, Mission, Longview, Bryan, Pharr, Baytown, Missouri City, Temple, Flower Mound, New Braunfels, North Richland Hills, Conroe, Victoria, Cedar Park, Harlingen, Atascocita, Mansfield, Georgetown, San Marcos, Rowlett, Pflugerville, Port Arthur, Spring, Euless, DeSoto, Grapevine, Galveston, and so on.

Normally, the found goods by query "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Utah can be received in such cities as Salt Lake City, West Valley City, Provo, West Jordan, Orem, Sandy, Ogden, St. George, Layton, Taylorsville, South Jordan, Logan, Lehi, Murray, Bountiful, Draper, Riverton, Roy, Spanish Fork, Pleasant Grove, Cottonwood Heights, Tooele, Springville, Cedar City, Midvale. As well as in Kaysville, Holladay, American Fork, Clearfield, Syracuse, South Salt Lake, Herriman, Eagle Mountain, Clinton, Washington, Payson, Farmington, Brigham City, Saratoga Springs, North Ogden, South Ogden, North Salt Lake, Highland, Centerville, Hurricane, Heber City, West Haven, Lindon, etc.

As usual, the found goods by query "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Vermont can be bought in Burlington, South Burlington, Rutland, Barre, Montpelier, Winooski, St. Albans, Newport, Vergennes and smaller towns.

And any things related with "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Virginia can be bought in Virginia Beach, Norfolk, Chesapeake, Richmond, Newport News, Alexandria, Hampton, Roanoke, Portsmouth, Suffolk, Lynchburg, Harrisonburg, Charlottesville, Danville, Manassas, Petersburg, Fredericksburg, Winchester, Salem, Staunton, Fairfax, Hopewell, Waynesboro, Colonial Heights, Radford, Bristol, Manassas Park, Williamsburg, Falls Church, Martinsville, Poquoson, and other cities.

As you know, the goods by your query "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Washington can be purchased if you live in Seattle, Spokane, Tacoma, Vancouver, Bellevue, Kent, Everett, Renton, Federal Way, Yakima, Spokane Valley, Kirkland, Bellingham, Kennewick, Auburn, Pasco, Marysville, Lakewood, Redmond, Shoreline, Richland, Sammamish, Burien, Olympia, Lacey. And also in Edmonds, Puyallup, Bremerton, Lynnwood, Bothell, Longview, Issaquah, Wenatchee, Mount Vernon, University Place, Walla Walla, Pullman, Des Moines, Lake Stevens, SeaTac, Maple Valley, Mercer Island, Bainbridge Island, Oak Harbor, Kenmore, Moses Lake, Camas, Mukilteo, Mountlake Terrace, Tukwila, etc.

And the goods by your query "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in West Virginia can be purchased if you live in Charleston, Huntington, Morgantown, Parkersburg, Wheeling, Weirton, Fairmont, Martinsburg, Beckley, Clarksburg, South Charleston, St. Albans, Vienna, Bluefield, and other cities.

No doubt, the products related to the term "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Wisconsin can be delivered to Milwaukee, Madison, Green Bay, Kenosha, Racine, Appleton, Waukesha, Oshkosh, Eau Claire, Janesville, West Allis, La Crosse, Sheboygan, Wauwatosa, Fond du Lac, New Berlin, Wausau. As well as in Brookfield, Beloit, Greenfield, Franklin, Oak Creek, Manitowoc, West Bend, Sun Prairie, Superior, Stevens Point, Neenah, Fitchburg, Muskego, Watertown, De Pere, Mequon, South Milwaukee, Marshfield, and so on.

Of course, the goods named "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Wyoming can be bought in Cheyenne, Casper, Laramie, Gillette, Rock Springs, Sheridan, Green River, Evanston, Riverton, Jackson, Cody, Rawlins, Lander, Torrington, Powell, Douglas, Worland.

Canada Delivery, Shipping to Canada

Of course, the goods by your query "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Canada can be purchased if you live in Toronto, Montreal, Calgary, Ottawa, Edmonton, Mississauga, Winnipeg, Vancouver, Brampton, Hamilton, Quebec City, Surrey, Laval, Halifax, London, Markham, Vaughan, Gatineau, Longueuil, Burnaby, Saskatoon, Kitchener, Windsor, Regina, Richmond, Richmond Hill.

It is also available for the people living in Oakville, Burlington, Greater Sudbury, Sherbrooke, Oshawa, Saguenay, Lévis, Barrie, Abbotsford, St. Catharines, Trois-Rivières, Cambridge, Coquitlam, Kingston, Whitby, Guelph, Kelowna, Saanich, Ajax, Thunder Bay, Terrebonne, St. John's, Langley, Chatham-Kent, Delta.

Delivery is also carried out in Waterloo, Cape Breton, Brantford, Strathcona County, Saint-Jean-sur-Richelieu, Red Deer, Pickering, Kamloops, Clarington, North Vancouver, Milton, Nanaimo, Lethbridge, Niagara Falls, Repentigny, Victoria, Newmarket, Brossard, Peterborough, Chilliwack, Maple Ridge, Sault Ste. Marie, Kawartha Lakes, Sarnia, Prince George.

The delivery is also available in Drummondville, Saint John, Moncton, Saint-Jérôme, New Westminster, Wood Buffalo, Granby, Norfolk County, St. Albert, Medicine Hat, Caledon, Halton Hills, Port Coquitlam, Fredericton, Grande Prairie, North Bay, Blainville, Saint-Hyacinthe, Aurora, Welland, Shawinigan, Dollard-des-Ormeaux, Belleville, North Vancouver...

In other words, the found goods by query "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" can be shipped to any place in Canada, including Ontario, Quebec, British Columbia, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, and Prince Edward Island.

UK Delivery, Shipping to the United Kingdom

Undoubtedly, the products related to the term "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in the United Kingdom can be shipped to such cities as London, Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Bradford, Edinburgh, Liverpool, Manchester, Bristol, Wakefield, Cardiff, Coventry, Nottingham, Leicester, Sunderland, Belfast, Newcastle upon Tyne, Brighton, Hull, Plymouth, Stoke-on-Trent.

Delivery is also carried out in Wolverhampton, Derby, Swansea, Southampton, Salford, Aberdeen, Westminster, Portsmouth, York, Peterborough, Dundee, Lancaster, Oxford, Newport, Preston, St Albans, Norwich, Chester, Cambridge, Salisbury, Exeter, Gloucester. It's also available for those who live in Lisburn, Chichester, Winchester, Londonderry, Carlisle, Worcester, Bath, Durham, Lincoln, Hereford, Armagh, Inverness, Stirling, Canterbury, Lichfield, Newry, Ripon, Bangor, Truro, Ely, Wells, St. Davids.

Basically, the goods by request "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" can be shipped to any place in the UK, including England, Scotland, Wales, and Northern Ireland.

Ireland Delivery, Shipping to Ireland

Normally, the goods by your query "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Ireland can be purchased if you live in Dublin, Cork, Limerick, Galway, Waterford, Drogheda, Dundalk, Swords, Bray, Navan, Ennis, Kilkenny, Tralee, Carlow, Newbridge, Naas, Athlone, Portlaoise, Mullingar, Wexford, Balbriggan, Letterkenny, Celbridge, Sligo. And also in Clonmel, Greystones, Malahide, Leixlip, Carrigaline, Tullamore, Killarney, Arklow, Maynooth, Cobh, Castlebar, Midleton, Mallow, Ashbourne, Ballina, Laytown-Bettystown-Mornington, Enniscorthy, Wicklow, Tramore, Cavan, etc.

Basically, the goods related with "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" can be shipped to any place in Ireland, including Leinster, Ulster, Munster, and Connacht.

Australia Delivery, Shipping to Australia

As you know, the goods related with "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in Australia can be delivered to the following cities: Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, Gold Coast, Tweed Heads, Newcastle, Maitland, Canberra, Queanbeyan, Sunshine Coast, Wollongong, Hobart, Geelong, Townsville, Cairns, Darwin, Toowoomba, Ballarat, Bendigo, Albury, Wodonga, Launceston, Mackay.

You can also buy these goods in Rockhampton, Bunbury, Bundaberg, Coffs Harbour, Wagga Wagga, Hervey Bay, Mildura, Wentworth, Shepparton, Mooroopna, Gladstone, Tannum Sands, Port Macquarie, Tamworth, Traralgon, Morwell, Orange, Geraldton, Bowral, Mittagong, Dubbo, Busselton, Bathurst, Nowra, Bomaderry, Warrnambool, Albany, Warragul, Drouin, Kalgoorlie, Boulder, Devonport.

Basically, the goods by your query "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" can be shipped to any place in Australia, including New South Wales, Victoria, Queensland, Western Australia, South Australia, Tasmania, Australian Capital Territory, and Northern Territory.

New Zealand Delivery, Shipping to New Zealand

Naturally, the products by request "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" in New Zealand can be purchased if you live in Auckland, Wellington, Christchurch, Hamilton, Tauranga, Napier-Hastings, Dunedin, Lower Hutt, Palmerston North, Nelson, Rotorua, New Plymouth, Whangarei, Invercargill, Whanganui, Gisborne, Porirua, Invercargill, Nelson, Upper Hutt, Gisborne, Blenheim, Pukekohe, Timaru, Taupo and smaller towns.

Actually, the goods related with "രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക" can be shipped to any place in New Zealand, including North Island, South Island, Waiheke Island, and smaller islands. It goes without saying thatthe goods by requestcan be purchased if you live inThe shipping is also available in and smaller towns.

Generally,

Delivery

Abkhazia: Gagra, Gudauta, Lake Ritsa, New Athos, Ochamchire, Pitsunda, Sukhumi, Tsandryphsh, etc.

Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Kunduz, Mazar-i-Sharif, Taloqan, etc.

Albania: Durrës, Himarë, Sarandë, Shkodër, Tirana, Vlorë, etc.

Algeria: Algiers, Oran, etc.

Andorra: Andorra la Vella, Arinsal, El Pas de la Casa, Encamp, Grandvalira, Ordino, Pal, Soldeu, Vallnord, etc.

Angola: Benguela, Luanda, etc.

Anguilla: The Valley, West End, etc.

Antigua And Barbuda: Saint John’s, etc.

Argentina: Buenos Aires, Colón, Córdoba, El Calafate, La Plata, Los Glaciares, Mar del Plata, Mendoza, Pinamar, Puerto Iguazú, Puerto Madryn, Rosario, Salta, San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes, San Miguel de Tucumán, San Rafael, Tandil, Tierra del Fuego, Ushuaia, Villa Carlos Paz, Villa Gesell, Villa La Angostura, Villa de Merlo, etc.

Armenia: Dilijan, Etchmiadzin, Goris, Gyumri, Jermuk, Sevan, Stepanavan, Tsaghkadzor, Vagharshapat, Vanadzor, Yeghegnadzor, Yerevan, etc.

Aruba: Oranjestad, etc.

Australia: Adelaide, Brisbane, Byron Bay, Cairns, Canberra, Darwin, Gold Coast, Great Barrier Reef, Hobart, Melbourne, Perth, Sydney, Tasmania, etc.

Austria: Abtenau, Alpbach, Austrian Alps, Bad Gastein, Bad Hofgastein, Bad Kleinkirchheim, Dürnstein, Flachau, Fugen, Graz, Innsbruck, Ischgl, Kaprun, Kitzbühel, Klagenfurt, Kufstein, Lech, Leogang, Lienz, Linz, Maria Alm, Mayrhofen, Neustift im Stubaital, Obergurgl, Saalbach-Hinterglemm, Saalfelden, Salzburg, Schladming, Seefeld, Serfaus, St. Anton, St. Johann im Pongau, Sölden, Tux, Tyrol, Vienna, Villach, Wachau, Wagrain, Zell am See, etc.

Azerbaijan: Baku, Ganja, Lankaran, Quba, Qusar, Shahdag, Sheki, Stepanakert, etc.

Bahamas: Andros, Eleuthera, Exuma, Freeport, Grand Bahama, Nassau, New Providence, Paradise Island, etc.

Bahrain: Manama, etc.

Bangladesh: Chittagong, Cox's Bazar, Dhaka, Khulna, Narayanganj, Rajshahi, Sylhet, etc.

Barbados: Bridgetown, etc.

Belarus: Babruysk, Białowieża Forest, Brest Belarus, Gomel, Grodno, Lahoysk, Maladzyechna, Minsk, Mogilev, Nesvizh, Pinsk, Silichi, Vitebsk, etc.

Belgium: Antwerp, Ardennes, Blankenberge, Bouillon, Bruges, Brussels, Charleroi, De Haan, De Panne, Durbuy, Flanders, Ghent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Liège, Namur, Nieuwpoort, Ostend, Spa, Ypres, Zeebrugge, etc.

Belize: Ambergris Caye, Belize City, Caye Caulker, Placencia, San Pedro, etc.

Benin: Cotonou, etc.

Bermuda: Hamilton, etc.

Bhutan: Paro, Thimphu, etc.

Bolivia: Cochabamba, El Alto, La Paz, Oruro, Quillacollo, Santa Cruz de la Sierra, Sucre, Uyuni, etc.

Bosnia and Herzegovina: Banja Luka, Jahorina, Medjugorje, Mostar, Neum, Sarajevo, etc.

Botswana: Gaborone, Maun, etc.

Brazil: Amazon River, Amazonia, Angra dos Reis, Arraial do Cabo, Atlantic Forest, Balneário Camboriú, Belo Horizonte, Belém, Bombinhas, Brasília, Búzios, Cabo Frio, Camaçari, Campinas, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Copacabana, Costa do Sauípe, Curitiba, Duque de Caxias, Fernando de Noronha, Florianópolis, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Goiânia, Gramado, Guarujá, Guarulhos, Iguazu Falls, Ilha Grande, Ilhabela, Ilhéus, Ipanema, Itacaré, Maceió, Manaus, Morro de São Paulo, Natal, Niterói, Osasco, Ouro Preto, Paraty, Petrópolis, Porto Alegre, Porto Seguro, Praia do Forte, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, Santos, São Gonçalo, São José dos Campos, São Luís, São Paulo, São Sebastião, Trancoso, Ubatuba, Vila do Abraão, etc.

British Virgin Islands: Tortola, etc.

Brunei: Bandar Seri Begawan, etc.

Bulgaria: Albena, Balchik, Bansko, Blagoevgrad, Borovets, Burgas, Chernomorets, Dobrinishte, Golden Sands, Kiten, Koprivshtitsa, Lozenets, Nesebar, Obzor, Pamporovo, Pirin, Pleven, Plovdiv, Pomorie, Primorsko, Ravda, Razlog, Rila, Ruse, Samokov, Sandanski, Shumen, Sofia, Sozopol, Stara Zagora, Sunny Beach, Sveti Vlas, Tsarevo, Varna, Veliko Tarnovo, etc.

Burkina Faso: Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, etc.

Burundi: Bujumbura, etc.

Cambodia: Angkor, Battambang, Kampot, Kep, Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville, etc.

Cameroon: Bafoussam, Bamenda, Douala, Garoua, Kribi, Limbe, Maroua, Yaoundé, etc.

Canada: Alberta, Banff, Brampton, British Columbia, Burnaby, Calgary, Charlottetown, Edmonton, Fort McMurray, Gatineau, Halifax, Hamilton, Jasper, Kamloops, Kelowna, Kingston, Kitchener, Laval, London, Longueuil, Manitoba, Markham, Mississauga, Moncton, Mont-Tremblant, Montreal, Nanaimo, New Brunswick, Niagara Falls, Niagara on the Lake, Nova Scotia, Ontario, Ottawa, Prince Edward Island, Quebec, Regina, Richmond, Saskatchewan, Saskatoon, Surrey, Toronto, Vancouver, Vaughan, Victoria, Whistler, Whitehorse, Windsor, Winnipeg, Yukon, etc.

Cape Verde: Boa Vista Cape Verde, Sal, etc.

Caribbean Netherlands:, etc.

Cayman Islands: George Town, West Bay, etc.

Chad: N'Djamena, etc.

Chile: Antofagasta, Arica, Atacama, Coquimbo, Easter Island, Hanga Roa, Iquique, La Serena, Patagonia, Pucón, Puerto Montt, Puerto Natales, Puerto Varas, Punta Arenas, San Pedro de Atacama, Santiago, Torres del Paine, Valdivia, Valparaíso, Villarrica, Viña del Mar, etc.

China: Anshun, Baishan, Baoding, Baoshan, Baotou, Beijing, Binzhou, Changchun, Changsha, Changzhi, Chengdu, Chongqing, Dali, Dalian, Datong, Dengfeng, Diqing, Dongguan, Emeishan, Foshan, Great Wall of China, Guangdong, Guangzhou, Guilin, Guiyang, Hainan, Hangzhou, Harbin, Honghe, Huashan, Huizhou, Jiangmen, Jiangxi, Jiaxing, Jilin, Jinan, Jincheng, Jingdezhen, Jinzhong, Jiujiang, Jiuzhaigou, Kunming, Langfang, Lanzhou, Laoshan, Leshan, Lhasa, Lianyungang, Lijiang, Linfen, Linyi, Luoyang, Lushan, Lüliang, Mianyang, Nanchang, Nanchong, Nanjing, Nantong, Ngawa, Ningbo, Qiandongnan, Qingdao, Qingyuan, Qinhuangdao, Qufu, Qujing, Rizhao, Sanya, Shanghai, Shangri-La, Shantou, Shanxi, Shaoguan, Shaolin, Shaoxing, Shenyang, Shenzhen, Shigatse, Shijiazhuang, Sichuan, Suzhou, Tai'an, Taiyuan, Taizhou Jiangsu, Tangshan, Tianjin, Tibet, Weifang, Weihai, Wuhan, Wulingyuan, Wutai, Wuxi, Xi'an, Xiamen, Xinzhou, Xishuangbanna, Ya'an, Yanbian, Yangtze, Yangzhou, Yantai, Yellow River, Yibin, Yinchuan, Yiwu, Yuncheng, Yunnan, Zhangjiajie, Zhanjiang, Zhejiang, Zhengzhou, Zhongshan, Zhongwei, Zhoushan, Zhuhai, Zunyi, etc.

Colombia: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Pereira, San Andrés, Santa Marta, Villa de Leyva, Villavicencio, etc.

Costa Rica: Alajuela, Jacó, La Fortuna, Manuel Antonio, Monteverde, Puerto Viejo de Talamanca, Puntarenas, Quepos, San José, Santa Teresa, Tamarindo, Tortuguero, etc.

Croatia: Baška Voda, Baška, Bibinje, Biograd na Moru, Bol, Brač, Brela, Cavtat, Cres, Dalmatia, Fažana, Hvar, Istria, Ičići, Korčula, Krk, Lopud, Lovran, Lošinj, Makarska, Mali Lošinj, Malinska, Medulin, Mlini, Nin, Novi Vinodolski, Novigrad, Omiš, Opatija, Orebić, Pag, Podstrana, Poreč, Pula, Rab, Rabac, Rijeka, Rovinj, Split, Stari Grad, Sukošan, Supetar, Trogir, Tučepi, Umag, Vrsar, Zadar, Zagreb, Čiovo, Šibenik, etc.

Cuba: Baracoa, Camagüey, Cayo Coco, Cayo Largo, Cayo Santa María, Cienfuegos, Guantánamo, Havana, Holguín, Pinar del Río, Remedios Cuba, Sancti Spíritus, Santa Clara Cuba, Santiago de Cuba, Trinidad, Varadero, Viñales, etc.

Curaçao: Sint Michiel, Westpunt, Willemstad, etc.

Cyprus: Ayia Napa, Coral Bay Cyprus, Famagusta, Kouklia, Kyrenia, Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos, Paralimni, Peyia, Pissouri, Polis, Protaras, etc.

Czech Republic: Bohemia, Brno, Děčín, Frymburk, Frýdek-Místek, Harrachov, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Kladno, Krkonoše, Kutná Hora, Liberec, Marienbad, Mikulov, Mladá Boleslav, Mělník, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Poděbrady, Prague, Teplice, Třeboň, Zlín, Znojmo, Ústí nad Labem, České Budějovice, Český Krumlov, Špindlerův Mlýn, etc.

Democratic Republic of the Congo: Kinshasa, etc.

Denmark: Aalborg, Aarhus, Billund, Copenhagen, Ebeltoft, Esbjerg, Frederikshavn, Greenland, Helsingør, Herning, Hirtshals, Hjørring, Holstebro, Jutland, Odense, Silkeborg, Skagen, Skive, Sønderborg, Vejle, Viborg, etc.

Djibouti: Djibouti City, etc.

Dominican Republic: Boca Chica, Bávaro, Punta Cana, Santo Domingo, Sosúa, etc.

Ecuador: Baños, Cuenca, Galápagos Islands, Guayaquil, Manta, Otavalo, Puerto Ayora, Puerto López, Quito, Salinas, etc.

Egypt: Abu Simbel, Al Qusair, Alexandria, Aswan, Cairo, Dahab, El Alamein, El Gouna, El Hadaba, Faiyum, Giza, Hurghada, Luxor, Marsa Alam, Mersa Matruh, Naama Bay, Nabq Bay, Nile, Nuweiba, Port Said, Red Sea, Safaga, Sahl Hasheesh, Scharm asch-Schaich, Sharks Bay, Sinai, Suez, Taba, Valley of the Kings, etc.

El Salvador: La Libertad, San Salvador, etc.

Equatorial Guinea: Malabo, etc.

Eritrea: Asmara, etc.

Estonia: Haapsalu, Kuressaare, Narva, Pärnu, Saaremaa, Tallinn, Tartu, etc.

Ethiopia: Addis Ababa, Bahir Dar, Gondar, etc.

Faroe Islands: Tórshavn, etc.

Fiji: Nadi, Suva, Viti Levu Island, etc.

Finland: Espoo, Helsinki, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Jämsä, Kotka, Kuopio, Kuusamo, Lahti, Lapland, Lappeenranta, Levi, Mariehamn, Mikkeli, Moomin World, Naantali, Nilsiä, Oulu, Pori, Porvoo, Pyhätunturi, Rovaniemi, Rukatunturi, Saariselkä, Saimaa, Tampere, Turku, Vaasa, Vantaa, Vuokatti, Åland Islands, etc.

France: Aix-en-Provence, Ajaccio, Alsace, Annecy, Antibes, Aquitaine, Arles, Avignon, Avoriaz, Bayonne, Beaune, Besançon, Biarritz, Bonifacio, Bordeaux, Briançon, Brittany, Burgundy, Cabourg, Cagnes-sur-Mer, Calais, Calvi, Canet-en-Roussillon, Cannes, Carcassonne, Cassis, Chambéry, Chamonix, Colmar, Corsica, Courchevel, Deauville, Dijon, Dunkirk, French Alps, French Riviera, Fréjus, Grenoble, Honfleur, La Ciotat, La Plagne, La Rochelle, Le Grau-du-Roi, Le Havre, Les Arcs, Les Gets, Les Menuires, Lille, Limoges, Lourdes, Lyon, Mandelieu-la-Napoule, Marseille, Megève, Menton, Montpellier, Morzine, Méribel, Nantes, Narbonne, Nice, Nord-Pas-de-Calais, Normandy, Nîmes, Paradiski, Paris, Pas-de-Calais, Perpignan, Portes du Soleil, Porto-Vecchio, Provence, Périgueux, Reims, Rhône-Alpes, Rouen, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Malo, Saint-Martin-de-Belleville, Saint-Rémy-de-Provence, Saint-Tropez, Saintes-Maries-de-la-Mer, Strasbourg, The Three Valleys, Tignes, Toulouse, Trouville-sur-Mer, Val Thorens, Val-d'Isère, Versailles, Île-de-France, etc.

French Guiana: Cayenne, Kourou, etc.

French Polynesia: Bora Bora, Mo'orea, Papeete, Tahiti, etc.

Gabon: Libreville, etc.

Gambia: Banjul, Serekunda, etc.

Georgia: Bakuriani, Batumi, Borjomi, Gori, Gudauri, Kobuleti, Kutaisi, Mestia, Mtskheta, Poti, Sighnaghi, Stepantsminda, Tbilisi, Telavi, Zugdidi, etc.

Germany: Aachen, Augsburg, Bad Birnbach, Bad Ems, Bad Füssing, Bad Godesberg, Bad Harzburg, Bad Homburg, Bad Kissingen, Bad Mergentheim, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Bad Reichenhall, Bad Salzuflen, Bad Schandau, Baden-Baden, Baden-Württemberg, Bamberg, Bavaria, Berchtesgaden, Berlin, Bernkastel-Kues, Bielefeld, Binz, Bonn, Brandenburg, Braunlage, Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, Chemnitz, Cochem, Cologne, Cuxhaven, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Eisenach, Erfurt, Erlangen, Essen, Europa-Park, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Fürth, Füssen, Garmisch-Partenkirchen, Goslar, Görlitz, Göttingen, Hamburg, Hanover, Heidelberg, Heiligendamm, Heligoland, Hesse, Ingolstadt, Inzell, Karlsruhe, Kiel, Koblenz, Lake Constance,